TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 4 - Yıl: 2007

Ödüller


İkinci Ödül

Beril Serbes (Muhendislik Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bolumu) Beykent Universitesi Sevim Uyan (Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bolumu) Dilan Yuksel (Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bolumu) İstanbul Teknik Universitesi Fatma Sipahio.lu (İnşaat Fakultesi İnşaat Muhendisli.i Bolumu) Yıldız Teknik Universitesi

Beril Serbes (Mühendislik  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Beykent Üniversitesi

Sevim Uyan (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Dilan Yüksel (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
İstanbul Teknik Üniversitesi

Fatma Sipahioğlu (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
Günümüzde mekân darlığından ve toplu konut anlayışının hedeflenenden çok daha farklı yönlere kaymasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için, doğru çözümlere ulaşmayı amaçlayan projemizde, öncelikle sosyal hayatın kaybolan coşkusunun nasıl yeniden canlandırılacağı sorgulanmıştır. Ayazağa bölgesinin göçmenler tarafından işgali, göçmenlerin bölgeye getirmeye çalıştığı yaşam tarzı ve onların modern hayattan ne anladıkları 15-20 yıldır bölgede gözlenmektedir. Kentleşme politikaları sayesinde metropolün önemli bir alanına yerleşilmiş olma durumu, kentte alan darlığına ve kalitesiz mekân problemlerine yol açmaktadır. Projede insanların, ne kadar yoğun bir hayat sürerlerse sürsünler kendi yaşadıkları çevrede sosyal bir hissiyat yakalayabilecekleri vurgulanmıştır. Toplu konut, kentin içine takılmış bir obje niteliğindedir ve strüktür doğanın içinden çıkıp konutlaşmaya yol gösteren bir grid algısını yaratır. Bu grid bize mekânların çözümlenmesi için rasyonel bir taban yaratmaktadır. Konutlar farklı ihtiyaçlara cevap verecek alternatiflerde tasarlanmıştır. Fonksiyonlar eklenip çıkabilen modüller tarafından esnekleşir ve kendi içlerinde kendilerine yetseler bile, farklı ihtiyaçlara cevap verebilme anlamında farklı modüllerin mekânları zenginleştirmesine olanak sağlarlar. Modüllerin eklenmesini, yapının gelişiminin doğal bir döngüsü haline getirebilmek maksadıyla da konut iç çözümleri eklemelere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu modüller gridal strüktürün içinde vinçlerle kolayca kaydırılabilmektedirler. Bu da bir metropolün içinde sıkışmış bir toplu konutun ne denli esnek olabileceğinin göstergesidir. Aynı zamanda bu mekân organizasyonu, özlemini duyduğumuz  sosyalleşme durumuna, mahalleleşmeye de olanak sağlamaktadır. İnsanlar otoparktan evlerine küçük köprülü sokaklardan, komşularıyla etkileşerek ulaşmaktadırlar. Üst üste binen giriş saçak- teras elemanları mekânları virtözleştirmekte, farklılaştırmaktadır. -3 kotuna inilmesindeki amaç da bu durumu daha yoğun yaşatabilmektir. Kendi konutuna ulaşan yoldan giden kullanıcı, bu kottan yukarı doğru süzülen yeşili yaşayabilmektedir. Yine bu yöntemle, -3 kotun da geniş bahçeler yaratmak mümkün olmuştur. Bunun devamı da üst kotlardaki teraslarla sağlanmaktadır. 3000 m2’lik bir alana 53 konut sosyal alanları da düşünülerek yerleştirilmiştir. 5 farklı tipoloji örneği, grid sistemin içine  farklı biçimlerde yerleştirilerek, tekdüze olma durumunu ortadan kaldırmış, sürprizli, keyfe açık, insani bir çevre elde etmek amaçlanmıştır. Konutlara, zamanla  kullanıcının isteği doğrultusunda çeşitli fonksiyonlara cevap veren modüller takılabilmektedir. Bu modüller, taşıyıcı sistemde vinç yardımıyla kaydırılarak bir başka modülle birleşir ve yeni birimleri oluştururlar. Bu bağlamda tasarım, kent içinde üreyebilen, değişebilen bir doku niteliği taşır. Çelik strüktür ihtiyaca göre  genişleyebilir, böylece daha fazla konut ihtiyacına, daha az yer işgal ederek daha pratik bir biçimde cevap verilmiş olur.

Mühendislik  Raporu
1. Genel Bilgiler
Proje Yeri: Ayazağa / İstanbul
Deprem Bölgesi: 1. Derece Deprem Bölgesi
Zemin Bilgisi: Z3
Toplam İnşa Alanı: 2628 m2
Kullanılan Yapısal Analiz Programı: SAP 2000 V.8.0.8. Non-Linear
Çelik Yapı: Borusan – Mannesman Profillerden teşkil edilmiştir.

(Kolonlar için 260/10‘luk profiller her bir yüzden 10 mm’lik levhalar ile takviye edilerek 280/20 profiller oluşturulmuştur. Kirişler için Borusan – Mannesman 260/10 ve 150/8 profiller kullanılmıştır. Kullanılan Standartlar: Yükler için TS498 ve TS500, Deprem Yükleri için A.B.Y.Y.H.Y (Mart 2006), Kesit Hesapları için AISC-ASD89 standartları kullanılmıştır. Projenin Statik Analizi, SAP 2000 programında aşağıda belirtilen yük kombinasyonları kullanılarak yapılmıştır. Dinamik analiz de ise Response – Spectrum Analizi ile yapılmıştır.

2. Yükler
Yapısal analizde;

a) Sabit Yükler; döşemeler için sabit yük (12 cm döşeme kalınlığı için) 0,35 kN/m2 alınmıştır. Duvar yükü olarak (Duvarlarda kullanılan malzeme, gazbeton için) 24  N/m2 olarak hesaplanmış ve analizde kullanılmıştır.
b) Hareketli Yükler; döşemeler için TS498’e uygun olarak 0,2 kN/m2 hareketli yük etki ettirilmiştir.
c) Diğer Yükler; kar yükü olarak TS498’e uygun olarak 0,75 kN/m2, Rüzgâr yükü olarak 0,8 kN/m2 kullanılmıştır.
d) Deprem yüklemesi olarak Modal Analizden elde edilen periyot  değerleri kullanılarak elde edilen ivme değerlerinden oluşturulan grafik Response – Spektrum Analizinde kullanılmıştır.

3. Yük Kombinasyonları
Sistemin hesaplanan yükler altındaki davranışını belirlemek için aşağıda verilen yük kombinasyonları kullanılmıştır.
COMB1: 1,4G+1,6Q
COMB3:G+Q+Kar+RüzgârY
COMB2: G+Q+Kar+RüzgârX
COMB4:1,4G+1,6Q+RüzgârX
COMB5: 1,4G+1,6Q+RüzgârY
COMB6:1,4G+1,6G+0,8RüzX+RüzY
COMB7: 1,4G+1,6G+RüzX+0,8RüzY
COMB8: G+Q+Kar+RüzgârX+RüzgârY

4. Yapısal Tasarım
Taşıyıcı sistemin tasarımında, özelikle düşey taşıyıcıların, sürekli olmasına dikkat edilmiştir. Bu şekilde yüklerin en uygun bir biçimde zemine aktarılması sağlanmıştır. Hem Deprem ve Rüzgâr yüklerinde  dolayı oluşabilecek büyük yatay yer değiştirmelerin önlenmesi hem de bu yatay yüklerden dolayı kolonlarda oluşabilecek büyük kesme kuvvetlerinin azaltılması amacı ile mimari projeye sadık kalınarak, uygun görülen çerçevelere çapraz çubuklar yerleştirilmiştir. Çerçeve düzlemlerinde rijitlik değişiminin minimum tutulması için kolon ve kiriş kesitleri mümkün olduğunca yakın seçilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kolon kesitleri için Borusan 260x260x10 mm kutu profillerin her bir yüzeyine kolon boyunca 10’ar milimetrelik levhaların kaynatılması ile elde edilecek olan 280x280x20 mm’lik kesitler seçilmiştir. Kirişler içinse burkulma dayanımı yeterli olan 260x260x10 mm’lik kutu profiller ayrıca ana kirişlerin arasında bulunan tali kirişler içinse 150x150x8 mm’lik kutu profiller seçilmiştir. Projede bütünlüğü sağlamak için birleşimler kaynak kullanılarak yapılmıştır.
 

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton