TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Mansiyon 1

İzzet Corekci (İnşaat Fakultesi İnşaat Muhendisli.i Bolumu) Atakan Zengin (Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bolumu) Yıldız Teknik Universitesi

İzzet Çörekçi (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Atakan Zengin (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
Yerleşim:
Proje İstanbul Beşiktaş’ta Abbasağa Parkı’nın hemen karşısında tasarlanmıştır. Proje yeri seçilirken arazinin özellikle iki tarafa da eğimli olmasına dikkat edilmiş, bu sayede farklı arazilere aplikasyonu daha kolay hale getirilmiştir. Eğimli araziye yerleşimde arazinin boyutlarına ve kot farklılıklarına otopark ve sosyal donatı mekânları toprağın altına gömülerek eğim sorunu aşılmıştır. Diğer yöndeki eğimde ise 5x5 akstan oluşan büyük modülleri kademeli bir şekilde araziye yerleştirerek sorun çözülmüştür.

İç tasarım:
Biçim fonksiyonu izler ilkesiyle yola çıkarak yaptığımız tasarımda dikkat edilen en önemli konu, kullanıcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek olmuştur. 5x5 akstan oluşan bir modülü ele aldığımızda bir katta bulunan 7 dairenin ortak bir terası ve bir modülde bulunan bütün dairelerin kullanabileceği ana teras ve zemindeki aktivite alanları kullanıcılar arası iletişime olanak sağlamıştır. Zeminden terasa kadar devam eden boşluklarla dairelerin havalandırılması sağlanırken aynı zamanda düşey ve yatay sirkülasyon elemanları ve bunları kullananlar dinamik ve sıcak bir görüntüye imkan sağlamıştır. Konutlarda ise farklı kullanıcılara hitap edecek şekilde 7.2x7.2x3.2 boyutlarındaki en küçük modül ve bunun türevlerinden farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilmiştir.

Konstrüksiyon:
Yapı, hızlı üretilmesi, sökülüp tekrar takılabilir olması ve estetik bir görünüme sahip olması gibi büyük avantajları beraberinde getiren çelik ile tasarlanmıştır. Bu sayede yapıya esneklik kazandırılmış ve yapının istenilen her an değişebilmesine olanak sağlanmıştır.

Malzeme:
Malzeme seçiminde konstrüksiyonu dışa vurabilecek ve yapının yükünü azaltabilecek malzemelere önem verilmiştir. Dış duvarlar gaz beton ile oluşturulmuş, bu sayede aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlanmıştır. Konutların içlerindeki duvarlar alçıpen panellerle oluşturulmuş bu sayede değişikliğe olanak sağlanmıştır. İç boşlukta yatay sirkülasyonu sağlayan teras ve koridorlar delikli levha olarak düşünülmüş, bunun yanında asansör konstrüksiyon üzeri camla kaplanarak şeffaflık sağlanmıştır.

Mühendislik  Raporu
Mühendislik Raporu Yoğun konut olarak tasarlanacak sistem çeliğin avantajlarını ön plana çıkaracak şekilde tasarlanarak, statik ve dinamik analizleri en idealize şekilde yapılmıştır. Sistem hesaplarının yapılması sürecinde mimarla birebir etkileşim içinde kalınarak yapının tasarım amacına uygun boyutlandırılmasına ve hesaba gerçek yüklerin en gerçekçi şekliyle alınmasına özen gösterilmiştir. Sistem hesaplarının yapılması sırasında;
-TS 498; Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
-TS 648; Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
-ABYYHY; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikler (1998)
temel alınmış bunların yanında DIN standardından da yararlanılmıştır. Mühendislik hesapları ve statik analizler her modül için ayrı ayrı yapılmış, kare ve simetrik olan bu iskeletler arasında uygun dilatasyon boşlukları bırakılmıştır. Yapının yanal yükler altında deplasman değerleri yönetmeliklerde öngörülen değerlerle sınırlandırılmış, ısısal genleşme için yeterli boşluklar ve kayıcı mesnetler tertip edilmiştir. Yapı üç farklı taşıyıcı sistem olarak değerlendirilmiştir. Her sistem diğerlerinden tamamen bağımsızdır. Yükler tali elemanlarla asıl taşıyıcı elemanlara aktarılmıştır. Tali elemanların hesapları basit kiriş mantığı klasik çelik hesaplarıyla yapılmış, taşıyıcı sistemin seçimi ise SAP2000’de yapılan çözümler neticesinde elemanların sahip olduğu iç tesirlere göre yapılmıştır. Kesit hesapları yapılırken kullanılan emniyet gerilmeleri, elemana etki eden tesirin türü (çekme, basınç, eğilme) ve yükleme çeşidi göz önüne alınarak seçilmiştir. Yapının yanal yükler altında sünek davranış gösterebilmesi için merdiven konstrüksiyonları çaprazlarla stabil hale getirilmiş ve sistemle beraber çalışır şekilde sabitlenmiştir. Sistemin çözümünde yükler sadece düğüm noktalarına verilmiş, kolonlar hiç kesilmeden kirişlerden daha güçlü olacak şekilde düşünülmüştür. Yapıda 4 mm’den küçük et kalınlığına sahip profil kullanılmamıştır. Yapıyı oluşturan tüm çelik elemanları ST37 (normal yapı çeliği) kalitesine sahiptir.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton