TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


Mansiyon 2

Rüstem Çakmaklı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Güven Çimenoğlu (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Korhan Deniz Dalgıc (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Veysel Özbey (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Mustafa Kemal Özkan (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Yıldız Teknik Üniversitesi

Rüstem Çakmaklı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Güven Çimenoğlu  (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Korhan Deniz Dalgıc (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Veysel Özbey (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Mustafa Kemal Özkan (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) 
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
İstanbul’un tarihi ve özgün dokusu içinde, "mahalle ve mahalleli” olabilme kaygısı taşıyan; bunun yanında; hızla çoğalan toplu konutların “izole yaşam” fikrine karşı “entegre yaşam” fikriyle yola çıkan, tasarım; bir yapı örüntüsü olarak var olurken; kendini çevreleyen dünyayla arasındaki sınırları eritme, içinde yer aldığı çevrenin bir parçası olma çabasındadır. İçinde yer aldığı sıkışık-yoğun- “kendiliğinden” doluluklara (yapı yoğunluğuna) tanımlı boşlukları da beraberinde getirmektedir. Önerilen boşlukların sıkışık yapılanmasına karşı tüm mahalleye hizmet verebilmesi adına yalıtımlı iç boşluklar olarak değil, sokaklar arası geçişkenliği sağlayacak, kamusal-yarı kamusal ayırımını yapı örüntüsünün kendi mimari iziyle hissettirecek boşluklar olarak yaşaması düşünülmektedir. Geçişkenlik fikrinin mahremiyete zarar vermemesi adına zemine oturan konut sayısı minimize edilerek, oluşturulan zemin kat konutlarının ise bahçe katı tipinde tasarlanması bir gereklilik olarak düşünülmüştür. Zeminden koparılan tasarımda görsel sürekliliğin yanı sıra çeliğin ve sunduğu hafifliğin daha net okunması da sağlanabilmektedir. 

Mühendislik  Raporu
Çelik yapı karakterinin uzun konsollar ve geniş açıklıklar kullanılarak ön plana çıkarıldığı mimari tasarımda taşıyıcı sistem; temele ankastre kolonlar, konsollarda dikme çubukları, düzenli akslardan geçen kirişler ile X ve diyagonal merkezi çaprazlı rijidlik elemanlarından oluşmaktadır. Ayrıca konsollar; uçlarından boru kesitli çubuklara mesnetli olarak birer kolona eğik olacak şekilde asılmıştır. Birinci dereceden deprem bölgesinde inşa edilmesi düşünülen yapının taşıyıcı sistemi “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (DBYYHY)”te öngörülen süneklik düzeyi yüksek çerçeveler tanımlamasına uyan enkesit koşulları, güçlü kolon ilkesi ve birleşim esasları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Taşıyıcı sistem ekte bir perspektif olarak verilmektedir. Yapının tüm analizleri SAP2000 analiz programı ile üç boyutlu olarak yapılmıştır. Kompozit yapılması planlanan döşemeler tali kirişlere oturacak ve düzlemi içinde kalan rijitlik çaprazının da yardımıyla rijit diyafram davranışı gösterecek biçimde tasarlanmıştır. Çubuk ve kabuk elemanların ağırlıkları programın kendisi tarafından alınmıştır. Çelik yapılarda etkinliği gayet fazla olabilecek rüzgâr yükleri de TS498’de belirtildiği gibi hesaplanarak x ve y doğrultularında iki yönlü olarak düğüm noktalarına etkiyen yatay tekil kuvvetler şeklinde temsil edilmiştir. Deprem analizi modların birleştirilmesi yöntemine göre yapılmıştır.Bunun için “DBYYHY”de belirtilen deprem ivme spektrum eğrisi programa tanıtılmış, kat atalet kütleleri otomatik olarak atanmıştır. Yönetmelik göz önünde bulundurularak G, Q, Kar, Rüzgâr (x ve y), Deprem (x ve y) yükleme durumlarından uygun kombinasyonlar elde edilerek yapılan analiz sonuçlarına göre kesit ataması yapılmıştır. Ana taşıyıcı sisteme ait bazı tesir diyagramları hesap ekinde verilmiştir. Kolon kesitleri IPE profil, kiriş ve dikmeler INP profil çapraz çubuklar ise boru kesit olarak seçilmiştir. Kesitler yapıda  belirli bir doğrultuda simetri olmayışından dolayı farklılık gösterebilmektedir. Kolon kesitleri IPE750x196, IPE 600, IPE 330, IPE 550 gibi kesitlerden oluşmaktadır. Kiriş ve dikmeler de çoğunlukla INP 240 kesiti, boru kesitler için ise 219.1x5 Borusan Pro yapısal çelik profilinin kullanımına karar verilmiştir.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton