TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 23 - Mayıs 2010

Kardemir Özel Sayısı


KARDEMİR ÜRETİM TEKNOLOJİSİ


Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanan taşkömürü, kömür hazırlama tesislerinde kok fabrikalarının kullanımına hazır hale getirilir. Buradan konveyörlerle kömür silolarına taşınarak fırınlara şarj edilen taşkömürü, 18-20 saat yüksek sıcaklıkta koklaşmaya tabi tutulur. Bu esnada ortaya çıkan gaz yan ürün tesislerinde değerlendirilerek Kok Gazı, Ham Katran, Ham Benzol, Amonyum Sülfat, Pres Naftalin gibi yan ürünler elde edilir. Kok Fabrikalarında ana ürün olarak elde edilen metalurjik kok ise Kok Kırma ve Eleme Tesisleri’nde istenilen ölçülere getirilip konveyörlerle Yüksek Fırın’a aktarılır.

Yüksek Fırın, pelet, parça cevher ve sinter tesislerinde üretilen sinterin, metalurjik kok ile indirgenerek sıvı ham demirin elde edildiği alan. Yüksek fırında yüksek sıcaklıkta ısıtılan havanın fırına tüyerlerden girerek koku yakması ile fırına şarj edilen demir içerikli hammaddelerin metalik forma indirgenmesi ve eritilmesi sonucunda, sıvı hamdemir elde edilir. Sıvı hamdemir üretimi esnasında ortaya çıkan granüle curuf ise çimento fabrikalarının hammaddesi olarak kullanılır. Elde edilen sıvı hamdemirin bir kısmı çelikhaneye gönderilirken bir kısmı da piyasanın pik ihtiyacını karşılamak üzere külçe pik haline getirilir.
Yüksek fırınlardan potalarla çelikhaneye sevk edilen sıvı hamdemir, önce her biri 600 tonluk 2 adet mikserde depolanır. Çelik hurdası ve mikserden potaya alınan sıvı hamdemir konvertere şarj edilerek üzerine oksijen üflenir. Bu esnada konverter içine kalsine kireç ve dolomit gibi cüruf yapıcı malzemeler de eklenerek sıvı çelik elde edilir. Elde edilen sıvı çelikten numuneler alınarak analizleri yapıldıktan sonra potaya alınan çeliğe gerekli alaşım malzemeleri ilave edilir. Pota fırınında türüne göre gerekli alaşım, besleme ve sıcaklık ayarları gerçekleştirilip kontrolleri tamamlanan sıvı çelik, ilgili dökümhaneye aktarılır ve makinalarla kütük, blum ve profil taslağı gibi yarı mamüllere döndürülür.
Entegre tesisin son halkasını oluşturan haddehanelerde ise çelikhanede üretilen kütük ve blumlar Ray ve Profil Haddehanesi ile Kontinü Haddehanelerinde işlenerek inşaat ve sanayi sektörünün ihtiyacı olan her çeşit inşaat çeliği, profil, köşebent, maden direği ve demiryolu rayı gibi ürünlere dönüştürülür.
Ray ve Profil Haddehanesinde 260x360 blum, 280x360x90 beam blank ve 150x150 kütükler ürün çeşidine göre fırına şarj edilerek tavlanır. Tavlanan yarı mamuller üzerlerinde oluşan tufal tabakasının temizlenmesi için 250 bar basınçta su püskürten tufal temizleme ünitesinden geçirilerek 1 ve 2. kaba hadde tezgâhlarında haddelenir. Buradan, hassas haddeleme için en üst düzeyde hassasiyetin sağlandığı, kompakt sistem prensibine göre dizayn edilmiş olan ve bilgisayar kontrolü ile çok sıkı toleranslar arasında çalışan tandem hadde grubuna transfer edilen malzeme, üniversal haddeleme ile 3 tezgâhta, yatay ve dikey 4 yönde haddelenerek istenilen mamüle dönüştürülür.  Tandem grubunda haddelenmiş malzemeler 76 m uzunluğundaki soğutma ızgarasında hava fanları ile soğutulduktan sonra üretim hattında olan dikey ve yatay doğrultma tezgâhlarında doğrultma işlemine tabi tutulur.  Doğrultma tezgahından çıkan profiller, profil hattında istenilen boylara kesildikten sonra paketleme ünitesinde paketlenerek, satışa sunulur.
Çelik Yapılar - Sayı: 23 - Mayıs 2010

Firmalarımızdan

Ankaville
AKKON© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği