TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 58 - Aralık 2018

Yarışma
Ulusal Çelik Köprü Ödülleri 2019Ülkemizde çelik ve çelik-beton karma (kompozit) köprülerin (karayolları, demir yolları, yaya ve bisiklet köprüleri dahil) mimari ve mühendislik açısından gelişimine ve çelik köprülerin avantajlarının bilinirliğini artırmak üzere bu yıldan itibaren, iki yılda bir Ulusal Çelik Köprü Yarışması düzenlenecektir.
1. GENEL
Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirebilmek ve ödüllendirebilmek üzere 1997 yılından bu yana iki yılda bir çeşitli formlarda çelik yapı ödülleri düzenlendi. Ülkemizde çelik ve çelik-beton karma (kompozit) köprülerin (karayolları, demir yolları, yaya ve bisiklet köprüleri dahil) mimari ve mühendislik açısından gelişimine ve çelik köprülerin avantajlarının bilinirliğini artırmak üzere bu yıldan itibaren, iki yılda bir Ulusal Çelik Köprü Yarışması düzenlenecektir.2. AMAÇ

Çeliğin mimari, inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran seçkin çelik ve çelik-beton kompozit köprü tasarımlarını ödüllendirmek, söz konusu köprülerin avantajlarından yararlanılmasını özendirmektir.3. YARIŞMAYA KATILACAK PROJE NİTELİKLERİ

Yarışmaya aşağıdaki koşulları karşılayan çelik yapı projeleri katılabilirler.

a. Taşıyıcı sistemi çelik veya çelik-betonarme karma (kompozit) olan köprüler

b. Çelik aksamı Türkiye’de imal edilmiş köprüler

c. Gerçekleştirilmiş köprü projesi veya yukarıda belirtilen köprülere ilişkin yenileme (büyük güçlendirme, tevsii veya iyileştirme) projeleri

d. Daha önce herhangi bir kategoride TUCSA Ödüllerine başvurmamış projeler.

 

4. ÖDÜLLER

a. Kategoriler: Ödüller esas olarak aşağıdaki iki kategoride verilecektir.

(1) Yapı Ödülü (Uygulanmış projeler için)

(a) Karayolu ve demiryolu köprüleri

(b) Yaya ve bisiklet köprüleri

(2) Proje (Tasarım) Ödülü (Henüz uygulanmamış projeler için)

 

b. Teşvik Uygulamaları:

(1) Ödüller. Jüri, Yapı Ödülleri ile Proje (Tasarım) Ödüllerini derecelendirmiş veya eş değer olarak veya uygun göreceği alt kategorilerde verebilir.

(2) Teşvik Plaketleri. Jüri tarafından uygun görüldüğü takdirde, yukarıdaki kategorilerde sunulmuş projeler arasından seçilen birer projeye “Sürdürülebilirlik” veya "Yaratıcı çözüm" gibi özgün konularda teşvik plaketleri verilebilir.

c. Ödüller. Yapı Ödülü ve Proje Ödülü kapsamında, her bir kategori için Jüri tarafından belirlenecek üç projeye ödül verilecektir.

Ödül olarak, kazanan ekibe birer plaket ve ödül belgesi verilir. Ulusal Çelik Köprü Ödülleri 2019 ödülleri 20 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da Marriott Asya Otel’de düzenlenecek 20. Yapısal Çelik Günü kapsamında törenle sahiplerine verilecektir.

 

5. JÜRİ VE DEĞERLENDİRME

a. Jüri 7 üyeden oluşmaktadır. Jürilerin teknik desteği, Jüri Raportörü tarafından sağlanmaktadır.

Doç. Dr. Nurdan APAYDIN, İnş. Yük.Müh., Karayolları Gn. Md.lüğü Sanat Yapıları D. Bşk.

Ahmet ALATAŞ, Yüksek Mühendis Mimar, Alataş Mimarlık ve Danışmanlık

Doç. Dr. Ece CEYLAN BABA, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı

Onur GÜLEÇ, İnşaat Yüksek Mühendisi, Meinhardt Mühendislik

Dr. A. Taner HERGÜNER, İnşaat Yüksek Mühendisi

Salih KÜÇÜKTUNA, Mimar, PIN Mimarlık Prof. 

Dr. Nesrin YARDIMCI, Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı

Jüri Raportörü: Nur ÖZKAN

b. Zamanında başvurusu yapılan ve teslim edilen projeler, Jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

(1) Çeliğin inşaat, imalat, ekonomi ve mimari tasarım avantajını belirgin olarak göstermesi,

(2) Mimari, yapısal tasarım ve inşaat kalitesinin yüksek değerde olması ve uluslararası standartlarda yapılmış olması,

(3) Köprülerin çevre, ekonomi ve sosyal sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiye katkıları,

(4) Çeliğin imajını yükseltmesi,

(5) Çelik ve çelik-beton kompozit köprülere ilişkin bilgilerin yaygınlaştırmasına, çeliğin imajının ve çeşitli kullanım alanlarının geliştirilmesine katkıda bulunması ve çeliğin gelişimine dikkat çekmesi,

(6) Köprü inşaatlarında çelik ve çelik-beton kompozit yapıların avantajları konusunda yatırımcıların daha çok bilgilendirilmesine ve bu köprülerin kullanılması yönünde kullanıcıları, mimarları ve mühendisleri özendirmesi, çelik sanayinin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunması.

c. Değerlendirme sonuçlarının duyurulması:

(1) Değerlendirme sonuçları yarışmacılara, Jüri değerlendirmesini takiben en kısa zamanda e-posta ile bildirilir,

(2) Değerlendirme sonuçları, aynı zamanda http://www.tucsa.org web sitesinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından ayda bir yayımlanan e-bülten ve üç ayda bir yayımlanan Çelik Yapılar dergisinde yayımlanır.

Bu konuda diğer basın yayın mecralarına da Basın Bültenleri gönderilir.

(3) Dereceye giren projelerin künye ve tanıtım bilgilerini içeren “Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2019” kitabı yayımlanacaktır.

(4) Ayrıca, dereceye giren projelerin posterleri 20. Yapısal Çelik Günü’nde sergilenecektir.

Posterler müellifleri tarafından hazırlanacaktır.

 

6. BAŞVURU VE PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ:

a. Ön Başvuru

(1) Proje ön başvuruları;

(a) Yapı Ödülleri için; proje paydaşlarından biri tarafından,

(b) Proje (Tasarım) Ödülleri için; proje

müellifi tarafından,

elektronik ortamda, ekte örneği sunulan

başvuru formu doldurularak yapılır.

(2) Projenin paydaşları: Proje sahibi/yatırımcısı,

proje mimarı (konsept tasarım ve

detay projeleri için varsa ayrı ayrı), statik

proje mühendisi ve çelik yapı yüklenicisi /

imalatçısı ile genel yüklenicisinden oluşur.

(3) Başvuruya ilişkin olarak diğer proje

paydaşları ile koordinasyon ve yasal sorumluluklar

başvuru sahibine aittir.

(4) Başvurular, http://www.tucsa.org web

sitesinde yayımlanan Başvuru Formu’nu

elektronik ortamda doldurup, 7 Ekim 2019

Pazartesi gün bitimine kadar göndererek

yapılır.

b. Projenin Teslimi: Başvurusu yapılan eserler; aşağıda belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanarak, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü gün bitimine kadar elektronik ortamda http://tucsa.org web sitesine yüklenerek teslim edilir.

(1) Kapak Yazısı. Yukarıda belirtilen koşullara uygun ve yarışmaya katılacak eserin kapak yazısında aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

(a) Projenin adı, yeri ve uygulanmış ise başlangıç ve bitiş tarihleri

(b) Projeyi sunan firmanın/mimarın unvanı, adresi, temas edilecek kişinin iletişim bilgileri (Adı ve soyadı, telefon numaraları ve e-posta adresi)

(c) Proje paydaşlarının künye bilgileri,

(d) Projeyi teslim edenin imzası (Eğer e-imza kullanılmamışsa, ıslak imzalı kapak yazısı en geç 4 Kasım 2019 tarihinde Dernek Merkezi’ne ulaştırılacaktır.)

(2) Paftalar ve Fotoğraflar.

(a) Eserleri tanıtan A1 boyutunda iki pafta hazırlanmalıdır.

(b) Yapı kategorisinde yarışmaya katılacak projelerin paftalarında en az 6 en çok 12 adet fotoğraf yer alacaktır. Fotoğraflar köprünün genel görünüşünü, çelik detaylarını ve varsa montajına ilişkin özellikleri gösterecektir.

(c) Daha sonra TUCSA tarafından kitap basımı için söz konusu projeye ait yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve çizimler elektronik ortamda istenebilir.

(3) Açıklama Raporu.

(a) Mimarî Açıklama Raporu. Projenin mimarî özellikleri ve yukarıda Md.5.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Mimarî açıklama bir A4 sayfasını geçmemelidir.

(b) Mühendislik Açıklama Raporu. Taşıyıcı sistem kurgusu ile yapı sisteminin özgün yanlarını, yukarıda Md.5.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor ekler hariç bir A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır. Özgün detaylar ve ilave bilgiler Raporun ekinde yer alabilir.

(4) Sunum Hazırlığı. Yarışmaya katılan eserlerin 2 dakikayı geçmeyen PowerPoint sunumları Türkçe olarak hazırlanacaktır.

 

7. YAYIN VE TELİF HAKKI:

a. Yarışmaya katılan eserlerin sorumlusu eser müellifleridir.

b. Yarışmacılar, bu yarışmaya sundukları resimlerin ve tüm materyalin TUCSA web sitesinde, sunumlarında ve yayınlarında kullanılması, düzenleyeceği proje sergilerinde sergilenmesi hakkını da herhangi bir bedel talep etmeksizin Türk Yapısal Çelik Derneği’ne devretmeyi kabul eder.

c. Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur.

 

8. YARIŞMA TAKVİMİ:

Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018 Yarışması Takvimi:

Son Başvuru Tarihi:

07 Ekim 2019, Pazartesi

Proje Teslim Tarihi:

04 Kasım 2019, Pazartesi

Jüri Değerlendirme Toplantısı:

07 Kasım 2019, Perşembe

Sonuçların Açıklanması:

11 Kasım 2019, Pazartesi

Ödül Töreni:

20 Kasım 2019, Perşembe - İstanbul Marriott Asya Otel

 

9. DANIŞMA VE İLETİŞİM:

Jüri Raportörü: Nur ÖZKAN, TUCSA Dernek Müdürü

(E-posta: nur@tucsa.org, tucsa@tucsa.org)

(Mobil: 0542-363 3992)


Çelik Yapılar - Sayı: 58 - Aralık 2018© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton