TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Üçüncü Ödül

Yusuf Çetin (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Pamukkale Üniversitesi Hasan Sıtkı Gümüşsoy (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Gökhan Kodalak (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Ozan Özdilek (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Erhan Vural (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Yıldız Teknik Üniversitesi

Yusuf Çetin (Mühendislik  Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Pamukkale Üniversitesi

Hasan Sıtkı Gümüşsoy (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Gökhan Kodalak (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Ozan Özdilek (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Erhan Vural (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
Topografyanın belirli modüller içinde bölümlenerek, topografik niteliklerin bu sistematik içinde yeniden değerlendirilmesi projenin temel fikir omurgasıdır.Bu doğrultuda eğimli yapı adasının çeperleri ile ilişkisi ve kamusal bağlantıların durumu az katlı yoğun konut yerleşkesini tek bir bütüncül organizasyona yöneltmiştir. Konut dokusu var olan topografyanın, altındaki ile uyumlu bir benzeri yerden ayırarak kendi tekil kamusal grubunu yaratmaktadır. Yapay topografya belirli uçlardan yere bağlanarak yaya ulaşımını düzenler. Aynı zamanda eğimli yer düzlemi arasında kalan hacimler otopark düzenlemeleri ve ticari fonksiyonlar için kullanılır. Az katlı yoğun konut dokusunda konutları ilgilendiren en önemli koşullar birbirleri ile ilişkilerinin arakesitinde doğmaktadır. Bu yüzden konutlar  arası boşluklar bu ilişkilerin ve bütün tasarımın temelini oluşturur. Eğimli arazinin en cazip yüzey potansiyelinin komşuluk grubu anlayışında düzenlenmesi, çatıların ve terasların yaşama katılmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda konut iç mekânlarının dış mekân ve dolayısıyla birimler arası ilişkilerinde, yarı açık ya da korunaklı mekân düzenlemelerine ihtiyaç duyduğu görülür. Bütün teras komşuluk gruplarını ve sokak boşluklarını çeşitli kriterlerde koruyan bir hafif çatı strüktürü önemli bir birleştirme görevini ve katı mekânsal hiyerarşileri kırmayı hedefler.

Mühendislik  Raporu
Taşıyıcı sistem tasarımına başlamadan önce zemin, iklim ve yüklerle ilgili parametreler belirlenmiştir. Yapı ile ilgili tasarımda kullanılan parametreler aşağıda verilmiştir:

Yer: Hisarüstü/ İstanbul
Deprem bölgesi: 1
Zemin sınıfı: 3
Kar yükü bölgesi: 0,75 kN/ m2
Rüzgâr hızı: 0,80 kN/ m2
Deprem hesabı: Eşdeğer statik yük yöntemi
Kesit tasarım yöntemi: Eurocode 3 – 1993
Yapısal çöz. programı: SAP 2000

Yapısal taşıyıcı sistemin tasarımında ana ilke olarak süreklilik benimsendi. Böylece sürekli çerçevelerle yatay ve düşey yüklerin sağlıklı bir biçimde taşınması sağlandı. 4 katlı olarak tasarlanan yapının taşıyıcı sistemi dilatasyon oluşturmadan tek parça olarak tasarlandı. Yapının tasarlanması  sonucu burulma etkilerinin çok düşük olması taşıyıcı sistemin tek parça olarak tasarlanmasında etkili oldu. Deprem ve rüzgâr yükleri altında çelik çerçevelerin narinlikleri dolayısı ile yapacakları büyük yerdeğiştirmeleri önlemek için, taşıyıcı sistemin çerçevelerinde çelik çaprazlar yerleştirildi. Böylece yönetmeliklerin öngördüğü yerdeğiştirme sınırları içinde kalındı. Çaprazların kullanımı ile aynı zamanda kolonların karşıladığı yatay yükler azaltılarak kolon kesitlerinin kesme kuvvetleri altında fazla zorlanması engellendi. Çerçeve elemanlarının kesitleri belirlenirken ise kolon ve kirişlerin birbirleri ile uyumlu olmalarına ve çerçevelerin eşit rijitliklere sahip olmasına dikkat edildi.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton