TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 53 - Kasım 2017

Projeler
PORTEKİZ MAAT Sanat, Mimari ve Teknoloji Müzesi, Lizbon


MAAT, yeni Sanat, Mimari ve Teknoloji Müzesi, Belem / Lizbon’daki Tagus nehri kıyısında yer alan bir müzedir. Sanat galerisi, yapıyı peyzaj ile harmanlayarak ziyaretçilerin nazik bir kemerin altında yer alan binanın üzerinde, altında ve içerisinde yürümelerine izin vermektedir.
Proje Sahibi: Fundacao
Mimar: Amanda Levete Architects

Müşavir Mühendis: Afaconsult

Çelik Yüklenicisi: Bysteel, S.A.

Tamamlanma Tarihi: 04.10.2016

Çelik Tonajı: 860 Ton

 

MAAT, yeni Sanat, Mimari ve Teknoloji Müzesi, Belem / Lizbon’daki Tagus nehri kıyısında yer alan bir müzedir. Sanat galerisi, yapıyı peyzaj ile harmanlayarak ziyaretçilerin nazik bir kemerin altında yer alan binanın üzerinde, altında ve içerisinde yürümelerine izin vermektedir.

Ana dikey yapısal elemanlar, çeşitli sergi alanlarını tanımlayan değişken eğrilikteki betonarme duvar ve çekirdeklerden oluşmaktadır. Ana binanın tüm çatı ve yol kaplama yapıları, çelik ve kompozit yapılardan oluşmaktadır.

Ana çelik yapılar ilk kat zemin kaplaması, “Ana Galeri” ışıklığı, değişken serbest yüksekliği ile “Oval Galeri” çatısı, tüm güney cephesi bina konsolunu destekleyen kemer ve son olarak güney cephe taşıyıcı yapısıdır.

 


Çelik Yapılar - Sayı: 53 - Kasım 2017© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton