TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 5 - Yıl: 2008

Ödüller


Üçüncü Ödül

Yusuf Cemal Kanra (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Yıldız Teknik Üniversitesi Faruk Özgökçe (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Uludağ Üniversitesi

 

Yusuf Cemal Kanra (İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Yıldız Teknik Üniversitesi

Faruk Özgökçe (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Uludağ Üniversitesi

Mimari Rapor
İnşa edilen mimari projeleriyle hızla büyüyen Bursa’da tek eksik Bursa’nın SERGİLENMEsi gibiydi. Gelişmekte olan kimliğini gösterecek, ÇEKİRDEK niteliğinde olan bir Expo Merkezi gerekliydi. Yeşiliyle, tekstiliyle, makinasıyla ünlü Bursa’nın adeta küçük bir SİMÜLASYONU olacaktı. Kent ölçeğinde; - Şehrin merkezinde yer alan, - Yeni yapılan kent meydanıyla adeta bir DİYALOG kuran, - Kent meydanının eksik kalan YEŞİLini tamamlayan, - Kente yeni bir park alanı sunan, - Kente verdiği cephesini kent için bir EKRAN olarak kullanan, bir tasarım… Yapı ölçeğinde; - Expo’nun (çekirdeği) dış taşıyıcılara asılarak merkezde konumlandığı, - Dış taşıyıcıların led ekran katkılı yarı şeffaf tekstil malzemesi ile örtülerek kent için bir ekran olduğu, - Arazi zemininde açık, 1. katında hareketli duvarlarıyla düzenlenebilir, 2. katında büyük çapta, terasta da yarı açık sergileme mekânları oluşturulan, - Farklı kotlar oluşturularak düzenlenen zeminin büfelerle zenginleştiği, bir proje… Detay ölçeğinde; - Borusan Mannesmann ürünleriyle oluşturulmuş, birbirini tekrar eden, sade ve fonksiyonel taşıyıcı sistemin tasarlandığı, - Dış taşıyıcılara kendi içinde taşınan bir kutunun asıldığı, - Borusan Mannesmann ürünlerinin sergileme işlevi de kazanarak yaşantıya dahil olduğu, - Aynı sergileme sisteminin dış mekânda da tekrarlandığı, bir sistem…

Mühendislik Raporu
Proje yapısı bir dış çerçeve ve çekirdek mekân olarak iki kattan oluşmaktadır. Tasarımın yapımında kullanılacak malzeme, yük tipleri, yük kombinasyonları, taşıyıcı sistem mesnet koşulları belirlendikten sonra SAP 2000v10.0.1 programı kullanılarak tasarımın strüktür modeli oluşturulmuştur. Tasarım standardı olarak: - TSE 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri) - TSE 648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları) - ABYYHY (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik) kullanılmış, ek olarak boyutlandırmada AISC LRFD93 kriterleri de sağlanmıştır. Eleman boyutlandırma hesapları en olumsuz yükleme şartlarında SAP 2000 Steel Frame Design kullanılarak yapılmış ve tüm elemanların gerilme analizlerini geçmesi sağlanmıştır. Strüktür sisteminde hesaplamalar sonucunda özellikle ana taşıyıcı çerçeve elemanlarında eksenel yüklerin büyüklüğünden dolayı, burkulma dayanımı iki eksen için de yüksek olan Borusan- Mannesmann boru profiller tercih edilmiştir. Esas mekân olarak kullanılacak 2 katlı çekirdek yapı çekme halatları kullanılarak çerçeve sisteme asılmış, bu şekilde hem merkezi yapıya etkiyen deprem yükleri azaltılmış, hem de profillerde çekme gerilmeleri oluşması sağlanarak daha ekonomik kesitler elde edilmiştir. Döşemeler, basit mesnetli trapez ve dolgu betonu olarak oluşturulmuştur. Projenin strüktür sistemi, bulunduğu zemin, sahip olacağı düşey sabit ve hareketli yükler, proje yerinin deprem koşulları ve maruz kalacağı rüzgâr yükleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Deprem ve rüzgâr yüklerine ek olarak asılı sistemin de etkileri düşünülerek, çerçevelerin farklı yanal yer değiştirmeler yapmasını önlemek ve strüktürel bütünlüğü sağlamak için tüm çerçeveler çaprazlarla birbirine bağlanmıştır. Çaprazların kullanımı ile ayrıca kolonlara gelen yatay yükler azaltılmıştır. Kullanılan profil çeşidi minimum tutularak malzemede standartlaşmaya gidilmiştir.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton