TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 23 - Mayıs 2010

Projeler


Sürdürülebilir mimarlık ürünü olarak; Akkon Hafif Çelik Yapı Sistemleri

Dünyamız hızla kirleniyor, kaynakları tükeniyor. İnşaat doğası gereği, doğal ortamda ve ekosistemlerde bir tahribata, bir müdahaleye yol açabiliyor. Çevreye, insana ve dünyaya karşı sorumluluğunun bilincinde olan Akkon Çelik, bu müdahalelerin olabildiğince az olduğu, "yeşil bina" endişesiyle, tüm dünyada önem kazanan "Green Build" kavramının ve üretiminin de Türkiye’deki öncüsü olma yolunda. "Yeşil bina" olarak nitelendirilebilecek bir yapı, toptan bir anlayışı gerektiriyor.

Yeşil bina (çevreye duyarlı bina/sürdürülebilir mimarlık ürünü) kavramı, tasarım-üretim-kullanım ve kullanımın sonu olarak tariflenecek süreç içerisinde, enerji-su-malzemeler gibi bina yapımında kullanılan kaynakların, insan sağlığı ve doğal çevre üzerinde bırakacağı etkiyi, faydalı biçimde artırma pratiğidir. Yeşil bina tasarımının çevresel faydalarını genel olarak; ‘ekosistemi, canlı çeşitliliğini, doğal kaynakları korur, hava ve su kalitesini artırır’ başlıkları altında toplayabiliriz. Yeşil bina konseptine tasarımın başında karar verilir. İnşa edilecek yapıda kullanılan malzemeler, çevreye duyarlı tasarım konseptini destekleyecek ürünler olmalıdır. Tasarlanmışın inşasına karar verildiği anda, bu inşayı gerçekleştirecek strüktür malzemesinin karakteriyle çevreci bina konseptine en büyük adım atılmış olunur. Bu konsepte en uygun strüktür malzemesi ağırlıklı olarak çeliktir. Çelik, %90 geri dönüşümü olan bir malzemedir. Kalitesi ve dayanıklılığı, sürdürülebilirlik açısından önceliklidir. Geri dönüşümlü ve yeniden kullanıma uygun bir malzemedir. Akkon Çelik, sürdürülebilir hafif çelik yapılar bağlamında, Türkiye’nin ilk ve en büyük kuruluşudur. Akkon Hafif Çelik Yapı Sistemi, malzemenin verimliliği, enerjinin etkinliği, geri dönüşebilirliği ve esnek tasarım imkanı sunması bakımından genel bakış açısıyla sürdürülebilirdir. Akkon Hafif Çelik Yapı Sistemi’nin inşa esnası, sürdürülebilirlik anlamında incelendiğinde, fabrikada üretilip panelizasyonunun yapılması, yüksek kalite ve galvanizleme ile uzun ömürlü olması, kuru imalat ile inşa imkanı vermesi, yok denecek kadar az atık ile inşayı tamamlaması açısından çevrecidir.
Kullanıcı açısından sürdürülebilirliğine bakıldığında, öncelikle kullanım giderleri geleneksel sistemlere göre daha düşüktür, dayanıklıdır; esnek kullanım ve enerjiyi akıllıca kullanma imkanı sunar, verimlilik sağlar. Kullanımın sonunda sökülebilir, sökülüp başka yerlerde kullanılabilir ya da geri dönüştürülebilir olduğundan hafif çelik strüktür malzemesi olarak yeşil bina tasarımına uygundur. Bu uygunluk bağlamında Akkon Çelik, Türkiye’deki öncülüğünü sürdürmekte ve yeşil bina inşası konusunda sertifikasyon sürecine ilk adımını atmış bir kurumdur.
Çelik Yapılar - Sayı: 23 - Mayıs 2010

Firmalarımızdan

Ankaville
AKKON



© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği