TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Teşvik Ödülü 3

Sena Akfındık (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Mirac Çağlar Yazıcı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Anze Zadel (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) İstanbul Teknik Üniversitesi

Sena Akfındık (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Mirac Çağlar Yazıcı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Anze Zadel (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
12 ayrı tip kullanıcıya hitap eden birimlerden oluşan konut kompleksi, Kadıköy Tepe Alışveriş Merkezi ve E-5 karayolu arasında kalan arazide yer almaktadır. Proje, toplu konut olgusunu insan ölçeğine indirme, şehir dokusu ve dinamizmi içinde kaliteli ve bulunduğu çevreye saygılı yaşama birimleri yaratma ve metropolün getirdiği yaşam biçimlerine mimari çerçevede bir cevap verme arayışı içerisindedir. Farklı pozisyonlarda ve seviyelerde biraraya gelen her birim ana kütleleri meydana getirir. Birimlerin tasarlanmasında kullanıcı profiliyle beraber, çelik malzemeyi diğer taşıyıcı yapı malzemelerine göre avantajlı kılan açıklıklar, zemin kata yerleştirilen otoparkın optimize edilişi ve istendiği takdirde birimlerin prefabrikasyonu ve taşınmasının getirebileceği boyutlar ele alınmıştır. Bu özelliğiyle proje kendini başka arazi koşullarına, farklı konŞgürasyonlarla adapte edebilme yeteneğine sahiptir. Kişisel dış mekânlar: Bahçe, teras, loca. Kendine yeterlilik: Ayrı girişler. Değişik konut tipolojilerini harmanlamak: Sıra ev, düşük kat - maksimum yoğunluk. Düşük katlı yaşama üniteleri: Her birimin kendi bahçesi, zemin kotunda ya da çatida, localar. Yeni yaşam biçimleri: Evde çalışma ya da kariyerlerinin başlangıcında genç profesyoneller için küçük esnek yaşama ve çalışma alanları. Esnek, kişiselleştirilebilir yaşama alanları: Hareket eden duvar sistemleri sayesinde, orta aksta yer alan ıslak hacim ve servis üniteleri dışında her mekânı değiştirebilme, uyarlama imkanı. Yapım sistemi: Mümkün olduğunca benzer elemanlar, prefabrikasyon ve demonte olanağı. Kütleler araziye birbirilerinin güneşten faydalanmasını engellemeyecek şekilde yerleşmiştir. Aynı şekilde bu birimlerin oluşturduğu kütlelerin birbirilerine göre konumlanışı, aralarında yarı kamusal alanlar yaratmaktadır. Bu alanlar yürüyüş, oyun, dinlenme gibi eylemlere imkan tanımaktadır. Birimleri oluşturan elemanlar standart bir konteynıra yüklenerek kolayca taşınabilir ve yerinde monte edilebilir. Bu anlamda proje çeliğin demonte edilebilme ve kolayca taşınabilme özelliğinden maksimum oranda faydalanır. 

Mühendislik Raporu
Yapının taşıyıcı sistem tasarımında, sistemin başka alanlara taşınabilir olmasından dolayı birleşim tiplerine ve detaylarına karar verildi. Bu yüzden bütün birleşimler bulonlu olarak tasarlandı. Kolon kiriş birleşimlerinde üretimi de hızlandırmak amacıyla tek tip ara birleşim elemanı kullanıldı. Daha sonra zemin, iklim ve yüklerle ilgili parametreler belirlendi. Yapının bulunduğu alan 1. Derece deprem bölgesi olarak farz edilmiştir. Bu da yapının uygulandığı başka arazilerde de en kötü deprem şartlarına karşı tedbir olarak düşünülmüştür. Ayrıca: Zemin sınıfı: 2; Bina önem katsayısı: 1,4; Kar yükü bölgesi: 2; Rüzgâr hızı: 36 m/s; Hareketli yük: 2 KN/m2; Deprem hesabı: Eşdeğer statik yük yöntemi olarak ele alınmıştır. Sistem hesaplarının yapılması sırasında: - TS 498; Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri - TS 648; Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları - ABYYHY; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007) ele alınmış, ilke olarak taşıyıcı sistem tasarımında mümkün olduğunca az tip eleman kullanılmaya gayret edilmiştir. Bütün kolonlarda ve ana kirişlerde IPB360, döşeme ve çatı sistemini taşıyan kirişlerde ise NPI280 ve yardımcı olarak NPI160 kesitler kullanılmıştır.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton