TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Teşvik Ödülü 2

Eren Giray Baydemir (Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Bozok Üniversitesi Abdurrahman Erdem Baydemir (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Nasuh Sala (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Yıldız Teknik Üniversitesi

Eren Giray Baydemir (Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği  Bölümü) 
Bozok Üniversitesi

Abdurrahman Erdem Baydemir (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Nasuh Sala (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
Fikir:
Aile, birbirlerine en yakın insanlar topluluğu; konut, aile’yi barındıran yapay ortam. İşte bu nedenle konut tasarımında aile bireylerinin birlikte zamanlarını değerlendirebileceği mekânlar tasarlamayı hedefledik. Bu bağlamda ortaya konacak konutta aile fertlerinin birbirleriyle iletişim kurabileceği, farklı eylemleri gerçekleştirebileceği mekânları tasarlamak zorundaydık. Bu nedenle yapı; insanın doğasıyla bütünleşebilecek bir yapı olmalıydı. Ferdi, aile içerisinde; kendisine en yakın insanlarla birlikte olma durumunun yanı sıra, bağımsız bir birey olarak da değerlendirip, kişisel mahremiyetini ve öznelliğini yaşama isteğini de göz önünde bulundurmalıydık. Buradan mimari yapıya aktarılacak şu sonuçlar çıkıyordu:
1- Ferdin ailesiyle ortak olarak yaşayabileceği mekânlar.
2- Ferdin ailesinden bağımsız, kendi öz yaşantısını, içe dönük olarak yaşayacağı mekânlar. 

Yapı Bicimi:
Yapı uzunlamasına (60 m) çelik taşıyıcı sistem içerisine birbirinden bağımsız kütlelerin yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. bağımsız kütleler (kutular) bireyin kişisel yaşantısını ortaya koyabileceği, kendisini bağımsız hissedebileceği mekânları oluşturmaktadır. Bu nedenle genç yatak odalarında dahi ıslak hacimler ayrıca konumlandırılmıştır. Kutular arasında kopukluğun olması kişilerin birarada yaşarken bağımsızlıklarını yakalamalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu kutuların kopukluğunu ağlayan ara mekânlar ise aile fertlerinin birlikte yaşayabileceği, zamanlarını birlikte değerlendirebileceği, bir ailede yaşama bilincinin oluşabileceği mekânları oluşturmaktadır. Yapının eninin kısa tutulmasıyla (5 m) yapı bloğunda bir şeffaflık yakalanmış ve ortak mekânların daha eğlenceli, dışa dönük, ferah mekânlar olması sağlanmıştır. Binada toplam 12 farklı daire tipi bulunmaktadır. 4 birimlik ve ortak mekânlardan oluşan, çekirdek aileye hitaben daireler olduğu gibi; iki birimlik ve ortak mekânlardan oluşan stüdyo tipi daireler de bulunmaktadır. Tüm bu dairelerin büyüklükleri ve biçimleri farklıdır.
 
Yapı Estetiği:
Binada konumlanan kutuların birbirleriyle yarışır nitelikteki konumları sayesinde yapı cephesi farklı boyutlar kazanmıştır. İki kat yüksekliğinde (6 m) konumlandırılan kirişler dubleks konut tasarımına imkan vermiştir. İlk kattaki kutular altlarında bulunan kirişe oturmakta iken; üst kattaki kutular, kendilerinin üzerinde bulunan kirişlere asılmaktadır. Yapı bu şekilde toplam 4 kattan (4 katın haricinde otopark için bodrum kat bulunmaktadır) ve 12 m’den oluşmaktadır. Konunun konut olması dolayısıyla, binanın taşıyıcısını oluşturan çelik malzemenin soğukluğu gizlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle kutuların tasarımında yüksek mukavemetli ahşap kaplamalar kullanılmıştır. Ana taşıyıcı ise kırmızı renge boyanarak vurgulanmıştır. Yapıda yalnızca karşılama birimlerinin  üzerleri açık teras olarak kullanılacak ve sınırlı biçimde bitki yetiştirilebilecektir. Bu teraslara ortak mekânlardan, katlanan camların açılmasıyla ulaşılmaktadır. 

Hareket:
Yapıya araç yoluyla ve de yaya yoluyla ulaşılmaktadır. Araç yolu binanın eninden girerek bir kat aşağıda otoparka ulaşmaktadır. Buradan katlara asansörle çıkılabilmektedir. Yaya yolu ise, binaya uzunlamasına dik olarak saplanmış ve dışarda konumlandırılmış 3 farklı merdivenden ve asansörden katlara ulaşmaktadır. Herhangi bir yangın durumu için bu şekliyle konumlanan merdivenlere her konuttan ayrı ayrı ulaşılabilmesi için konutlar arası, gerekli durumlarda açılabilen bölme duvarlar düşünülmüştür. Bu durumda her daire 3 merdiveni de acil durumlarda kullanabilmektedir.

Mühendislik Raporu  
Hazırlanan az katlı yoğun yapı projesinin mühendislik hesaplamaları proje verileri kullanılarak ve ABYYH ’e uygun olarak yapıldı. Hesaplamalarda yapısal analiz programı olarak SAP 2000 kullanıldı. Her biri 10’ar m olan 6 açıklıktan oluşan ve 2 katlı olarak tasarlanan yapının genişliği ise 5 m’dir. Kolonlar, hesaplamalar sonucu X profilinden, kirişler ise Y profilinden seçildi. Geniş açıklık, döşemelere her 2 m’de bir kirişler atılarak azaltılmıştır. Döşemelerde, kirişler arasına çelik borulardan oluşan hasırlar atılarak dolgu malzemesi taşıtılmıştır. Yapıda, kısa doğrultuda her 2 katta da çaprazlamalar (Z profili) atılmış, uzun doğrultu ataletin yeterli  olacağı düşünülerek rijit kabul edilmiştir. Konsollar yapıya bulonlarla monte edilmiş olup projelendirmeleri yapıdan bağımsız yapıldı fakat oturdukları ve asıldıkları kirişlere, ağırlıkları yatay yüke dönüştürülerek etki ettirildi. Konsolların yapıya montesinde bulonlamanın yanısıra birleşim yüzeylerinde manyetik alan oluşturarak  mıknatıslanma da  yapıldı. Mıknatıslanmanın yapmış olduğu etki hesaplamalarda dikkate alınmadı. Yapı, ölü yük, hareketli yük, rüzgâr yükü ve yönü, kar yükü ve durumu, deprem yükü ve doğrultusu yüklemeleri için ayrı ayrı ve çeşitli kombinezonlar şeklinde analiz edildi ve en elverişsiz yüklemelerin meydana geldiği durum için boyutlandırıldı. Kolonlar zemine ankastre olarak mesnetlendi. Analizler sonucu binanın taşıyıcı sistemi için yapılan tasarımı güvenli olduğu görüldü.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton