TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 5 - Yıl: 2008

Ödüller


Mansiyon 1

Necmi Bilek (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Turgut Şakiroğlu (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Enes Tamtürk (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Dokuz Eylül Üniversitesi Mustafa Turgut Atam (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Sakarya Üniversitesi Talip Kechagia (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Necmi Bilek (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Turgut Şakiroğlu (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Enes Tamtürk (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Dokuz Eylül Üniversitesi
Mustafa Turgut Atam (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Sakarya Üniversitesi

Talip Kechagia (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mimari Rapor
İzmir’in en önemli tarihi mekânı olan Agora Arkeolojik Parkı ve çevresi bugün mevcut sosyal çevresi, kent merkezinden kopuk oluşu sebebiyle şehir yaşantısına / kullanımına yeterince dahil olamamaktadır. Günümüzde expo merkezleri kentsel simge olma, kentlerde belirlenmiş alanları kalkındırma ve yenileme için birer aracı olmaktadırlar. Yapılan tasarım ile tarihi niteliği olan bu mekânı, bir çekim merkezi oluşturarak şehir yaşantısına dahil etmeye çalışılmakta. Strüktür, mekân, form, işlev gibi karakteristiklerine parelel olarak tasarım, kültürel birikime katılarak yaşamsal bir mekâna dönüşmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı seçilen alanda oluşturulan tasarım, işlev olarak kent ölçeğinde çok amaçlı kullanımlara hizmet verebileceği gibi, çevresinde de bir dönüşüme katkı sağlayabilecek şekilde düşünülmüştür. Kütle formu dikdörtgendir ve oluşturulan bu formda farklı boyutlarda boşaltmalar ile kütle hafifletilmeye çalışılmıştır. Boşluklar çevresine 10’ar metrelik aralıklar ile yerleştirilen taşıyıcı elemanlar ile kütle zeminden +6 m koparılmıştır. Kütlenin bu taşıyıcı ayaklar ile havada taşınıyor olması bize çeliğin kullanım avantajlarını göstermekte ve farklı mekân tiplerinin oluşumunu sağlamaktadır. Zemin katın yarı açık, birinci katın kapalı ve çatı katın açık sergi mekânı olarak kullanılması gibi.. Zemin katı yarı açık sergileme ve alış-veriş birimleri için kullanılmıştır. Birinci kat, sergileme birimleri, müze yönetim birimleri, slayt odaları, toplantı ve seminer salonları için kullanılmıştır. Ayrıca boşaltmalar ile hafifletilmiş kütle bize devingen ve geçişli mekânlar sunmaktadır. Kütlenin zemin ve birinci katı ile Agora Arkeolojik Parkı arasında merdivenler aracılığıyla kesintisiz akış sağlanmaktadır. Işık bacaları ile zemin katında ve yapının iç mekânında gün ışığından yararlanılmaya çalışılmış, yapının iç mekânında soyut bir kompozisyon oluşturulmuştur. Modüler sistemde tasarlanan proje, tamamen standart endüstriyel üretimlerden oluşturulmuş. Bu seçim, yapım aşamasında süreyi minumuma indirmeye, malzemede standartlaşmaya ve sonucunda düşük maliyetli tasarımın oluşturulmasına olanak vermiştir.

Mühendislik Raporu

Deprem Bölgesi :1. Derece Deprem Bölgesi
Zemin Bilgisi : Z2
Kullanılan Yapısal Analiz Programı : SAP 2000 V8

Kullanılan Standartlar:
• TS 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri)
• TS 648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları)
• A.B.Y.Y.H.Y (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 2007)

Sisteme uygulanan yükler:
• Ölü Yük : 0,40 kN/m2
• Hareketli Yük: 0,20 kN/m2
• Rüzgâr Yükü : 0,80 kN/m2
• Kar Yükü : 0,80 kN/m2

Projenin Statik Analizi SAP 2000 programında aşagıda belirtilen yük kombinasyonları kullanılarak yapılmıştır. Yönetmelikte belirtilen,
• COMB1 : 1,4G+1,6Q
• COMB2 : G+Q+Kar+RüzgârX
• COMB3 : G+Q+Kar+RüzgârY
• COMB4 : 1,4G+1,6Q+RüzgârX
• COMB5 : 1,4G+1,6Q+RüzgârY
• COMB6 : 1,4G+1,6G+0,8RüzX+RüzY
• COMB7 : 1,4G+1,6G+RüzX+0,8RüzY
• COMB8 : G+Q+Kar+RüzgârX+RüzgârY

yük kombinasyonları yapılmış ve profiller için uygun boyutlandırılmalar yapılmıştır. Bu amaçla: Kolon kesitleri için HEA 600 Profili Kiriş kesitleri için IPE 600 Profili Tali kirişler ve çaprazlamalar için: IPE 240 profili seçilmiştir. Deprem ve rüzgâr yüklerinden dolayı oluşabilecek yatay yer değiştirmelerin önlenmesi ve bu yatay yüklerden dolayı kolonlarda oluşabilecek kesme kuvvetlerinin azaltılması için sistemde uygun görülen çerçevelere çapraz elemanlar yerleştirilmiştir. Sistemin sıcaklık değişimleri sonucu maruz kalacağı genleşme, büzülmeler dikkate alınmış, bağlantı noktaları ona göre tasarlanmış ve uygun malzemeler kullanılmıştır. Döşeme kiriş birleşimlerinde bulonlama bağlantı yapılmıştır. Döşemeler, basit mesnetli trapez ve dolgu betonu olarak oluşturulmuştur. Kullanılan profil çeşidi mimumun tutularak malzemede az tip eleman kullanılmaya çalışılmıştır.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton