TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Birinci Ödül

Necmi Bilek (Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bolumu) Turgut Şakiro.lu (Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bolumu) Enes Tamturk (Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bolumu) Dokuz Eylul Universitesi Mustafa Turgut Atam (Muhendislik Fakultesi İnşaat Muhendisli.i Bolumu) Sakarya Universitesi Mimari Rapor

Necmi Bilek (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Turgut Şakiroğlu  (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Enes Tamtürk (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Dokuz Eylül Üniversitesi

Mustafa Turgut Atam (Mühendislik  Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Sakarya Üniversitesi

Mimari Rapor
Konum:
Proje, İzmir Karşıyaka’da, yoğun konut yerleşiminin bulunduğu alan içerisindeki mevcut boş bir araziye konumlandırılmıştır
.
Tasarım:
Tasarımın oluşması 3 ana kriter etrafında gerçekleştirilmiştir. Tasarımda sadelik, fonksiyonellik ve tekrarlanabilirlik. Projede 50, 75 (iki farklı plan tipinde) ve 100 m2 olmak üzere 4 adet konut tipi bulunmaktadır. Bu plan tiplerinin yatayda ve düşeyde farklı kombinasyonlarla bir araya gelmeleri sonucunda konut blokları oluşturulmuştur. Farklı mekânsal olanaklar sunarak birçok kullanıcı tipine hitap edilmiştir. Düşeyde belli çekirdek (ıslak mekânlar) etrafında birimler yerleştirilmiştir.

Tasarımdaki modüler kurgu ile projede hareketlilik ve çeşitli esneklikler oluşturulmuştur. Konut bloklarının alana karşılıklı yerleştirilmeleri ile iç sokak kurgusunda ve dış cepheler de farklı perspektifler sunan doluluk boşluk geometrisi yakalanmıştır. Projede oluşturulan iç sokak ve teras kurguları ile kullanıcıların sosyal bir yaşam sürmeleri amaçlanmıştır. Modüler sistemde tasarlanan proje, tamamen standart endüstriyel üretimlerden oluşuyor. Bu bize hızlı yapımın yanında çevresel avantajlar da sağlamaktadır. Sokak kurgusunun üzerine yerleştirilmiş olan fotovoltoik paneller ile konutlar kendi enerjisini sağlamaktadırlar. Modüler sistem, yapım aşamasında süreyi minumuma inmeye, malzemede standartlaşmaya ve sonucunda düşük maliyetli tasarımın oluşturulmasına olanak vermiştir.

Mühendislik  Raporu
Proje yapısı 4 kattan oluşmaktadır. Tasarımın yapımın da kullanılacak malzeme, yük tipleri, yük kombinasyonları, taşıyıcı sistem mesnet koşulları belirlendikten  sonra SAP 2000TM programı kullanılarak tasarımın strüktür modeli oluşturulmuştur. Tasarım standartı olarak: - TSE 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri) - TSE 648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları) - ABYYHY (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik)’lerden yararlanılmıştır. Strüktür sisteminde hesaplamalar sonucunda kolonlar HEA 300, ana kiriş IPE 300, tali kiriş ve çaprazlamalar IPE 160 çelik profilleri kullanılmıştır.  Projenin strüktür sistemi, bulunduğu zemin, sahip olacağı düşey sabit ve hareketli yükler, proje yerinin deprem koşulları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Döşeme kiriş birleşimlerinde bulanlama bağlantı yapılmıştır. Döşemeler, basit mesnetli trapez ve dolgu betonu olarak oluşturulmuştur. Proje de yer alan duvarlar kompozit panel tasarlandığı için statik hesabı yapılmamıştır. Deprem ve rüzgâr yükleri altında strüktürün yapabileceği yer değiştirmeleri önlemek için gerekli görülen yerlere çaprazlamalar atılmıştır. Çaprazların kullanımı ile ayrıca kolonlara binen yatay yükler azaltılmıştır. Kullanılan profil çeşidi minimumda tutularak malzemede standartlaşmaya gidilmiştir.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton