TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Kurul ve Komiteler > TK 14 - Dayanıklı Yapılar Komitesi
KOMİTE HAKKINDA
HABERLER & DUYURULAR
ÜYELER
E-ÜYELER
KOMİTE GİRİŞ
 1.    KURULUŞ AMACI

Türk Yapı Sektörünün sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yüklenicilerin uluslararası pazarda daha yüksek katma değerli işleri üstlenebilmelerinin önünü açacak yeni teknolojilerin ve yenilikçi yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacı ile sektörel ve toplumsal bilgi ve bilincin gelişmesine katkı sağlamaktır.

 

2.    GÖREV TANIMI

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda TK-14’ün görevleri;

a.    Yapı sektörünün endüstrileşmesi adına çelik yapıların yaygınlaşmasına katkı sağlamak,

b.    Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde okul, kreş, hastane gibi kamusal binaların çelik yapılmasını teşvik etmek,

c.    Çelik Yapılarda ekonomik çözümler geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımını konularında bilgilendirmelerde bulunmak,

d.    Modern Proje Yönetim tekniklerinin uygulanmasını teşvik etmek,

e.    Değer Mühendisliği (Value Engineering) ve Yapılabilirlik (Constractibility Review) gibi uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu konuda gerekli bilgi ve bilincin artmasına yardımcı olmak,

f.     BIM ve Arttırılmış Gerçeklik (VR) uygulamalarını teşvik etmek, yaygınlaşmasına katkı sağlamak,

g.    Modüler yapı sistemlerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu konuda sektörel bilgi ve bilincin gelişmesine katkı sağlamak,

h.    Yapı sektöründe endüstri 4.0 uygulamalarını teşvik etmek, yaygınlaşmasına katkı sağlamak,

i.      3D baskı yöntemi ile yapı imalatı gibi yeni teknolojileri yapı sektörüne tanıtmak ve uygulanmalarını teşvik etmek,

j.      ECCS ve diğer ilgili STK’lar, meslek kuruluşları, odalar ve kamu kurumları arasındaki dayanışma ve iş birliklerini geliştirmek, söz konusu yerli ve yabancı STK ve kurumların benzer faaliyet yürüten komiteleri ile eşgüdüm sağlamak,

k.    Üyelerle koordineli olarak öncelikle çelik yapılarla ilgili yukarıdaki konularda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak ve bu konuda çalışan üyeleri teşvik etmek, gerektiğinde hibe fonlarından yararlanarak ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,

l.      Sektörün komiteyi ilgilendiren beklentileri ile ülke çıkarları doğrultusundaki talepleri konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesine gerek duyulan hususları belirlemek ve ilgili kurula bildirmek,

m.   Komiteyi ilgilendiren diğer gelişmeleri takip etmek,

n.    Komiteyi ilgilendiren konularda sektörel ve toplumsal bilgi ve bilincin gelişmesine katkı sağlamak üzere eğitim çalışmaları organize etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

o.    Komitenin yıllık eylem planını ve bütçesini oluşturmak ve ilgili kurula sunmak,  

p.    Komitenin 6 Aylık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Sekreterliğe göndermektir.

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği