TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Regulations

Yasalar


4703 Urunlere iliskin Teknik Mevzuatın Duzenlenmesi Kanunu

Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Yönetmelik ve Tebliğler


Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (Değişiklik 31.12.2011)

Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazaete'deki değişiklikler ile birlikte)
Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Regulation (EU) No 305/2011 (Yapı Malzemesi Tüzük - EN)

Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Regulation (EU) No 305/2011 (Yapı Malzemesi Tüzük - TR)

Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Yapi Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler Hakkında Yönetmelik 2009

Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

27.11.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.12.2007'de Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 2009-15316 ve 2012-2958 dahil değişiklikleri de içeren versiyonu.
Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2018)

Bu Yönetmeliğin amacı, 4.2.2016 tarihinde yayımlanmış olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliğin yenilenmiş sürümünü yayımlamaktır.
Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar (Yönetmelik Eki)

15.2.2018 tarihinde yayımlanan bu ek, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşulları kapsar.
Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)

Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.
Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

TUCSA Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi


TUCSA - YAPI ÇELİĞİ İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Türkiye'de, Yapısal Çelik Sektörü'nün önündeki en büyük engellerden biri; standart ve teknik şartname gereksiniminin yeterince karşılanamaması olmuştur. Tasarım açısından bu sorun kısmen giderilmiştir. Taşıyıcı sistemi, uzun mamullerden yapılan yapıların tasarımı için gerekli standartlar büyük ölçüde mevcuttur. Deprem Bölgelerinde Yapılan Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007) üzerinde bazı çalışmalar devam etmektedir. Ancak hafif çelik yapılar ve uzay kafes sistemler hakkında standart sıkıntısı devam etmektedir. Asıl sorun ise imalat ve uygulamak safhasındadır. Çelik yapıların imalatında ve uygulamasında standartlar ve teknik şartnameler yetersiz kalmaktadır.
Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

Kılavuz Dokümanları


Çelik Yapıları Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nisan 2017'de yayınlanan Uygulama Kılavuzu
Dokümanı indirmek için lütfen tıklayınız.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton