TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Boards and Committees > TK 13 - Deprem Komitesi
KOMİTE HAKKINDA
HABERLER & DUYURULAR
ÜYELER
E-ÜYELER
KOMİTE GİRİŞ
 Amaç: Depremde can kaybı ve maddi kayıpların sıfıra yaklaştırılması için, mevcut durumda yapılarımızın depreme yeterince dayanıklı olmama nedenlerini bilimsel ölçütlere göre değerlendirmek ve çözüm önerilerini kamu kurumlarından son kullanıcıya kadar ilgili tüm taraflarla paylaşmak.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton