TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 23 - Mayıs 2010

Firmalarımızdan


Ankaville

Yazan:Akşan Etüd Müşavirlik Mühendislik A.ş.Yönetim Kurulu Başkanı Melih şimşek

İş Veren: Akşan Etüd Mühendislik Müşavirlik A.ş.- Prokar İş Ortaklığı
Ana Yüklenici: Akşan Etüd Mühendislik Müşavirlik A.ş.- Prokar İş Ortaklığı Proje Yönetim Grubu
Mimari Proje: Nimet Aydın
Çelik Yapı Proje ve Uygulama: Akkon Hafif Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. A.ş.
Toplam İnşaat Alanı: 23.983 m2
Toplam İş Süresi: 12 ay
Lokasyon: İncek / Ankara / Türkiye


 

Akşan A.ş. olarak 40 yılık inşaat sektörü geçmişimizde ülkemize birçok değerli proje kazandırmış bulunuyoruz. İkinci nesil olarak Akşan’ı temsil eden bizler de ülkemiz için değer üretmeye devam etme kararlığındayız. Bu sebep ile ülkemizin hafif çelik yapı kültürüne bir kilometre taşı daha eklemiş olmaktan gurur duyuyoruz: Ankaville

şirketimizin vizyonu çağdaş, çevreci ve güvenli yapılar üretmek olduğu için bu vizyon bazen yurt içi ve dışında taahhüt projeleri, bazen de konut projeleri geliştirmek şeklinde tezahür edebiliyor. Bu vizyonumuzun son örneklerinden biri de Ankara İncek bölgesinde geliştirip tamamladığımız Ankaville projesidir. şirket olarak az katlı yapılarda yaşamın daha insani, daha tatminkar ve daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Çok katlı yaşamın zorunluluktan ve rantdan doğan bir yaşam üslubu olduğu konusunda eminiz. Biz firma olarak bu dümen suyuna girmeyi senelerdir reddediyoruz. Yani biraz da dalgaya karşı yüzüyoruz.

Senelerdir yaptırdığımız gayrimenkul potansiyel arama çalışmalarında hep Ankara’ da ailelere apartman seçenekleri sunulmuş neredeyse müstakil yaşam alanları sadece kooperatifler tarafından üretilebilmiştir.

Bu yapılar da ihtiyaç karşılamanın ötesinde betonarme yığınlar olarak amacına ulaşamamıştır. Ankara’ da gözlemlediğimiz bu boşluğa arz oluşturmak amacı ile az katlı imar durumu ihtiva eden İncek bölgesinde, son 5 senedir birçok başarılı proje hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu projelerden sonuncusu 74 müstakil yapıdan oluşan Ankaville projesidir.

Ankaville mimari projeleri Ankara’nın seçkin ve özgün mimarlarından Sayın Nimet AYDIN tarafından yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Nimet Bey’e proje üretebilmesi için araziyi ilk gösterdiğimizde ‘Arkadaşlar burada öyle bir proje yapalım ki bu proje hem müstakil konut talebine cevap verebilen hem de Ankara’ da ezber bozan bir proje olsun demişti.’ Firma olarak yeni ve iddialı fikirlere saygı göstermeyi bir gelenek haline getirdiğimizden bu fikir bize de çok uygundu.

Krize rağmen bir buçuk sene gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz Ankaville teras çatılı, minimalist ve dingin bir proje olarak Ankara’nın yapı envanterine bir ilk olarak geçmiş bulunuyor. Gerek hafif çelik yapı sistemi ile inşa edilmesi, gerek Ankara’nın sert karasal iklimine çözüm üretebilen yalıtım detayları ihtiva etmesi, gerekse teras çatılarında kar eritme sistemi kullanılması ve yalın mimari detayları Ankara’da yeni bir trendin doğmasını sağlamıştır.

Ankaville konsept proje aşamasında 4 farklı tipten oluşturulmuştu ancak talebin çeşidi belirlendikten sonra tip sayısı 3’e indirilmiştir. Bunlar 318.00 m2 23 adet A tipi, 35 adet 367.00 m2 B tipi ve 16 adet 239.00 m2 D tipleridir.

Projede hafif çelik yapı sisteminin kullanımı aşağıdaki ana faydaları sağlamıştır:

1- Ankara deprem kuşağında bir il olduğu için yapılar geleneksel strüktüre sahip benzerlerine oranla 8 kat daha hafif çözülerek tam güvenlik sağlanmıştır.
2- Projenin bulunduğu bölgede arazi bedelleri çok kıymetli olduğundan satılabilir net alanların, inşaat brüt alanına oranı ticari açıdan çok önemlidir. Bu projedeki oran geleneksel betonarme yapılara göre % 6 daha fazla oluşmuştur. Bu da neredeyse her konut tipinde ekstra bir oda daha kazanımı demektir.

3- Projenin müşteriye teslim süresi sözleşmeye göre 18 aydı. Bu süre içinde 2 kış mevsimi geçirilmiştir.
Ankara’ da yıl içinde çalışılamayan dönem asgari 3 aydır. Bu da 18 aylık proje tamamlama süresinde kayıp 6 ay anlamına gelmektedir ki gerçekte çalışabileceğiniz süre 12 aydır. Hafif çelik yapı sisteminin hız faktörü bu olumsuzluğu rahatlıkla giderebilmiştir.

4- Projenin gerçekleştirildiği İncek bölgesinde kış mevsiminde hava sıcaklığı –10 derecelere kadar düştüğünden yapılardaki yalıtım çözümlerinin doğru yapılması çok önemlidir. Hafif çelik sistemindeki duvar çözümleri boşluklu olduğundan, bu boşluklarda gereken yoğunlukta yalıtım malzemesi kullanılarak çok başarılı ısı yalıtkanlığı sağlanmıştır. Konutta yaşamaya başlayan müşterilerin kış aylarında ödediği doğal gaz faturaları benzerlerine oranla % 100 daha düşük gelmektedir. Bu durum hem yapının işletme maliyetlerini azaltarak azami müşteri memnuniyetinin yakalanmasını sağlamış hem de enerji verimliliği sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlayıcı bir özellik olmuştur.

5- Yapı sektöründe ‘Green Build’ algısının hızla arttığı bu dönemde her ne kadar ülkemizde çevreci yapılar ölçüm kriterleri oluşmamış olsa da yaptığımız araştırmalar bu projenin geri dönüşümlü hafif çelik yapı sistemi ile inşa edilmiş olması, az enerji ihtiyacı ile işletilebilmesi sayesinde karbon salınımının benzerlerine göre daha az olacağını göstermektedir.


Prokar Yönetim Kurulu Başkanı: Vahit Kartal Akşan Yönetim Kurulu Başkanı: Melih şimşek

“Ankaville Projesi’nin başarı ile tamamlanması, bölgede işlevsel yapı kullanım bilincine ve çevreye duyarlı yapı kültürüne örnek teşkil etmiştir. Bu sayede bölgede yavaş yavaş gereksiz ve boğucu detaylar ile yapılmış projeler yerine Ankaville karekterinde, fonksiyonun ön plana çıktığı projeler üretilmeyebaşlanmıştır ki, bu durum şirketimiz açısından ayrı bir övünç kaynağı olmuştur.”


Yazan: Akkon Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. A.ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
Taner Mermut

Ankaville projesinde biribirinden farklı büyüklüklerde 3 ayrı konut tipinin tasarımı hafif çelik yapı yöntemiyle yapılmıştır. Yapılar, bodrum kat, zemin ve birinci kattan oluşmaktadır. Yarı bodrumlar toprakaltı imalat olması nedeniyle betonarme olarak tasarlanmıştır. Strüktür modellemesi ve analizi bodrumu betonarme üst iki katı hafif çelik olan 3 katlı bir yapı şeklinde yapılmıştır.

Yığma yapı prensibinde çalışan hafif çelik strüktürün yüklerinin, kolon-kiriş-perde çerçeve sistem esasına göre çalışan betonarme karkasa sağlıklı olarak iletilmesi ana tasarım ilkelerinden biri olmuştur. Düşey ve yatay yük taşıyan hafif çelik duvarların betonarme plağa oturduğu kısımlarda plak içerisinde özel taşıyıcı transfer kirişleri tasarlanmıştır.

İki farklı çalışma prensibi ile hareket eden sistemin birlikte davranışını sağlamak için hem tasarım hem de yapım esnasında büyük özen gösterilmiştir. İki sistemi birleştiren yatay ve düşey yük iletimini sağlayan özel ankraj detayları tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Zemin ve 1.katın hafif bir strüktür olması (38 – 42 kg/m2) betonarme temel ve bodrum taşıyıcı kesitlerinin daha ekonomik olarak tasarımını sağlamıştır. Yapı tasarlanırken rüzgar hariç yükler TS498 şartnamesinden alınmıştır. Yapı strüktürüne yüklenen rüzgar yükü 88 kg/m2 (135 km/saat) dir. Ayrıca çatı parapetli olduğundan kar yığılması olabileceği düşünülerek 150 kg/m2 kar yükü alınmıştır. Deprem hesabında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esas alınmıştır. Betonarme dizayn hesapları TS500 esaslarına göre yapılmış olup hafif çelik yapı kesit hesaplarında AISI-LRFDCold Formed Steel ( American Iron Steel Institute – Load and Resistance Factor Design ) şartnamesi kullanılmıştır
Ayrıca statik tasarım aşaması ile birlikteelektrik ve mekanik proje çalışmalarıda eş zamanlı olarak yürümüştür.

Tesisatçıların konstrüksiyondan elektrik ve meknik hatların taşınması için talep ettiği boşluklar taşıyıcı profiller içerisinde projelendirme esnasında açılmıştır. Konstrüksiyon üzerinde yapılan bu tahkikler bir kezde bu tesisat deliği açılıp zayıflatılmış haliyle kontrol edilmiş, gerek duyulan kesitler dizayn çalışmasında değiştirilmiştir. Tasarım ve üretim sırasında bu koordinasyonun sağlanmış olması aşağıdaki iki sonucu getirmiştir.

1- Yerinde gelişigüzel ve kontrolsüz tesisat deliği açma ve statik belirsizlik yaratma durumu önlenmiştir.

2- Sahada yapılacak tesisat deliği açma maliyetlerini ortadan kaldırmış ve işi hızlandırmıştır.

Hafif çelik konstrüksiyonda kullanılan çeliğin standardı DIN10326 ve kalitesi S350 dir.
Akma mukavemeti= 350 n/mm2
Kopma mukavemeti= 420 n/mm2 dir.
Kaplama kalınlığı standardı ASTM-G60 kaplama kalınlığı
minimum= 180 gr/m2 dir.

Çelik Yapılar - Sayı: 23 - Mayıs 2010

Firmalarımızdan

Ankaville
AKKON© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği