TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 6 - Yıl: 2009

Ödüller


Mansiyon 3

Abdurrahman Erdem Baydemir (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Umut Suvar (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Yıldız Teknik Üniversitesi
Abdurrahman Erdem Baydemir (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Umut Suvar (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
PROSteel 2009 kapsamında ele alınan “Çeliğin kentsel doku içinde kullanımı” bağlamında, konu olarak bir finans merkezi düşünülmüştür. Bu merkezler, halkın ekonomik sorunlar sebebiyle içine düştüğü bunalımlara iktisadi çözümler üretmek üzere kurulan birimlerdir. Belediye yönetiminin kontrolünde ancak şeffaf ekonomik kaynaklarla gerek bölgedeki işadamlarına, gerekse tüzel kişilere Finansman kaynağı sağlamak ve bu bağlamda, onları içine düştükleri kıskaçtan kurtarabilmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, konuyla ilişkili olarak yapının alacağı form ve işleyişi hakkında şu tespitler yapılmıştır:

- Yapı, benimsenen şeffaf yönetim gereği bölüntülerden oluşmayacak ve bir bölge başka bir bölgeden algılanabilecek. Bu şekilde, kapalı kapılar ardında yürütülebilecek sözleşmeler engellenecek.

- İktisadi çöküntüden kendisini korumak üzere oluşturulan merkez, yapının bir kabuk şeklinde ve içe donuk olarak kurgulanmasına sebep olacak.

- Merkez, halkın her kesimine eşit yaklaşımda bulunacağından, yapı içerisinde herkes aynı havayı soluyacak ve aynı tur mekanlarda çalışacak.
 
- Merkez, hükûmetlerden herhangi bir destek almayacağı ve tamamen bölgenin kaynaklarıyla çözüm üreteceği için, yapının çeperleri aynı zamanda taşıyıcı görevi görecek.

 - Merkez, şu anki ekonomik düzenden tamamen farklı bir yöntem izleyeceğinden, yapı yeni, farklı bir sistemle tasarlanacak. Bu çıkarımlar tasarıma aktarılmaya çalışılmıştır. Yapı, İstanbul’un Şişli ilçesinde, Halaskargazi Caddesi üzerindeki Şişli Camii karşısında bulunan yapı adasının sonundaki yapının yerine tasarlanmıştır. Bölgenin yoğun yaya ve araç trafiği göz önüne alındığında yapıya her noktadan ulaşım sağlanabilmektedir. Bu nedenle yapıya ulaşım dört ayrı noktadan sağlanmaktadır. Bölgedeki yapıların ve karşısındaki meydan ve caminin durumları düşünülerek, yapının kent içinde kendisini di.er unsurları ezecek bir bicimde göstermesi hoş karşılanmayıp, bölgenin genel kütle oranlarıyla ilişki kurabilmesi, ancak modern dünyanın getirdiği değişimleri de yansıtması amaçlanmıştır.

Mühendislik Raporu
Söz konusu finans Merkezi yapısının taşıyıcı sistem kurgusu mimari tasarımla bir bütün halinde ele alınmıştır. Yapının işlevleri gereği almakta olduğu form doğrultusunda taşıyıcı sistem tasarımı da eşzamanlı olarak düşünülmüş ve tartışılmıştır. Sistemin hesapları yapılırken şu hususlar göz önüne alınmıştır: - TS 648 - Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları - 1. derece deprem bölgesi ve Z2 sınıfı zemin şartları - Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) - 2007 Yapının kapalı bir kabuk formunda ele alınması ve bu forma verilen kavis nedeniyle yapıda stabilite acısından sakıncalar görülmüştür. Bu durumda, kabuğu oluşturan her bir yüzeyin perde taşıyıcı olarak ele alınması ve bu perde taşıyıcıların başka bir ara elemanla rijit birleşimi yapının kapalı bir sistem olarak çalışması sağlanmıştır. Böylelikle, yapıya etkiyen özellikle yanal rüzgâr yüklerinin eksenle bükülmelere sebebiyet vermesi önlenmiştir. Yapının çeperlerini aynı zamanda taşıyıcı olarak kullanma isteği başka da beraberinde getirmiştir. Perde duvar olarak düşünülen yüzeyin yüksek atalet momentleriyle zorlanması, kavisli yapısı sayesinde absorbe edilebilmiştir. Bununla birlikte, çatının yapıyı bütünüyle çalışmaya sevketmesi ve bu momentlerin yapının orta noktasında tekil kuvvete dönüşmesiyle yapının stabilitesi sağlanabilmektedir. Yapının çeperlerinde oluşturulan mekanlar perde duvar olarak düşünülen yan yüzeylere ankastre konsol olarak çakılan aynı çaptaki silindirlerle taşıtılmıştır. Bu silindirler kafes sistemle birleştirilip üzerleri trapez levhayla örtülerek döşeme plağı oluşturulmuştur. Konsolların belirli bir mesafede kalanları (250 cm’e kadar) tek taraşı mesnetli çalıştırılıp daha uzun konsollar yüksek atalet momentleri nedeniyle yüzeyde yırtılmalara sebebiyet vereceğinden kablolarla çatıya asılmış ve böylelikle iki mesnetli, bir ucu mafsallı sistem kurgulanmıştır. Çatıya bağlandıkları noktaların yan yüzeylerden fazla uzak olmaması, çatının orta kısımlarına do.ru yük bindirmemesi ve çatının dışbükey kavisli yapısı sayesinde sistemin taşınması mümkün olmuştur. Yapıda (düşey sirkülasyon hariç) yükün tamamını taşıyan yan yüzeylerin tasarımında farklı bir sistem kurgulanmıştır. Yük analizleri, büro yapısı dolayısıyla 400 kg/m2 (200 kg/m2 ölü yük, 200 kg/m2 hareketli yük) olarak alınan değerler sonucunda silindirlerde elde edilmesi gereken et kalınlığı bulunmuştur. [SAP2000 Steel Frame Design programının verdiği yaklaşık değerler doğrultusunda, zemine iletildiği noktada silindirin çapı 1000 mm (mimari tasarım gereği), uzunluğu 1000 mm ve et kalınlığı 18 mm olarak hesaplanmış ve visibilite nedeniyle üst kısımlarda da aynı boyutlarda silindirler kullanılmıştır.] Yapıda düşey sirkülasyon için çerçeve sistem kullanılmıştır. Buradaki yanal ötelenmeleri önlemek için mafsallı çapraz çubuklar kullanılmış ve yapıda biriken atalet momentleri bu şekilde dağıtılmıştır.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton