TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Studies and Articles

Etüt


Depremde ve Kentsel Dönüşümde Çelik Yapılar Etüdü (9 Ağustos 2017)

Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI - TUCSA Akademik Kurul Başkanı, Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı, H. Yener GÜR’EŞ - TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı - TUCSA - İstanbul (2017)

2030 yılına kadar ülkemizde ciddi bir deprem beklenmektedir. Bu konuda hazırlıkları devam eden yasa çıktıktan sonra, yılda 500 bin, 15 yılda toplam 7,5 milyon binanın dönüştürülmesi hedef alınmaktadır. Derneğimiz de 2012 yılında 7 milyon konutun dönüşmesini, yılda 500.000 konut yapımı ile 12 yılda dönüşümün tamamlanabileceğini öngörmüş ve bu öngörüsünü yayımlamıştı. Uygun şartlarda uygun taşıyıcı sistemin seçilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda, yılda 80 binin üzerinde yapının çelik yapılması mümkündür ve gereklidir.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Teknik Makaleler


Çelik Yapı Uygulamalarında Kullanılacak Kaynak Yöntemleri, Üstünlükleri ve Sakıncalı Yönleri

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim TAMA - Pamukkale Üniversitesi (2009)

Çelik yapı uygulamalarında kullanılan tüm kaynak yöntemlerinde, kaynaklanan metalik malzemenin kaynak bölgesinin, metalin erime sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılması gerekir. Böyle bir ısıtma işlemini izleyen soğuma, metalde içyapı değişikliklerine neden olduğu gibi, “yüksek sıcaklık, kaynak metali, cüruf, esas metal ve ortam atmosferi” arasında birtakım kimyasal reaksiyonların oluşmasını da kolaylaştırır.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Fire Engineering, Architecture & Sustainability

J. B. Schleich - Steel Structures: Culture & Sustainability 2010 sempozyumu (Eylül 2010)

It may appear to be an impossible challenge to try to bridge fire engineering to architecture and further on to sustainability. Nevertheless this is being done as new and credible developments in fire engineering permit the architect to get rid of really now old fashioned fire resistance requirements. This means however that structural components may now remain visible and unprotected, which not only represents a quantum leap for good architecture, but constitutes also a real advantage in favor of solid sustainability. Makalenin sunum dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Çelik Yapı Tasarımını Etkileyen Son Dönemlerdeki Araştırma ve Gelişmeler

Dr. Kağan Yemez - 3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu (8-9-10 Ekim 2009)

Bu makale, çelik yapı tasarımını olumlu yönde etkileyen çelik üretimi ve tasarımı üzerine yapılan araştıma projelerindeki en son gelişmeler ile birlikte QST çelik profillerinin verimli ve ekonomik olarak uygulamalarını özetlemektedir.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Çok Katlı Çelik Otopark Yapıları

Dr. Kağan Yemez, Emre Şendağ - İstanbul Üniversitesi-YAPİSTANBUL Dergisi (2010)

Günümüz koşullarında artan ulaşım kapasitesiyle birlikte ortaya çıkan park ihtiyacı mühendislerin çalışma konuları içine girmiş ve artan araç sayısına karşı sınırlı park alanı ile birlikte minimum alanda maksimum araç sayısını elde edebilme mantığı mühendisleri çok katlı otopark yapıları tasarlamaya yönlendirmiştir.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Fatigue-Based Methodology For Managing Impact of Heavy-Permit Trucks on Steel Highway Bridges

Murat Dicleli, Michel Bruneau - Journal of Structural Engineering (1995)

Currently in many areas of North America, special permits are issued to extra heavy vehicles without a detailed evaluation of individual components, considering only the ultimate capacity of the bridge inventory as a whole.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Efficient Energy Dissipating Steel-Braced Frame to Resist Seismic Loads

Murat Dicleli, Anshu Mehta - Journal of Structural Engineering (2007)

In this research, the seismic performance of a proposed efficient energy dissipating steel-braced frame (EEDBF) in relation to that of a moment resisting frame (CBF) is studied.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Physical Theory Hysteretic Model for Steel Braces

Murat Dicleli, Ertuğrul Emre Çalık - Journal of Structural Engineering (2008)

This paper presents a simple yet efficient physical theory model that can be used to simulate the in elastic cyclic axial force-axial deformation and axial force-transverse deformation relationships of steel braces.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Simulation of Inelastic Cyclic Buckling Behavior of Steel Box Sections

Murat Dicleli, Anshu Mehta - Computers & Structures (2007)

In this study a nonlinear structural model is developed to simulate the cyclic axial force deformation behavior of steel braces including their buckling behavior using the commercially available nonlinear finite element based software ADINA.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Effect of Near-Fault Ground Motion and Damper Characteristics on the Seismic Performance of Chevron Braced Steel Frames

Murat Dicleli, Anshu Mehta - Earthquake & Structural Dynamics (2007)

The study is aimed at compering the seismic performance of steel chevron braced frames (CBFs) with and without fluid viscous dampers (FVDs) as a function of the characteristics of the near fault (NF) ground motion and FVD parameters.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Analytical Study on Seismic Retrofitting on Reinforced Concrete Building Using Steel Braces with Shear Link

Cengizhan Durucan, Murat Dicleli - Engineering Structures (2010)

This paper is focused on a proposed seismic retrofitting system (PRS) configured to upgrade the performance of seismically vulnerable reinforced concrete (RC) buildings. The PRS is composed of a rectangular steel housing frame with chevron braces and a yielding shear link connected between the braces and the frame. The retrofitting system is installed within the bays of an RC building frame to enhance the stiffness, strength and ductility of the structure. The PRS and a conventional retrofitting system using squat infill shear panels (SISPs) are used in an existing school and an office building. Nonlinear time history analyses of the buildings in the original and retrofitted conditions are conducted for three different seismic performance levels (PLs) to assess the efficiency of the PRS. The analyses results revealed that the building retrofitted with the PRS has a more stable lateral forcedeformation behavior with enhanced energy dissipation capability than that of the one retrofitted with SISPs. For immediate occupancy PL, the maximum inter-storey drift of the building retrofitted with the PRS is comparable to that of the one retrofitted with SISPs. But for life safety and collapse prevention PLs, the maximum interstorey drift of the building retrofitted with the PRS is considerably smaller than that of the one retrofitted with SISPs. Furthermore, compared with the building retrofitted with SISPs, the building retrofitted with the PRS experiences significantly less damage due to the more ductile behavior of the system at the life safety and collapse prevention PLs.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Effect of cyclic thermal loading on the performance of steel H-piles in integral bridges with stub-abutments

Murat Dicleli , Suhail M. Albhaisi - Journal of Constructional Steel Research (2004)

In this paper, analytical equations are developed to estimate the lateral displacement capacity of steel-H piles in integral bridges with stub abutments subjected to cyclic thermal variations. First, steel H piles that are capable of sustaining large plastic deformations are identified based on their local buckling strength. The normalized moment–curvature relationships of these piles are then obtained for various axial load levels. Next, a low-cycle fatigue damage model is employed to determine the maximum cyclic curvatures that such piles can sustain. The obtained moment–curvature relationships and cyclic curvature limits are used in static pushover analyses of two steel H-piles driven in soil to obtain the maximum thermal-induced cyclic lateral displacements such piles can sustain. Using the pushover analyses results, the displacement capacity of steel H-piles are formulated as a function of pile’s properties, soil type and stiffness. Based on the obtained pile cyclic displacement capacities, the maximum length limits for integral bridges subjected to cyclic thermal variations are calculated. It is found that the maximum length limit for concrete integral bridges ranges between 150 and 265 m in cold climates and 180 and 320 m in moderate climates and that for steel integral bridges range between 80 and 145 m in cold climates and 125 and 220 m in moderate climates.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Seismic performance of chevron braced steel frames with and without viscous fluid dampers as a function of ground motion and damper characteristics

Murat Diclelia, Anshu Mehtab - Journal of Constructional Steel Research (2007)

This study is aimed at comparing the seismic performance of steel chevron braced frames (CBFs) with and without viscous fluid dampers (VFDs) as a function of the intensity and frequency characteristics of the ground motion and VFD parameters. For this purpose, comparative nonlinear time history (NLTH) analyses of single and multiple story CBFs with and without VFDs are conducted using ground motions with various frequency characteristics scaled to represent small, moderate and large intensity earthquakes. Additionally, NLTH analyses of single and multiple story CBFs with VFDs are conducted to study the effect of the damping ratio and velocity exponent of the VFD on the seismic performance of the frames. The analysis results revealed that the seismic performance of the CBFs without VFDs is very poor and sensitive to the frequency characteristics and intensity of the ground motion due to brace buckling effects. Installing VFDs into the CBFs significantly improved their seismic performance by maintaining their elastic behavior. Furthermore, VFDs with smaller velocity exponents and larger damping ratio are observed to be more effective in improving the seismic performance of the CBFs. However, VFDs with damping ratios larger than 50% do not produce significant additional improvement in the seismic performance of the CBFs.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Mimari Bir Bağlam Olarak Binalarda Çeliğin Yangından Korunumu

Prof. Dr. Figen BEYHAN - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (2015)

Yaşam döngüsünün %90’ı, tasarım ve uygulama aşamalarında mimarlar başta olmak üzere tüm ilgili profesyonelliklerin aldığı kararlar ve önerdiği detay çözümler ile hayata kazandırılan binalarda geçmektedir. Karmaşık süreçlerin sonuç ürünü olan binalar tasarımın ilk aşamalarından itibaren alınan her kararla o projenin gerçekliğe dönüştüğü zamanki performansını, senaryosunu, vaat ettiği yaşamın niteliğini de önceden belirlemektedir. Çok fazla öngörü, teknik, fiziksel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik bilgi birikimi gerektiren bina tasarım ve inşa süreci gelişen teknolojiye paralel olarak değişen malzeme ve yapım tekniklerine bağlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bu bağlamda binalar günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yeni yapı malzemeleri ile yapım sistemlerinin olanaklarından yararlanmak gerekçeleri ile yükselmekte, genişlemekte, tasarımcılar da farklı görsel etkiler arayışına girmektedir. Sonuç olarak ta daha büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan, daha çok insanı aynı anda farklı işlevlerde buluşturan binalar ortaya çıkmaktadır.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Sektörel Makaleler


Sürdürülebilir Yapılaşma Sorunu ve Çelik

Selçuk ÖZDİL - TUCSA Yönetim Kurulu Üyesi - TUCSA (2009)

Her 40 yılda bir nüfusu, her 20 yılda malzeme kullanımı iki katı artan gezegenimizin kendini yenileme kapasitesi sınırlı. İnsanoğlunun şu andaki etkinlikleri bu kapasiteyi zorluyor ve sürdürülebilir olmadığını uzun zamandır biliyoruz. Sera etkisiyle yaşadığımız iklimsel değişiklikler önlem almazsak belki de dünyamızı ve insanlığı yıkıma götürecek. Bizler için başka dünya olmadığına göre dünya çapında ortak anlayış ve uzlaşıyla insalığın önündeki en önemli sorunun üstesiden gelmeliyiz. Bu büyük sorun bireylerden başlayarak toplum, devlet, endüstri, iş çevrelerinin birlikte çok sıkı çalışmasıyla alt edilebilir.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Çelik Yapı Sektörü 2012 Değerlendirmesi ile 2013 Beklentileri ve Hedefleri

H. Yener Gür'eş- TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-ECCS PMB Başkanı - SteelOrbis Prime Dergisi (2013)

Her yılsonu geldiğinde “Bu yılı değerlendirir misiniz, gelecek yıla ilişkin beklentileriniz ve hedefleriniz nelerdir?” soruları ile karşılaşıyoruz. Bu yıl, yanıtlarımızı bir yazıda toplayalım diye düşündük ve aşağıdaki değerlendirmeyi huzurlarınıza getirdik. Yaptığımız değerlendirmeler, elde edebildiğimiz bilgilere dayalı olarak hazırlandı. Dolayısıyla, tüm okuyucularımızın görüş, öneri ve katkılarına açıktır. 2013 yılı beklentileri ise objektif verilere dayalı, içsel (subjektif) değerlendirmeler şeklindedir. Dolayısıyla “beklentilerimiz ve hedeflerimiz” daha tartışılabilir (spekülatif) konulardır. Bunun da önümüzdeki yıllarda, tüm sektörün katkısıyla gelişerek yerleşeceğine inanıyoruz.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Intumescent products now available from Hempel

Hempel - Hempel (2013)

Up until now, intumescent coatings were missing from Hempel’s portfolio of protective coatings, but with the recent launch of intumescent coatings for passive fire protection of steel structures in cellulosic fires, including industrial halls, public buildings, stadiums, airports and supermarkets, Hempel can now supply the full range of protective products to its customers.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Hempel’s HEMPACORE Intumescent Coatings Achieve CE Marking

Hempel - Hempel (2013)

The recently launched HEMPACORE ONE intumescent coatings, for passive fire protection of steel structures in cellulosic fires have now been awarded a certificate of conformity - the CE mark. The CE mark is the “passport” to the EU, it allows free movement and sale of products throughout all EU and European Economic Area countries. At present, Hempel’s intumescent range includes two, one-component, solvent-borne acrylic coatings, HEMPACORE ONE 43600 for on-site applications and HEMPACORE ONE FD 43601 for applications where a fast drying time is required. Both coatings provide up to 120 minutes of fire protection in cellulosic fires.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

Prime Dergisi Tandem KöşesiÇelik DergisiTürkiye İMSAD Dergisi© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton