TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Mansiyon 3

Fatih Aydoğmuş (Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Esra Çanakkale (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Aslıhan Erçelebi (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Ülkü Eroğlu (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Gazi Üniversitesi

Fatih Aydoğmuş (Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği  Bölümü)
Esra Çanakkale (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Aslıhan Erçelebi (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Ülkü Eroğlu (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Gazi Üniversitesi

Mimari Rapor
Maltepe semtinde oluşturduğumuz konut tasarımı, Anıtkabir’in taçlandırdığı Gençlik Caddesi ile Umut Parkı arasında grift bir dokuya sahiptir. Maltepe’nin, kent merkezine ve üniversitelere yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve eski bir konut yerleşkesi olması yeni tipoloji arayışına neden olmuştur. 21. yy konutunu farklı yaş, meslek ve yaşam tarzına sahip kullanıcı ihtiyaçları dahilinde yeniden dizayn edip, oluşturduğumuz doku kalitesiyle çevre siluetinde öne çıkmak ve yeni perspektifler oluşturmak amaçlandı. Oluşturduğumuz doku içindeki dolaşım ağı zemin kotta cadde ile park arasındaki sosyal birimler ile desteklenmiş hareket halindeki insanların enerjisiyle biçimlenmiştir. Zemin kotta sosyal birimlerin oluşturulmasıyla, Umut Parkı’nın kullanımının arttırılması ve Maltepe pazarının farklı yorumlanarak  eniden yaşatılması amaçlanmıştır.

Mühendislik Raporu
Proje kapsamında mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencileri birlikte çalışarak kentsel dokuya yeni konut anlayışları getirmeye çalışmıştır. Proje hesaplarında yapı 1. Derece deprem bölgesinde farz edilmiş, zemin sınıfı Z3 olarak kabul edilmiş, kar yükü 0,75 kN/m2, Rüzgâr yükü 0,80 kN/m2, Hareketli yük 2 kN/m2 olarak atanmıştır. Etkin rüzgâr yükü batı ve güney olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. Kullanılan yapısal çelik St37’dir. Tüm elemanlarda I proŞl kullanılmıştır. Tüm hesaplamalar ve yüklemeler; TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri TS 648, Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları TS 3357, Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları ABYYHY, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998)’de belirtilen kurallar uyarınca yapılmıştır. Yapısal analiz için SAP2000 programı kullanılmıştır. Sistemin elverişsiz yüklemelerdeki davranışını belirleyebilmek için yük kombinasyonları atanmıştır.

COMB1 =G+Q
COMB2 =1, 4G+1,6Q
COMB3 =0,9G
COMB4 =G+Q+Wb
COMB5 =G+Q+Wg
COMB6 =G+Q+Ex+0,3Ey
COMB7 =G+Q+Ey+0,3Ex
COMB8 =G+Q+0,5Ey+0,5Ex
COMB9 =1,4G+1,6Q+Ex+0,3Ey
COMB10=1,4G+1,6Q+Ey+0,3Ex

En elverişsiz yüklemenin COMB10 olduğu belirlenmiştir. Sistem OMB10’da taşıyıcı sistemde sınır gerilmelerin aşılmadığı gözlenmiştir.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton