TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 58 - Aralık 2018

Projeler
Sabiha Gökçen Havalimanı Ek Blok Binası


Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı binasının hızla artan yolcu ihtiyacını karşılamak üzere terminal binasının büyütülmesi gerekliliği doğdu ve ek blok yapı Tekeli Sisa Mimarlık Ortaklığı tarafından projelendirildi.
Proje Yeri: Türkiye/ İstanbul/ Pendik
İşveren: ISG Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

Yapımcı: Nivak Danışmanlık ve Mimarlık San. Tic. Ltd. Şti.

Mimari Proje: Tekeli- Sisa Mimarlık Ortaklığı Doğan Tekeli- Dilgün Saklar- Mehmet Çakırkaya

Mimari Proje Ekibi: Münevver Antzcak, Aydın Bilgi, Begüm Ülker, Ceren Erman, Alper Gürtekin, Ceylan Cöbek, Gülşen Geniş, Hüsne Cavlak, Mehtap Eray, Melis Kocamanoğlu, Öznur Emin Ceylan, Serra Özgüle, Tuğçe Torunlar, Ufuk Hisarlı 

Çelik Yüklenici: Nest Çelik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje Yönetim Firması: Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Müh. A.Ş.

Statik Proje: Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.

Mekanik Proje: Dinamik Proje Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

Elektrik Proje: Enmar Mühendislik Ltd. Şti.

Yangın Danışmanı: Etik Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti.

Yapım Tarihi: 2017-2018

Yapım türü: Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon

Toplam inşaat Alanı: 25440 m²

 

Mimari Detaylar

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı binasının hızla artan yolcu ihtiyacını karşılamak üzere terminal binasının büyütülmesi gerekliliği doğdu ve ek blok yapı Tekeli Sisa

Mimarlık Ortaklığı tarafından projelendirildi. Mevcut Sabiha Gökçen Havalimanı ile aynı yaklaşım içerisinde; değişen zamana ve yeni taleplere göre yeniden yorumlanarak ve önceki projenin devamlılığının sağlanması ilkesi ile tasarlandı.

Yeni Blok, bir iskele bloğu niteliğinde olup, 2006 yılında yapımı tamamlanmış olan ana terminal ve iskele bloklarına ilave olarak terminalin doğusunda mevcut tevsi projesinde gösterilen alanda inşa edildi. İç hatlar için kullanılacak olan bu blok; bodrum kat, uzak uçaklar katı, gelen yolcu katı ve giden yolcu katı olmak üzere dört ana kattan ve mekanik alanların yer aldığı bir asma kattan oluşmakta.

 

Toplam 25.440,00 m² inşaat alanı olan yapıda, ihtiyaca göre bagaj alanlarının yer alacağı bir bodrum kat bulunuyor. Giden ve Gelen Yolcu katlarında, dört adet giden - iki adet gelen yolcu köprüsü, iki köprü grubu ile uçaklara bağlanmakta. Uzak Uçaklar katında on adet giden yolcu kapısı, dört adet gelen yolcu kapısı ve bu yolcuları taşıyacak otobüslere ait park yerleri yer almakta.

Mevcut havaalanının yolcu kapasitesini artırmak amacıyla ilerde yapılacak olan tesislere APM (Automated People Mover) ile yolcu taşınması planlanmakta. Bu nedenle, yeni bloğun tasarımında, APM sistemi devreye girdiğinde, yolcu geçişleri için kullanılacak tünel bağlantısı için revizyonlar bırakılmış durumda.

 

Giden yolcu katında; yolcu bekleme alanları, uzak uçaklar katına kadar inen yürüyen merdivenler ile engelli kullanımına uygun asansör ve bir adet yürüyen bant bulunmakta.

İki ayrı bağlantı noktasından ikişer adet olmak üzere toplam dört adet yolcu gidiş köprüsü ile yolcular uçaklara biniş yapabilmekte. Sabit köprüler ile hareketli körüklerin bağlandığı her bir sabit bağlantı binası iki adet uçağa hizmet vermekte.

Ayrıca giden yolcu, bekleme salonları aralarında, yolcu ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ticari kafeler konumlandırılmış.

 

Bu katta tasarlanan galeri boşlukluları ile uzak uçaklar salonlarındaki oturma alanların tavanlarının yüksek ve ferah olması sağlanmış.Galerilerin cam korkulukları tavana kadar yapılarak giden ve gelen yolcu arasında güvenlik sağlanmıştır. Bu çözümle, gelen ve giden yolcu için farklı perspektif ve bakış açıları kazandırılmış olup görsel olarak çarpıcı ve ferah mahaller oluşturulmuş. Apron kotunda yer alan uzak uçak salonlarında; on adet ikişerli giden yolcu kapısı ve yolcu bekleme salonları yer almaktadır. Bu katta da bekleme alanları arasında yerleştirilen ticari kafeler ile yolcu ihtiyaçları karşılanmaktadır.

 

Uzağa park etmiş uçaklardan gelen yolcular ise apron kotundaki dört adet gelen yolcu kapısından binaya girerek mevcut binada bulunan bagaj alım salonuna ulaşmaktadır. Uzak uçak gidiş salonlarının bulunduğu katın daha yüksek ve ferah yapılması amacıyla, gelen yolcu yürüyüş koridoru, yapının iç tarafına doğru geriye çekilerek galeriler oluşturulmuştur. Bu çözümle, yoğun ve hızlı yolcu trafiğinin yapıldığı uzak uçaklar gidiş salonlarındaki bekleme alanlarına; gelen yolcu koridorundan da algılanacak, gelen ve giden yolcu için farklı perspektif ve bakış açıları kazandırılmış olup, görsel olarak çarpıcı, zengin ve ferah mekanlar oluşturulmuştur.

 

Statik Detaylar

İlave iskele binası, 8 m x 16 m boyutlarında tipik kolon aks sistemi üzerine planlanmıştır. İskele binası bir katı bodrum kat olmak üzere 5 kattan meydan gelmiştir. Bu katlar; çatı katı +19.50 ve +17.10 kotlarında, mekanik kat +14.85 kotunda, gidiş katı +10.30 kotunda, geliş katı +5.60 kotunda ve uzak mesafe havayolu gidiş katı ve galerilerin geçişi +0.80 kotundadır. Bodrum kat -5.30 kotundadır. Aks açıklıkları kısa yönde 7 m, 8 m ve 9 m olarak değişiklik gösterirken uzun açıklık 16 m’dir.

Çelik moment çerçeve sistemi ilave İskele binasının taşıyıcı sistemi olarak ana aks kirişleri ve kolonlarından oluşmaktadır. Kat döşemeleri 16 m x 8 m boyutundaki paneller ve 16 m açıklık geçen kompozit nervür kirişlerle bölünerek oluşturulmuştur. Kompozit betonarme döşeme bu sisteme uygun seçilmiş 46 mm trapez saclarla 125 mm kalınlıkta tasarlanmıştır. 2.2 Temel Sistemi İlave İskele binası temel tasarımı, yerinde zemin etüdü yapıldıktan sonra detaylı inceleme yapılmıştır. Temel öngörüsü olarak iskele binasında olduğu gibi kolon altlarında her biri 800 mm çapında 4 adet kazık ve bunları birbirine bağlayan bağ kirişleri ile oluşan bir sistem düşünülmüştür. İskele yapısında bodrum kat için uzun yönde istinat duvarları teşkil edilmiştir. İskele yapısından

derz ile birleşim tatbik edilmiştir. Üstyapı İlave İskele yapısı taşıyıcı sistemi tipik 16 m açıklıklı kolon kiriş moment çerçevelerinden oluşmuştur. Kolonlar 800 mm x 800 mm boyutlarında beton dolgulu çelik kompozit kutu kesit olarak tasarlanmıştır.

Döşeme sistemleri boyutları 16 m x 8 m panellerden oluşmuştur. Kolonlar arasındaki ana aks kirişleri derinliği mekanik katlarda 550 mm, diğer katlarda 800 mm’dir. Toplam yükseklik, 125 mm betonarme döşeme ile birlikte 925 mm olmaktadır. Nervür kiriş trapez kompozit döşeme sacı ile tasarlanarak mevcut iskele yapısındakine benzetilmiştir.

Tipik çerçeve kiriş boyutları 800 mm yüksekliğindeki kaynaklı yapma kesitlerdir.

Nervür kirişleri çoğunlukla IPE300 olarak seçilmiştir ve betonarme döşeme ile birlikte kompozit olarak çalışmaktadır.

Tüm statik ve dinamik analizler, yapının bilgisayar ortamında temeller dahil 3 boyutlu modeli kurulmak suretiyle bilgisayar programları kullanılarak yapılmıştır. Detaylı inceleme gereken yerlerde kısmi modeller kullanılmış, deprem yükleri ve diğer yüklerin ortak etkisi altında binanın taşıyıcı sistem elemanlarında oluşacak tasarım kuvvetleri taşıma gücü ilkesinde öngörülen yük katsayıları kullanılarak hesaplanmıştır. Yapının düzensizlik durumları belirlenerek bu düzensizliklerle ilgili gereklilikler yerine getirilmiştir.

Yapının deprem analizi Eşdeğer Deprem Yükü metodu ve Mod Birleştirme metodlarının her ikisi ile birlikte yapılmaktadır. Göze alınan deprem doğrultusunda modal birleştirme ile elde edilen toplam tasarım deprem yükü, binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükünden (Taban kesme kuvveti) küçük ise tüm iç kuvvet ve yer değiştirme büyüklükleri DBYBHY’07’de verilen ilgili bilgiyle düzenlenmiştir. Hesaba katılması gereken yeterli titreşim modu sayısı göz önüne alınan birbirine dik “x” ve “y” yatay deprem doğrultularının her birinde her bir mod için hesaplanan etkin kütlelerin toplamının hiçbir zaman bina toplam kütlesinin %90’ından daha az olmaması kuralına göre belirlenmiştir. DBYBHY’07’de verilen en büyük göreli kat ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri koşullarının her bir deprem doğrultusu için binanın herhangi bir katında sağlanamaması durumunda, taşıyıcı sistemin rijitliği arttırılarak deprem analizi tekrarlanmıştır.


Çelik Yapılar - Sayı: 58 - Aralık 2018© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton