TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 53 - Kasım 2017

Projeler
FRANSA Bordeaux StadıMatmut Atlantique, metropolün ana merkezlerinden birinin kalbinde yer alan Bordeaux-Lac’ta inşa edilmiştir.
 Proje Sahibi: City of Bordeaux & SBA
Mimar: Jacques Herzog & Pierre De Meuron, Groupe 6

Müşavir Mühendis: Societe EGIS, Societe INGEROP

Çelik Yüklenicisi: Fayat Metal: Enterprise

Castel & Fromaget

Tamamlanma Tarihi: 2016

Çelik Tonajı:12.300 Ton

 

Matmut Atlantique, metropolün ana merkezlerinden birinin kalbinde yer alan Bordeaux-Lac’ta inşa edilmiştir. 30 hektardan geniş bir alana sahip floral park ve 50 hektarlık Bordeaux ormanı arasındaki yeşil alanın ortasında yer alan Matmut Atlantique, binanın doğusunda ve batısında yer alan ve mekanlar arası geçişin usta bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan avluları ile çevresiyle mükemmel şekilde bütünleşecektir.

Stadın konumu, kuzeyde yüksek kaliteli doğal bir alanın vurgusunu arttıracak, güneyde ise bir şehir dokusunu destekleyecek olmasından beslenmektedir. Bu durum, bu çerçevenin istisnai özelliklerinin yeniden yorumlanmasını sağlamakta ve küresel bir yapı tanımlayarak çeşitli bölgeleri iki ana element vasıtası ile organize etmektedir: -Stadın çevresi: Avlular, otopark alanı, ekolojik koridor. Orman alanları arasında doğal çalılıklar, bir tiyatronun sahne arkası görevini görmektedir.

olmayan toprağa sahip doğal çimlik alana geniş şeritler halinde dikilmiştir. Kuzeydeki mevcut otopark alanı yenilenecektir.

Bu çeşitli alan tipleri stadı tamamen düzenlenmiş bir ortama yerleştirmekte ve stadın inşa edildiği alan ile çevresindeki ormanlık alan arasında yakın bir ilişki oluşturmaktadır.


Çelik Yapılar - Sayı: 53 - Kasım 2017© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton