TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Teşvik Ödülu 1

Mahmut Kılıc (Mühendislik Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Ataturk Üniversitesi Semih Arslan (Mühendislik Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bölümü) İbrahim Bayram (Mühendislik Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bölümü) Muhammed Salih Cıkman (Mühendislik Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bölümü) Faruk Ozgokce (Mühendislik Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bölümü) Safa Altuntaş (Mühendislik Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bölümü) Uludağ Üniversitesi

Mahmut Kılıç (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  Bölümü)
Atatürk Üniversitesi

Semih Arslan (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
İbrahim Bayram (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Muhammed Salih Çıkman (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Faruk Özgökçe (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Safa Altuntaş (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Uludağ Üniversitesi

Mimari Rapor
Tasarımdaki temel amaç, günümüz konut anlayışına yeni bir yorum getirmekti. Bunu yaparken tasarımcıları kısıtlayan imar kurallarına bir eleştiri getirmek de tasarım amaçlarından biri olarak kabul edildi. Determinizmin kaotik etkileri altındaki günümüz tasarım ortamında kavramları yeniden yorumlamak hedeflenmiştir. Toplu yaşama mekânlarının günümüzde güvenlikli (!) ve koruma düzeyi yüksek olan bir ortamda, toplu yaşama alanlarını halka açmak tasarımı olumlu yönde etkimiştir. Projeyi özetlemek istersek, her biri kendi içinde birer yaşam tanımladığı; dışarıda ise kentlilerin de dahil olduğu, aktivitelerinin yürütüldüğü yaşama alanıdır. Bunu yaparken de mevcut yükselen kent silüetine mimari bir yorum getirilmiştir. Dikey hatlar çizen kent yapısı yataylaştırılmıştır. Böylelikle az katlı “çok kotlu” yoğun bir konut alanı elde edilmiştir. Kentin denize dik açılan koridorları projenin içine dahil edilerek sokak kavramına yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Kuzey yönündeki konut alanlarından gelen kentsel koridorlar proje alanı içindeki kentsel balkonu besler; kentsel balkon da aynı şekilde proje alanı içindeki sokakları…

Projede kentsel yaşam ve toplumsallık ön planda olduğu kadar “bireysellik” de geri plana atılmamış ve “birey”in ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Her biri kendi içinde bir dünya olan yapılar gerektiğinde çevreden soyutlanıp, denizle ilişkili birer huzur prizması halini almaktadır. Günümüzdeki ötasvip görmeyen olumsuz komşuluk ilişkileri de göz önünde bulundurularak yapıların birbirinden ayrık olmaları ön görülmüştür. Projenin araziyle kurduğu bağlama gelince; proje formal ifade olarak yamaçtan denize doğru fırlayan kütleler şeklindedir. Her yapı kendi içinde bir izleme durumundadır. Birincil öğe olan deniz, cephe şekillenişinde büyük rol  almaktadır.

Bunun dışında serbest girişler ve araziyle bütün merdivenler, apartman konseptinin dışında bir  sokak niteliğinde olmakla birlikte sürpriz mekânlar sunmaktadır. Strüktür ve mimarinin bütün olduğu unutulmamış ve ikisinin birbirini destekler nitelikte olması öngörülmüştür. Yamaçtan fırlayan formal hareket herhangi bir düşey bağlantıyı kabul edemez. Bu sebeple vincin çalışma prensibinden esinlenilerek taşıyıcı sistem kurgulanmıştır. Proje zemine mesnetlenmiştir ve çelik halatlar vasıtasıyla konsol çalışan bir strüktürel düzenlemeye gidilmiştir. Yapının üstünden dönen strüktür kapı niteliğindedir. Aynı zamanda farklı perspektişer sunması öngörülen yapılardan 2 katlı olanları taşıma görevindedir. Sonuç olarak proje kentsel hareketleri, sürprizli mekânları ve bireysel çözümleriyle bu zamana kadar ele alınan konut anlayışının bir eleştrisi olduğu gibi bundan sonraki hareketler için de bir başlangıçtır.

Mühendislik Raporu
Taşıyıcı sistem tasarımında yamaçlardan fırlayarak konsol şeklinde çalışan mekânlarla, üst örtü elemanı ile taşıdığı mekânlar incelenmiştir. Sistem tasarımı, afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (ABYYHY), TS498 ve TS648 esas alınarak SAP 2000 V8 programı ile yapılmıştır. Özellikle deprem ve rüzgâr yüklerini karşılaması için çelik çerçeveler çaprazlama elemanlarıyla desteklenmiştir. Zemin, bölgesel özellikler ve yapı yerinin yükseklikleri göz önünde bulundurularak sistemin sabit, hareketli, rüzgâr, kar ve deprem yükleri altındaki davranışları yük kombinasyonları uygulanarak belirlenmiş, kesitler sınır gerilmelerinin altında olacak şekilde seçilmiştir. Tasarımda kolonların kirişlerden daha güçlü olmasına dikkat edilmiştir. Yamaçlardan fırlayan kütlelerin uzunlukları 15, 20 ve 25 m, genişlikleri 5 m ve yükseklileri de 3,5 m olarak kurgulanmıştır. Bu sistemlerin statik çalışma prensibi olarak da bir vincin oluşturulma prensibinden esinlenilmiştir. Zemine ankre edilen kolonlar NPI600, alt başlık kirişleri NPI 400~500, üst başlık kirişleri ise NPI 400 olarak tasarlanmıştır. Çaprazlama elemanları ise 100.100.11 T profil olarak seçilmiştir. Kablolar çekme gerilmelerinin bir kısmını karşılamak ve kolonlara basınç kuvveti olarak aktarmak için Ø16 çaplı 7 telin sarılmasıyla oluşturulmuştur. Sistemde toplam 8 adet kablo kullanılmış ve her birinin kopma dayanımı 5 ton olarak alınmıştır. Birleşimler yer yer kaynak ve çoğunlukla bulonlu olarak oluşturulmuştur. Bu da sistemin sünek davranışını olumlu yönde etkilemiştir.

Döşeme yükünün hafif olması amacıyla beton olarak perlit betonu tercih edilmiştir. Ayrıca döşeme betonu ile çaprazlama elemanları yanal yüklerin diyafram davranışı ile taşınmasında etkili olacağı düşünülmüştür. Üst örtü konstrüksiyonunda ise; kolonlar NPI 600 olarak ve aralarındaki çaprazlama elemanları NPI 400 olarak belirlenmiştir. Hem kolon düzenlenmesi hem de açıklık kafes kiriş olarak düzenlenmiştir. Üst örtü altındaki platformlarda ise hafifliğin sağlanması, ancak rüzgâr yüklerine karşı dayanımında sağlanması amaçlanarak, I profillerle oluşturulmuştur.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton