TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 6 - Yıl: 2009

Ödüller


Üçüncü Ödül

Melis Akıncı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Zeynep Canan Aksu (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Mustafa Kaan Özdoğan (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Cihan Sevindik (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Dokuz Eylül Üniversitesi
Melis Akıncı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Zeynep Canan Aksu (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Mustafa Kaan Özdoğan (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Cihan Sevindik (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Dokuz Eylül Üniversitesi

Güney Uyaroğlu (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği)
Kocaeli Üniversitesi

Mimari Rapor
Projede, TRAFİK olarak belirlediğimiz kent dokusu içinde yer alan bir PROBLEM’in Çeliğin avantajlarıyla giderilerek bir KENT İSTASYONU VE MEYDAN DUZENLEMESİ oluşturulması amaçlanmıştır. Altay Bulvarı üzerinde, yayaların DU/UMLENME NOKTASI olarak tanımlanabilecek, MEYDANLAŞMA ihtiyacının olduğu ancak yaya sirkülasyonun taşıt yoluyla kesildiği bir alan proje arazisi olarak seçilmiş, taşıt yolu Çeliğin kullanım olanaklarıyla ALT GEÇİT’e doluşturulmuş ve yaya sirkülasyonunun SUREKLİLİ/İ sağlanmıştır. Aynı alanda, meydanlaşma ihtiyacına karşılık verecek bir düzenlemeyle, Alsancak’ta üzerinde önemli sosyalleşme mekanlarının bulunduğu aksların kesiştiği Altay Bulvarı yaşayan, CELİK bir MEYDAN haline doluşturulmuştur. Meydan düzenlemesini besleyen oturma birimleri, sergi yüzeyleri, yer yer dolu veya boş yüzeyli farklı zemin kullanımları, satranç alanları, toplanma ve konser alanı, yeşil alanlar ve yönlendirici olması amaçlanan mevcut grid üzerinden belirlenmiş zeminde aydınlatma elemanları, meydanın her bir bölgesinin konum özellikleri dikkate alınarak ayrı ayrı tasarlanmıştır. Meydan üzerinde yükselen KENT İSTASYONU olarak adlandırdığımız Çelik strüktür ve içinde asılmış birimlerin bünyesinde; acık ve kapalı sergi alanları, kitap okuma ve çalışma alanları, sanat atölyesi ve meydanı bütünüyle algılatabilecek bir kafe ve terası bulunmaktadır. Yapıya meydandan yaklaşım sağlanmış ve galeriler üzerinden köprülerle giriş verilmiştir. Giriş kotunda, insanların yalnızca kolonların bulunduğu acık bir alandan içeri çekilmesi ve insan ölçeğinden bakıldığında yukarıda algılanan asılmış birimlere yönlendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Detay ölçeğinde, tasarımın Borusan Mannesmann ürünleriyle oluşturulmuş, birbirini tekrar eden, sade ve fonksiyonel bir sistem olması amaçlanmıştır. Ana kirişlere Çelik halatlarla ASILAN CAM KÜTLELER’in cephedeki mimari duruşu tasarıma zenginlik kazandırmıştır. Yapının en üst katında yer alan kafe ve kütüphane birimlerini içeren bütünsel hacim, kütlede kendini Çelik kirişlerle desteklenen konsollarla dışavurmuştur. Tasarımın bütününde kullanılan GRİDAL DUZEN, taşıyıcı akslarının belirlenmesinde, mekan büyüklüklerinin sınırlandırılmasında ve cephe hareketlerinde belirleyici olmuştur.

Mühendislik Raporu

Yapının statik hesapları ve tasarımı mimari projeye uygun olarak ve mimari kaygılar gözetilerek çözülmüştür. Yapı 3 katlı Çelik çaprazlı çerçeveler ile çözülmüş, yerel deprem durumu ve zemin özellikleri dikkate alınmıştır.

Statik hesaplarda kullanılan yönetmelikler;
1-) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) - 2007
2-) TS 498 - Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
3-) TS 648 - Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
4-) TS 500 - Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarım Kuralları (Temel hesapları)

Statik hesap programı SAP2000’dir. Yapı yatay yüklere karşı gerekli görülen çerçeve açıklıklarında çapraz kutu profillerle bağlanmıştır. Böylece, deprem ve rüzgâr yüklerinden dolayı yapının yatay deplasman sınırlarının ve kolon-kiriş birleşimlerindeki zorlanmanın önüne geçilmiştir. Yapıda 6 m’lik konsol kirişler için Çelik yapma I 600 profili kullanılmıştır. Yapılan statik hesaplar sonucu güvenli sehim ve gerilme değerleri sağlanmıştır. Kat döşemelerinde Çelik kutu profil karolajı üzerine 3 cm betopan üzeri granit yapıştırıcı ve granit kaplama yükleri dikkate alınmıştır. Cephe kaplamalarında alüminyum ve betopan için gerekli karolaj uygulanmıştır. Yapıda iki kısmın düşey taşınmasında 10 mm’lik Çelik halat kullanılmıştır. Yapma I 600 profili dışında kullanılan profiller Borusan Mannesmann kutu profilleridir. Tüm Çelik elemanlar ST 37’dir. Borusan Mannesmann profillerin tüm profillere göre kullanım oranı %70,6‘dır.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton