TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 23 - Mayıs 2010

Kardemir Özel Sayısı


TÜRKİYE’NİN SANAYİSİNİ ŞEKİLLENDİREN KURULUŞ KARDEMİR

Yıl 1925. Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlik yılları. Cumhuriyet’in Kurucusu ATATÜRK her biri başlı başına “devrim” yaratan kararlarından bir yenisini daha verir: “Türkiye sanayileşecek ve sanayileşme “ulusal” bir nitelik taşıyacaktır. Modern Türkiye’nin endüstriyel atılımlarına öncülük edip temel oluşturacak entegre demir çelik tesisleri, en uygun yerde ve koşulda süratle kurulacaktır. “

Dönemin İktisat Vekâleti, Türkiye’de Demir Çelik Sanayi’nin kurulmasına yönelik girişimlere başlar. Avrupa’dan uzmanlar çağrılıp ülkenin madenleri incelettirilir. 29 Mart 1926 tarihli Resmi Gazete’de demir sanayisinin tesisine dair ilk kanun yayımlanarak yürürlüğe girer. Ancak demir çelik sanayisinin kuruluşuna yönelik 1932 yılına kadar aralıklarla süren çalışmalardan netice alınamaz. 1932 yılında ise yabancı uzmanlara yeniden inceleme ve araştırma yaptırılır. Demir çelik sanayisinin kuruluş yerinin saptanması ve diğer sorunlarının incelenmesi içinse Sümerbank ve Erkan’ı Harbiye temsilcilerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışma ile gerekli koşullar her yönüyle araştırılır ve Türkiye’nin ilk entegre demir- çelik sanayinin; maden kömürü havzasına ve sahile yakınlığı, demiryolu güzergahında bulunuşu, jeolojik bakımdan ağır endüstrinin kurulmasına elverişli olması ve stratejik uygunluğu nedeniyle 13 hanelik Karabük Köyü’nde kurulmasına karar verilir.

TEMEL 3 NİSAN’DA İNÖNÜ TARAFINDAN ATILIYOR
Tesislerin yapımı, 10 Kasım 1936 tarihinde İngiliz Hükümeti ile imzalanan 2,5 Milyon Sterlinlik kredi anlaşmasına dayalı olarak H.A.Brassert Firmasına ihale edilir. Karabük’teki Soğanlı ve Araç çaylarının arasında yer alan geniş çeltik tarlaları üzerine kurulacak Türkiye’nin ilk entegre demir çelik tesisinin temeline ilk harcı, 3 Nisan 1937 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü koyar ve böylece bölgede çeltik tarımından çelik sanayine dönüşüm başlar. Temele konan bu ilk harçtan sadece bir yıl sonra, 1 Mart 1938 yılında makine montajlarına başlanılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları, Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin üstün çabaları sayesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak, 6 Haziran 1939’dan itibaren peyderpey işletmeye alınır.

Başlangıçta Sümerbank’a bağlı bir müessese olarak faaliyetini sürdüren Karabük Demir Çelik Fabrikaları, işletmenin muhtelif ünitelerin ilavesi ile genişletilmesi üzerine 13.05.1955 yılında Sümerbank’tan ayrılarak bağımsız bir İktisadi Devlet Teşekkülü durumuna gelir ve “Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adını alır. Etibank’ın bir müessesesi olan Divriği Demir Madenleri’nin de bünyesine katılmasıyla 1976 yılına kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdüren Karabük Demir Çelik Fabrikaları, bu tarihten sonra Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yeniden yapılandırılır ve Genel Müdürlüğe bağlı bir müessese haline getirilir.

1994, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YILI
Karabük Demir Çelik Fabrikaları için en önemli statü değişikliği ise 1994 yılında yaşanır. 1994 yılı sonuna kadar Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir müessese olarak faaliyet gösteren Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın, 5 Nisan 1994 tarihli ekonomik istikrar kararları çerçevesinde kapatılmasına karar verilir. Ancak, ülkemize sayısız hizmetleri olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın kapatılması kararına karşı, fabrikada örgütlü bulunan Çelik İş Sendikası ve bağlı çalışanlarıyla birlikte tüm yöre halkı büyük tepki gösterir ve kamuoyunda oluşan bu tepkiler Karabük Demir Çelik Fabrikaları için yeni bir sürecin başlangıcı olur. Dönemin hükümeti ile sürdürülen uzun görüşmeler sonrasında fabrikanın özelleştirme kapsamına alınması sağlanır ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi’nin, KARDEMİR A.ş’ne devri öngörülür. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile KARDEMİR A.ş Müteşebbis Heyeti tarafından 30.03.1995 tarihinde imzalanan sözleşme ile devir şartları hükme bağlanarak özelleştirme gerçekleştirilir ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları, KARDEMİR A.ş. tarafından devir alınır.
Özelleştirildiği 1995 yılından itibaren yeni yatırım projelerini bir bir hayata geçiren KARDEMİR, geçen yıllar içinde bir taraftan üretim teknolojilerini yenilerken diğer yandan devreye aldığı Yeni Ray ve Profil Haddehanesi ve Yeni Yüksek Fırın yatırımları ile de, Türk sanayisine öncülük etmeyi sürdürür. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan verilere göre ülkemizin en büyük ilk 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan KARDEMİR, bugünkü kurumsal kimliği ile bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

KARABÜK’ÜN GURURU KARDEMİR
KARDEMİR Karabük’te, yaklaşık 3.000.000 m2’lik bir alan üzerine kurulmuştur.  Özelleştirildiği 1995 yılından itibaren faaliyetlerine özel sektör olarak devam eden KARDEMİR, bugün ulaştığı yıllık 1.700.000 ton düzeyindeki ham çelik üretim kapasitesi ile uluslararası kalite standartlarında pik, blum, kütük, nervürlü inşaat çeliği, profil, köşebent, maden direği, her türlü ray, kok ve kok yan ürünleri gibi bir dizi kimyasal madde üretmekte olup, inşaat, madencilik, ulaştırma ve sanayi sektörüne temel girdi sağlamaktadır.  KARDEMİR’deki entegre üretim tesislerinde, kok, sinter, yüksek fırın, çelikhane, sürekli döküm ve sıcak haddeleme ile üretim yapılmaktadır. 

BİRBİRİ ARDINA DEV YATIRIMLAR
Özelleştirildiği 1995 yılından sonra Çelikhane Konvertör Sistemi, Kontinü Kütük ve Blum Tesisi, Kireç Fabrikası, Oksijen Fabrikası ve Curuf Değerlendirme Tesisi gibi önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 2003 yılından sonra ise Yeni Soğutma Kulesi yatırımları, Kok Fabrikalarının Modernizasyonu, Yüksek Fırınların Yenilenmesi, Kontinü Haddehanenin Modernizasyonu gibi çok sayıda önemli yatırım projesi tamamlanarak devreye alınmıştır. Yine bu dönem içerisinde yapımı gerçekleştirilen 4 no.lu yeni yüksek fırın ile sıvı hamdemir üretim kapasitesi yılda 1.700.000 tona çıkartılırken, kurulan Yeni Ray ve Profil Haddehanesi ile de KARDEMİR, ülkemizde ve bölge ülkeler arasında 72 metre boya kadar her türlü ray, 550 mm genişliğe kadar büyük boy profiller ve 200 mm genişliğe kadar köşebentlerin üretilebildiği tek sanayi kuruluşu haline gelmiştir. Bu modernizasyon ve yeni yatırım projeleri ile şirket, en gelişmiş teknolojik yapıya kavuşturulmuş ve rekabet gücü arttırılmıştır.  
 
KARDEMİR, bir yandan yeni yatırımlarla kapasitesini artırıp üretim teknolojilerini yenilerken, diğer yandan da büyüme stratejileri doğrultusunda kurduğu yeni şirketler (Karçel A.ş., Kardökmak A.ş., Karsigorta A.ş.) ve iştiraklerle ( Karçimsa A.ş., Erdemir Madencilik A.ş.)  bir şirketler topluluğu haline gelmiştir.

Bağlı kuruluşlarla birlikte yaklaşık 4.000 kişinin istihdam edildiği KARDEMİR, sahip olduğu köklü sanayi kültürü, yetkin insan kaynağı ve kurumsal yönetim tecrübesi ile sektörünün lider kuruluşlarından biri olarak, ülkemiz için üretmeye devam etmektedir.

HİSSELERİ IMKB’DE DEĞER GÖRÜYOR
1998 yılından itibaren KARDEMİR hisselerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlaması ülkemiz ekonomisi için bir başka önemli gelişme olmuş, Türk Sanayisinin lokomotif kuruluşu KARDEMİR, borsa’nın da en önemli lokomotif kuruluşlarından biri haline gelmiştir.  şirket kültüründe çalışanların mutluluğu, müşteri odaklı hizmet anlayışı, iş sağlığı ve güvenliği, çevreye duyarlılık, verimlilik, karlılık ve sürekli gelişme ilkesi KARDEMİR’in önceliğidir. Yatırımlarda müşteri beklentilerine ve katma değeri yüksek ürün üretimine öncelik ve önem verilir.

Çelik Yapılar - Sayı: 23 - Mayıs 2010

Firmalarımızdan

Ankaville
AKKON© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği