TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 58 - Aralık 2018

Editör
Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Sempozyumu CASP 2019


İlk çalışmalar gösterdi ki, dünya her yıl doğrudan kayıp olarak korozyon nedeniyle 2,5 Trilyon Doları toprağa gömüyor.
Korozyon çeliğin ayrılmaz bir fonksiyonu. Önlem alınmazsa, topraktan gelen çelik toprağa dönmeye eğilimlidir. Oysa çelik yıllarca, hatta yüz yıllarca korunup kullanılabilir, bilinçli bir yaklaşımla onun avantajlarından çok uzun yıllar yararlanmak mümkün olabilir. İlk çalışmalar gösterdi ki, dünya her yıl doğrudan kayıp olarak korozyon nedeniyle 2,5 Trilyon Doları toprağa gömüyor. Bu rakam, NACE International Today tarafından yayımlanan “Korozyon Teknolojisinin Koruma, Uygulama ve Ekonomisine İlişkin Uluslararası Önlemler (International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology - IMPACT) belgesine dayanmaktadır. Bu da yıllık gayri safi hasılanın yaklaşık % 3,4’üne eşit. Verilen rakamlar doğrudan kayıplara ait, dolaylı kayıplar ise bu rakamı en az iki katına çıkarmakta.
 

Bu hesaplamaya göre ülkemizin korozyondan kaybı 2018 öngörülerine göre GSYH (3 trilyon 446 milyar TL) x % 3,4 = 117,2 milyar TL/yıl, dolaylı kayıplarla birlikte yaklaşık 250 ilâ 500 milyar TL/yıl olarak hesaplanmaktadır. Böylece, korozyon ekonomisi ve endüstride korozyon yönetiminin rolü her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), konunun küresel boyutta önemini göz önüne alarak, konuyu Avrupa Yapısal Çelik Birliği’ne (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) taşımaya karar verdi. Bunun sonucunda, gerek endüstri gerek üniversite gerekse kamunun korozyon konusunda dikkatlerini çekmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla TUCSA tarafından, ECCS ile koordineli olarak bir seri sempozyum / konferans yapılmasına karar verildi. Böylece, Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu (International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel) (CASP 2019) ortaya çıktı. 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek CASP 2019’da iki davetli konuk konuşmacının isimleri ve konuları belirlendi

 

Dr. Reza Javaherdashti (İran) – “Importance of the Economy and Ecology in the Assessment Corrosion Practice” Dr. Rob Francis (Avustralya) – “Atmospheric Corrosivity Surveys and Standards”

 

ABD ve Avrupa’da davet edilen konuşmacılardan teyit beklenmektedir. Bu yıl 50 kadar tebliğin sunulacağı etkinlik ile birlikte gerçekleştirilecek sergide sektör paydaşlarının yenilikleri ile tanışma fırsatı da olacaktır. Akademik çevrelere ilave olarak, kamunun ve sektörle ilgili sanayi kuruluşlarının da katkıda bulunabileceği ve yararlanabileceği CASP 2019 çalışmalarının sürdürülebilirliği ve sürekliliği iki yılda bir tekrarlanan etkinliklerle sağlanacaktır. Bunun için CASP konferansları; korozyon konusundaki yenilikleri paylaşmak ve ilgili tarafların alabilecekleri endüstriyel, akademik ve yönetsel önlemlere dikkatleri çekmek üzere tek yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere http://www.casp2019.org web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

 

TUCSA bu çalışmaların her yıl çığ gibi büyüyeceğine, ülkemize ve insanlığa yararlı olacağına inanmaktadır.


Çelik Yapılar - Sayı: 58 - Aralık 2018© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton