TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 5 - Yıl: 2008

Jüri Toplantı Tutanağı


JURİ TOPLANTI TUTANAĞI

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Harun Batırbaygil Hasan Çalışlar Sezai Güvensoy Yaşar Marulyalı Elif Özdemir Prof. Dr. Hasan fiener Prof. Dr. Nesrin Yardımcı

Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Harun Batırbaygil

Hasan Çalışlar

Sezai Güvensoy

Yaşar Marulyalı

Elif Özdemir

Prof. Dr. Hasan fiener

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı

Yer : Yapı-Endüstri Merkezi

Tarih : 5 Mayıs 2008, Perşembe

Jüri, yarışmaya katılan projelerin gerek nitelik, gerekse niceliksel olarak

belirli bir düzeye eriştiğini tespit etmiştir. Jüri, bu yarışmanın giderek mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencileri arasında ilgiyle karşılandığını

tespit etmekten memnun olmuştur. Jüri, proje değerlendirmede projelerin

mimari ve strüktür açısından her iki konuda da yeterli olgunluğa erişmiş

olmasını öncelikle aramıştır. Ödül dağılımı aşağıdaki gibidir.

BORUSAN MANNESMANN BORU OZEL ÖDÜLU

• 58 sıra no’lu proje:

Çelik malzemenin olanaklarını şeffaflığı gerçekleştirmede tutarlı biçimde kullanması, iç mekânlardaki zenginlik, esneklik ve bulunduğu çevreden aldığı referanslar, Borusan ürünlerinin avantajının kullanılabileceği bir sistemin seçilmesi, statik hesabın ve metrajların Borusan PRO ürünleri kullanım oranları ile detaylı olarak belirtilmesi olumlu bulunmuştur. Buna karşılık düşey sirkülasyon yetersizliği olumsuz bulunmuştur. Hatice Gözen Çalışkan Gazi Üniversitesi Mimarlık Tuğrul Tanfener Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisi Serkan Kocabay Gazi Üniversitesi Mimarlık

BİRİNCİ ÖDÜL

48 sıra nolu proje

Mekân, strüktür ve servis tasarımında getirdiği bütünleşik anlayış, programa uygunluk, iç mekânlardaki zenginlik ve esneklik, bina geometrisindeki çelik taşıyıcı sistem ile uyum ve rasyonellik olumlu karşılanmıştır. Bunun yanında taşıyıcı sisteme yönelik olarak istenen tanım, hesaplar ve metrajların tümü başarılı bulunmuştur.
Osman Tanrıverdi Eskişehir Osmangazi Üniv. İnşaat Mühendisliği
Ahmet Faik Taç Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Sinan Bilgen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Emrullah Aktepe Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Ali Hakan Yolcu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Hamza Yanık Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 

 İKİNCİ ÖDÜL

15 sıra nolu proje

Mimari programa kentsel tasarım ölçeğinde peyzaj ile bütünleşik bir konsept ile cevap vermiş olması, yarattığı iç ve dış mekânların kentsel yaya dolaşımı ile ele alınmış olması ve siluet zenginliği olumlu bulunmuştur. Çelik strüktürün bu konsepti gerçekleştirmede olumlu ve rasyonel kullanımı takdirle karşılanmıştır.
Deniz Yazıcı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
Onur Akın Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
Aziz Şahin Ekicioğlu Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
Doğan Türkkan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.-Mimarlık

ÜCÜNCÜ ÖDÜL
43 sıra nolu proje

Kentsel tasarım ve bina ölçeğinde getirdiği yalın tasarım anlayışı, üçüncü boyutta yarattığı mekânsal zenginlik, taşıyıcı çelik sistemin bina geometrisi ile uyumu, rasyonelliği ve taşıyıcı sistem çözümü olumlu bulunmuştur.
Faruk Özgökçe Uludağ Üniversitesi Mimarlık
Yusuf Cemal Kanra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi

MANSİYONLAR

44 sıra nolu proje:

Kentsel doku ile uyumlu, avlulu zengin mekânları olan bir konsepti benimsemesi, yalın, rasyonel, fonksiyonel bir çözüme ulaşmış olması ve genel taşıyıcı sistem tasarımı olumlu bulunmuştur. Buna karşın, taşıyıcı sistem hesabı ve metrajın eksikliği olumsuz karşılanmıştır.
Mustafa Turgut Atam Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
T
alip Kechagia 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Enes Tamtürk 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık
Turgut fiakiroğlu 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık

Necmi Bilek 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık

46 sıra nolu proje:

Bir çelik megastrüktür örtü altında üç kademeli bir kütle anlayışı ile iç ve dış mekânların çözümlenmesi, yayayı sergi alanlarında farklı kotlarda dolaştırması, peyzaj değerinin üst kotlarda çözümlenmesi olumlu bulunmuştur. Buna karşın çelik mega strüktürün taşınmasına ilişkin çözüm getirilmemiştir.

Korhan Lokman 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Gülşah Dilsizoğlu 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık

Zeynep Sezin Sever 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık

Mert Uslu 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık

60 sıra nolu proje:

Peyzaj değerleri ile bütünleşik bir meydan çevresinde eğrisel, yarı saydam bir omurga örtü ile oluşturulmuş sergi mekânı kurgusu ve çelik malzemenin biçime uygun kullanılması olumlu bulunmuştur. Buna karşın programın çözümüne ilişkin ifade yetersizliği, statik çözümlerdeki yetersizlikler olumsuz bulunmuştur.

Ayşe Büşra Çimen Selçuk Üniversitesi Mimarlık

Bilgehan Kılıç Selçuk Üniversitesi Mimarlık

Adil Şen Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

TEŞVİK ÖDÜLLERİ

12 sıra nolu proje:

Bir yandan mimari çözümlerdeki yalın ve lineer geometrili anlayış, diğer yandan imajı hafifletecek çözümlerin çelik taşıyıcı sistem ile araştırılmış

olması olumlu bulunmasına karşın taşıyıcı sistem çözümü ve metraj eksik bulunmuştur.
Mustafa Çağhan Keskin İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

Saadet Zeynep Bacınoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

Tülin Kori İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

Cenap Göktuğ Karataş İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.

Gökçen Kesgin İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.

31 sıra nolu proje:

Basit geometrili bir plan anlayışı içinde çelik taşıyıcılı şeffaf örtünün yer yer çökertilerek programın ana unsurlarını dış mekân olarak çözme arayışı olumlu bulunmuştur. Buna karşın taşıyıcı sistem çözümünün ve metrajı n eksikliği olumsuz görülmüştür.

Hakkı Can Özkan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık

Mehmet Düzen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık

Mehmet Yiğit Öztürk Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık

Fatih Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.

47 sıra nolu proje:

Eski kent dokusu içinde önerilen yerleşme konsepti ve çelik kullanımına yönelik özgün biçim anlatışı olumlu olmasına karşın programın plan ve üçüncü boyut düzlemlerinde nasıl karşılandığının yeterli düzeyde anlaşılamaması ve taşıyıcı sistem hesap ve yorumunun eksikliği olumsuz bulunmuştur.

Mahmut Yıldız Anadolu Üniversitesi Mimarlık

Selim Eken Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

49 sıra nolu proje:

Mimari çözümlerdeki zorlamalara karşın, çelik taşıyıcı sistem seçimi, tarif ve hesapların titizlikle hazırlanmış olması, yükler ve yük kombinasyonlarının şartnameye uygunluğu nedeni ile Teşvik Ödülü’ne değere görülmüştür.
Doruk Karagöz İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Yasemin Löşer İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

Emirhan Coşkun İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

İsmail Emrah Özay İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton