TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Hakkımızda > Yönetmelik ve Prosedürler

İÇ YÖNETMELİK

İç Yönetmelik, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliği görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.

ÜYE ALMA PROSEDÜRÜ

Üye alma prosedüründe amaç, Türk Yapısal Çelik Derneğine, Ana Tüzük'te belirtilen esaslara ve Derneğin seçicilik prensiplerine uygun üyelerin alınmasını sağlamak üzere usul ve esasların belirlenmesidir.
Prosedürü görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.

TUCSA TAHKİM YÖNETMELİĞİ

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Tahkim Yönetmeliği, Dernek Tüzüğünün 24/1’nci maddesi gereğince Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurallarına (ICC Rules of Arbitration), 6100 Sayılı HMK’nun 407-444 maddeleri hükümlerine, ilgili tarifelere ve ticari teamüle dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelik; gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın TUCSA tahkimi ile çözüleceğine dair usul ve esasları içerir.
Yönetmeliği görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.

GENÇ ÇELİKÇİLER TOPLULUĞU YÖNETMELİĞİ

Üniversitelerin ve meslek yüksekokullarının (MYO) ilgili bölümlerindeki öğrencilerin katılımıyla 2006 yılında kurulmuş olan Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü (ÇELYÖK) bu yönetmelikle, yeni mezun genç mimar ve mühendislerin de yararlanabileceği bir kapsama ulaştırılarak Genç Çelikçiler Topluluğu (GENÇEL) olarak yeniden yapılanmıştır.
Yönetmeliği görüntülemek / indirmek için lütfen tıklayınız.

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği