TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Teşvik Ödülü 4

Çiğdem Karamursel (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Yıldız Teknik Üniversitesi Ahmet Tatlıoğlu (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Erciyes Üniversitesi

Çiğdem Karamursel (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Yıldız Teknik Üniversitesi

Ahmet Tatlıoğlu (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Erciyes Üniversitesi

Mimari Rapor
Çalışma alanının (İstanbul - Sanayi Mahallesi / Oto Sanayi Bölgesi) üzerinde bulunduğu kuzey-güney yönündeki bu eksenin en önemli özelliği, İstanbul'un 1980’lerden sonra başlayan gelişmesinin düğüm noktası olmasıdır. Başta “plaza” olarak adlandırılan yeni yapı tipi olmak üzere, yeni oteller, yönetim yapıları, çarşılar, rezidans ve rekreasyon alanları bu hattın üzerinde yer almaya başlamış, yeni üst-orta tabaka iskân bölgeleri söz konusu hattın ard alanı (“hinterland”ı) içinde bulunmalarının nedeni de bu merkezi konum olmuştur. Alanın seçilme nedeni; tasarımla İstanbul'un yoğunluk noktasına yapılaşma ve kullanım yorumları getirilmesidir.Bu alanda çevrede çalışan,eğitim alan insan proŞline uygun modüler konutlar tasarlanmıştır. Amaç; mevcut alanda maksimum yoğunlukta -optimum çözümlü- kullanıcı proŞline uygun konutlar üretmektir. Eğimli arazi nedeniyle kademelenmeden faydalanarak, teraslanmaya gidilmiş; her kotta tek katlı ve dublex konutlar dizisi oluşturulmuştur. Bu yapı tiplerinin iç düzeni belirli bir modüler tekrar ve çeşitlenme esasına göre kurulmaktadır. Bu modülasyonda çelik malzemenin kullanımı gerek üretim gerekse yapım aşamasında kolaylık sağlamasının yanı sıra başka arazilerde de uygulanmasına olanak tanımaktadır. Her konut kendi terasıyla yeşilden sadece görsel olarak değil teras kullanımıyla konut içinde de faydalanmaktadır. Çevre doku da yine bu kullanıcı proŞlinin yaşayışına uygun şekilde düşünülmüştür. Üst kotlarda teraslanma nedeniyle oluşan alt hacim; yan parseldeki kültür sanat için ayrılmış alan ve konut dokusu arasında sokak niteliğinde çalışan bir bağlantı aksı olup, çarşı olarak tasarlanmıştır. Çarşıda mağazalar, restoranların yanı sıra spor salonu, kuaför vb. kişisel bakım üniteleri buradaki kullanıcı proŞlinin günlük ihtiyacına cevap verecek nitelikte konumlandırılmıştır. Çarşının üst kısmı ile üst kottaki konutların altında kalan bölüm, yine aynı modüler sistem içinde oŞs katları olarak düzenlenmiştir. Sirkülasyon; düşeyde otoparklardan başlayarak, her kota ulaşan konut ve oŞs kullanıcıları için ayrılmış asansör ve merdivenlerle sağlanırken, yatayda koridor sistemiyle konutlara ulaşım sağlanmıştır. Ayrıca arazinin karşısında bulunan büyük kent parkı da görsel olarak yönlenmenin belirleyici unsurudur. Kullanıcılar hem konut içinde hem de görsel ve çevresel olarak yeşilden maksimum düzeyde faydalanmaktadır. 

Mühendislik Raporu
Yapı sistemi kısa doğrultuda ankastre çerçevelerle oluşturulan temele ise yükleri ankastre aktaran hiperstatik bir sistemden oluşmaktadır. Uzun doğrultuda pin bağlantılı boyuna kirişler ile çerçeveler birbirine bağlanmış bu yönde stabilite V çaprazları ile sağlanmaktadır. Taşıyıcı sistemin bütününde Borusan kutu profilleri kullanılmış olup, düşey stabilite çaprazları boru profillerle oluşturulmuştur. Bina taşıyıcı sistemi tamamen atölyede üretilebilecek olacak şekilde dizayn edildiğinden, şantiyede kaynağa gerek duyulmaksızın bulonlarla montajı kolaylıkla yapılabilecektir. Ayrıca mimari tercihler doğrultusunda modüler olarak sökülüp farklı genişleme noktalarına sistem ötelenebilir. Döşeme sistemi olarak otopark bölgesi dışında kalan bölümlerde trapez sac üzeri kontraplak düşünülmüştür. Otoparkların bulunduğu bölgede betonarme döşeme sistemi kullanılacaktır.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton