TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Boards and Committees > TK 7 - Hafif Çelik Yapılar Komitesi
KOMİTE HAKKINDA
HABERLER & DUYURULAR
ÜYELER
E-ÜYELER
KOMİTE GİRİŞ
Türk Yapısal Çelik Derneği Hafif Çelik Yapılar Teknik Komitesi (TK-7), Türkiye’de Hafif Çelik Yapı sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesi, ilgili mevzuat ve standartların incelenmesi ve geliştirilmesi için çalışmaların yapılması amacıyla kurulmuştur. Komite toplantıları yılda en az 2 kere gerçekleştirilir. Hafif Çelik Yapılar Komitesine, bu konuda uzman dernek üyesi kişiler üye olabilirler. Dernek üyesi olmayan kişiler de davet üzerine komiteye üye olabilirler.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton