TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 53 - Kasım 2017

Projeler
İSVEÇ OdenplanOden plan giriş binası, bir takım kavisli geometrik forma uygun inşa edilmiş karmaşık bir çelik yapıdır. Binanın kilit temalarından biri, insanların buluşabileceği ve halka açık meydan ile Gustaf Vasa Kyrka çevresinin keyfini çıkarabileceği bir ilgi merkezi oluşturmaktır.
Proje Sahibi: Trafikverket
Mimar: 3XN

Müşavir Mühendis: Buro Happold

Çelik Yüklenicisi: Smederna

Tamamlanma Tarihi: 2015

Çelik Tonajı: 130 Ton

Oden plan giriş binası, bir takım kavisli geometrik forma uygun inşa edilmiş karmaşık bir çelik yapıdır. Binanın kilit temalarından biri, insanların buluşabileceği ve halka açık meydan ile Gustaf Vasa Kyrka çevresinin keyfini çıkarabileceği bir ilgi merkezi oluşturmaktır. Bunun sonucu olarak yapı, insanların rahatça ve geniş açılı bir manzaraya sahip şekilde oturabileceği açık ve davetkar bir amfitiyatro oluşturmaktadır. Bir istasyonun çatısının halka açık olması nadir bir durumdur ve bu durum, yapısal mühendislik tasarımında bir takım zorluklara sebep olmaktadır. Bu zorluklardan en büyüğü, kamuya açık olmasından dolayı oluşan yüklere dayanabilecek ve aynı zamanda sehim ile titreşim konularında tavsiye edilen gereklilikleri yerine getirebilecek geniş açıklıklı karmaşık bir geometrik form tasarlamaktı. Buna ilave olarak, giriş binası tasarlanmadan önce tasarımı neredeyse tamamlanmış olan kubbe yapısı, altındaki yeni istasyon ile etkileşim halindedir.

 


Çelik Yapılar - Sayı: 53 - Kasım 2017© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton