TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 5 - Yıl: 2008

Ödüller


Mansiyon 3

 

Ayşe Büşra Çimen (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Bilgehan Kılıç (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Adil Şen (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Selçuk Üniversitesi

Mimari Rapor
Proje için seçilen arsa; yakınında otellerin, alışveriş ve eğlence merkezlerinin varlığı, ayrıca ulaşım kolaylığı bakımından Konya’da kentin sosyal açıdan kalbinin attığı yerdir. Arsanın yatayda yayılmaya olanak sağlamasından dolayı projenin ana esaslarından biri bu olmuş ve böylece sirkülasyonun rahat sağlandığı net mekânların oluşturulması hedeflenmiştir. Yapıyla çevreyi bütünleştirmek ve açık sergiye olanak sağlamak amacıyla bir meydan oluşturulmak istenmiş ve bu istek yapının araziye yerleşimini etkilemiştir. Çeliğin esnekliği, hafifliği ve yapılabilirliği tasarıma yansımış, bu sayede cephede özgür ve estetik hareketler oluşturulabilmiştir. Çevre verilerini göz önünde bulundurarak ve çeliğin avantajları kullanılarak tasarlanan proje Konya‘nın kent dokusunun sadeliğine uygun olmakla birlikte kente modern bir çizgi getirmesi amaçlanmıştır.

Mühendislik Raporu
1. Genel Bilgiler
Deprem Bölgesi: 1. Derece
Deprem Bölgesi Zemin Bilgisi: Z2
Kullanılan Yapısal Analiz Programı: SAP 2000 V.10.0.7. Non-Linear
Kullanılan Standartlar: Yükler için TS498 ve TS500, Deprem Yükleri için A.B.Y.Y.H.Y (Mart 2006)

2. Yükler Yapısal analizde;
a) Sabit Yükler; yalnızca çatıda alüminyum kaplama çatı örtüsü 0,7 kN/m2
b) Diğer Yükler; kar yükü olarak TS498’e uygun olarak 0,8 kN/m2, rüzgâr yükü olarak 0,8 kN/m2 kullanılmıştır
c) Deprem yükleri eşdeğer deprem yükleri yöntemi ile hesaplanmıştır. (TBYBHY-2007)

3. Yük Kombinasyonları
Sistemin hesaplanan yükler altındaki davranışını belirlemek için aşağıda verilen yük kombinasyonları kullanılmıştır.
1,4G+1,6Q
G+Q+Ex
G+Q-Ex
G+Q+Ey
G+Q-Ey
0,9G+1,3Ex
0,9G-1,3Ex
0,9G+1,3Ey
0,9G-Ey
G+Q+Rüzgâr yükü
0,9G+Rüzgâr yükü

4. Yapısal Tasarım
Sistemin çözümü yapının kemer formunda olması göz önünde bulundurularak üçgen kafes sistem ve kemerle kompozit bir sistem kullanılmıştır. Taşıyıcı kolonlar ve çaprazlar TSE 648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları) dikkate alınarak boyutlandırılmıştır. Malzemelerin bütünlüğünü korumak amacı ile kolonlar için HE 500-A, kemer kirişleri için HE 240-A, çaprazlar ve aşıklar için Borusan üretimi 200 x 200’lük ve 10 mm et kalınlığı olan kutu profil kullanılmıştır.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton