TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 6 - Yıl: 2009

Jüri Toplantı Tutanağı


Jüri Toplantı Tutanağı

Jüri Üyeleri : Necati Celtikci Durmuş Dilekci Boğaçhan Dundaralp Sezai Güvensoy Yaşar Marulyalı Prof.Dr. İhsan Mungan Prof.Dr. Hasan Şener

Jüri Üyeleri :
Necati Celtikci
Durmuş Dilekci
Boğaçhan Dundaralp
Sezai Güvensoy
Yaşar Marulyalı
Prof.Dr. İhsan Mungan
Prof.Dr. Hasan Şener

Yer : Yapı-Endüstri Merkezi
Tarih : 26 Mart 2009, Perşembe

Mevcut kentsel doku içinde kentsel bir problemin çeliğin kullanım olanakları ve araştırılması olan yarışma konusu, jüri tarafından şu değerlendirme kriterleriyle tartışılmıştır.

1. Kentsel problemin tanımlanması
2. Çeliğin bu problemle kurduğu ilişki ve bunun strüktürel çözümü
3. Bunun mimari bir fikre nasıl dönüştürüldüğü
4. Oluşturulan mimari projenin mimari olgunluğu ve ifadesi

BORUSAN MANNESMANN BORU OZEL ÖDÜLU
• 22 sıra no’lu proje
Fikirsel ve kentsel referanslarla jenerik çözümler geliştirilmiş olunmasına karşın, bu mekânsal ifadelerin Çelikle uyumlu çözüm ve kullanımları başarılı bulunarak Borusan Mannesmann Özel Ödülü'ne layık görülmüştür.
Oğuzhan Güldalı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.
Yekta İpek İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Ecehan Esra Top İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

BİRİNCİ ÖDÜL
• 21 sıra no’lu proje
Kentsel bir probleme yalnızca yapısal değil sosyal acılımlar getirmesi, Çelik kullanım fikrini güncel bir probleme taşıması, strüktürel acıdan da mimariyle uyumlu geliştirilmiş olması, esneklik ve kullanıcı katılımını sağlaması başarılı bulunmuştur. Konuyu araştırma ve ifade etme gücü sebebiyle de Birincilik Ödülü'ne uygun görülmüştür.
Eren Baştanoğlu Boğazici Üniversitesi İnşaat Müh.
Ayşe Selin Gürel İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Deniz Düvenci İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

İKİNCİ ÖDÜL

• 49 sıra no’lu proje
Kentin trafik ve yeşil alan kullanımlarının kesişmesine getirdiği çözüm önerisinin kente katkısı başarılı bulunmuş; bu çözüm, strüktürel olarak basit takviyelere gerek duyulsa da, bu durumun bütündeki başarıyı zedelemediği düşünülerek İkincilik Ödülü'ne uygun görülmüştür.
Regaip Adem Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık
Yüksel Ayaz Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.
Pınar Çalışır Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık
Aynur Kotil Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık

ÜÇÜNCÜ ÖDÜL
• 18 sıra no’lu proje
Projenin kent ölçeğinde zeminden başlayıp ÜÇÜNCÜ boyutta kamusal mekan kullanımlarını araştırması ve taşıyıcı sistem geometrisinin tüm ölçeklerde birimlere kadar taşınması jüri tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Strüktürel olarak yeterince olgun bir öneri getirdiği düşünülerek Üçüncülük Ödülü'ne uygun görülmüştür.
Melis Akıncı Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Zeynep Canan Aksu Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Mustafa Kaan Özdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Cihan Sevindik Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Güney Uyaroğlu Kocaeli Üniversitesi İnşaat Müh.

MANSİYONLAR
• 11 sıra no’lu proje

Kentle kurduğu ilişkinin referanslarının anlatımı zayıf olmasına karşın, bina ölçeğinde getirdiği çözümlerdeki olgunluk ve yapısal becerileri sebebiyle Mansiyon’a uygun görülmüştür.
Mehmet Burak Çelebi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Orkun Sönmez Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Çağrı Yeten Sakarya Üniversitesi İnşaat Müh..

• 19 sıra no’lu proje
Kentsel bir boşluk içinde mekânsal örgütlenme bicimi jüri tarafından beğenilmiştir. Hem acık-kapalı mekan oluşumları, hem de bunun Çeliğin olanaklarıyla üretilmesine acık bir sistem oluşturması nedeniyle Mansiyon’a uygun görülmüştür.
Şafak Arslan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Esra Can İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Ekin
Özer Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Müh.

• 62 sıra no’lu proje
Projenin getirdiği fikir beğenilmekle beraber, önerdiği kentsel çözümün farklı yerlere uygulanabilirliği bağlamsal durumlar acısından eleştirilmiş ve farklı bir öneri getiren taşıyıcı sistemin yeterince acık ve rasyonel olmadığı görülerek proje Mansiyon’a uygun bulunmuştur.
Abdurrahman Erdem Baydemir Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
Umut Suvar Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh..

TEŞVİK ÖDÜLLERİ
• 15 sıra no’lu proje

Kentsel doku içinde kentsel zemin olanaklarını araştırma şekli ve ÜÇÜNCÜ boyuttaki mekânsal arayışları teşvike uygun bulunmasına rağmen, mekânsal ve strüktürel acıdan daha fazla etüt edilmesi gerektiğine karar verilmiş ve Teşvik Ödülü'ne uygun görülmüştür.
Özge Fırtına İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Ali Osman Kaçemer Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.
Aslıhan Kılıç İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

• 28 sıra no’lu proje
Tarihi kentsel bir cevrede projeyi ele alma bicimi ve bunu anlatma becerisi nitelikli bulunmasına rağmen, strüktürel acıdan daha ayrıntılı etüt edilmeye ve gelişmeye acık bulunmuş ve Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştür.
Hakan Kılınç  Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
Duha Özçelik Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.
İsmail Utkan Yönter Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık

• 40 sıra no’lu proje
Kentsel dokuyla ilişkisi yeterince güçlü bulunmamasına ve jenerik bir çözüm getirmesine rağmen, ürettiği kamusal mekanların esnekliği ve strüktürel ifadesi başarılı bulunmuştur.
Adil Alper Coşkun Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh.
Burcu Günay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Selim Niels Güner Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Emine Kirman Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık

2. ve 3. ELEMEDE;
Yukarıdaki 4 kriterin olgunlaştırılmasındaki beceri jüri tarafından değerlendirilmiştir.

1. ELEMEDE;
Oluşturulan fikirlerin yukarıdaki 4 kriter çerçevesinde yeterli koşulları sağlayıp sağlamadığı jüri tarafından değerlendirilmiştir.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton