TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 58 - Aralık 2018

Editör


Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Sempozyumu CASP 2019
İlk çalışmalar gösterdi ki, dünya her yıl doğrudan kayıp olarak korozyon nedeniyle 2,5 Trilyon Doları toprağa gömüyor.

Ajandam


ÇELİK YAPILAR PİYASA VE SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ İLE BEKLENTİLERİ
Küreselleşen dünyada ülkelerle hatta sektörlerle ilgili değerlendirmeyi dünyanın diğer bölümünden bağımsız yapmanın mümkün olmadığı bilinen bir gerçek.

Haber


Atak Mühendislik 30. Kuruluş Yılı’nı "Yapısal Çelik, Analiz ve Tasarım Konferansı" ile Kutladı
Atak Mühendislik, yeni fabrika açılışı ve 30. Kuruluş yılını 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde yeni yerleşkesinde düzenlediği uluslararası "Yapısal Çelik, Analiz ve Tasarım Konferansı" ile kutladı.
TUCSA Yapısal Çelik Günlerinin 19’uncusu Da Geride Kaldı
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin geleneksel etkinliği Yapısal Çelik Günleri'nin 19’uncusu 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Mariotte Otel’de gerçekleştirildi.

Yarışma


Ulusal Çelik Köprü Ödülleri 2019
Ülkemizde çelik ve çelik-beton karma (kompozit) köprülerin (karayolları, demir yolları, yaya ve bisiklet köprüleri dahil) mimari ve mühendislik açısından gelişimine ve çelik köprülerin avantajlarının bilinirliğini artırmak üzere bu yıldan itibaren, iki yılda bir Ulusal Çelik Köprü Yarışması düzenlenecektir.

Panel


Çelik Yapılarda Dijitalleşme Serüveni
19. Yapısal Çelik Günü’nün Oturum Programı’nda Bina Tasarım Modellemeleri BİM, Bütünleşik Tasarım, Yapay Zeka, Robotlar ve sınırları zorlayan yeni dijital alem, akıllı binalar akıllı şehirler konuları irdelendi.

Söyleşi


Mimar Ali HIZIROĞLU:
“Çeliğin Mimariyi Belirleyen Bir Tarafı Da Var”

Projeler


İyziPark
Hafif, Esnek ve Geçirgen Bir Çelik Yapı
Sabiha Gökçen Havalimanı Ek Blok Binası
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı binasının hızla artan yolcu ihtiyacını karşılamak üzere terminal binasının büyütülmesi gerekliliği doğdu ve ek blok yapı Tekeli Sisa Mimarlık Ortaklığı tarafından projelendirildi.

Summaries


National Steel Bridge Awards 2019
Steel structure competitions have been held in various formats bi-annually since 1997 by Turkish Construction Steel Association in order to assess and award steel structure design and execution works by Turkish architects and engineers in a broader sense.
National Steel Structure Awards 2018 Competition Schedule:
You can also follow the details on www.tucsa.org.
19th TUCSA Structural Steel Day is behind us
19th Structural Steel Day, the traditional event of Turkish Construction Steel Association, was held in Istanbul Mariotte Hotel on 25 October 2018. Supported
IyziPark
A Light, Flexible and Porous Structure
Sabiha Gökçen Airport Additional Building Expansion
Project Location: Turkey/ Istanbul/ Pendik Employer: ISG Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. Contractor: Nivak Danışmanlık veMimarlık San. Tic. Ltd.Şti. Architectural Design:Partnership of Tekeli-Sisa Mimarlık Doğan Tekeli- Dilgün Saklar- Mehmet Çakırkaya Steel Contractor: Nest Çelik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Structural Design:Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. Construction Period: 2017-2018 Construction Type: Reinforced Concrete and Steel Construction Total Construction Area: 25440 m²
Architect Ali HIZIROĞLU:
“Steel also has a side determining the architecture”

Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Sempozyumu CASP 2019

Korozyon çeliğin ayrılmaz bir fonksiyonu. Önlem alınmazsa, topraktan gelen çelik toprağa dönmeye eğilimlidir. Oysa çelik yıllarca, hatta yüz yıllarca korunup kullanılabilir, bilinçli bir yaklaşımla onun avantajlarından çok uzun yıllar yararlanmak mümkün olabilir. İlk çalışmalar gösterdi ki, dünya her yıl doğrudan kayıp olarak korozyon nedeniyle 2,5 Trilyon Doları toprağa gömüyor. Bu rakam, NACE International Today tarafından yayımlanan “Korozyon Teknolojisinin Koruma, Uygulama ve Ekonomisine İlişkin Uluslararası Önlemler (International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology - IMPACT) belgesine dayanmaktadır. Bu da yıllık gayri safi hasılanın yaklaşık % 3,4’üne eşit. Verilen rakamlar doğrudan kayıplara ait, dolaylı kayıplar ise bu rakamı en az iki katına çıkarmakta.
 
Bu hesaplamaya göre ülkemizin korozyondan kaybı 2018 öngörülerine göre GSYH (3 trilyon 446 milyar TL) x % 3,4 = 117,2 milyar TL/yıl, dolaylı kayıplarla birlikte yaklaşık 250 ilâ 500 milyar TL/yıl olarak hesaplanmaktadır. Böylece, korozyon ekonomisi ve endüstride korozyon yönetiminin rolü her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), konunun küresel boyutta önemini göz önüne alarak, konuyu Avrupa Yapısal Çelik Birliği’ne (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) taşımaya karar verdi. Bunun sonucunda, gerek endüstri gerek üniversite gerekse kamunun korozyon konusunda dikkatlerini çekmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla TUCSA tarafından, ECCS ile koordineli olarak bir seri sempozyum / konferans yapılmasına karar verildi. Böylece, Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu (International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel) (CASP 2019) ortaya çıktı. 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek CASP 2019’da iki davetli konuk konuşmacının isimleri ve konuları belirlendi
 
Dr. Reza Javaherdashti (İran) – “Importance of the Economy and Ecology in the Assessment Corrosion Practice” Dr. Rob Francis (Avustralya) – “Atmospheric Corrosivity Surveys and Standards”
 
ABD ve Avrupa’da davet edilen konuşmacılardan teyit beklenmektedir. Bu yıl 50 kadar tebliğin sunulacağı etkinlik ile birlikte gerçekleştirilecek sergide sektör paydaşlarının yenilikleri ile tanışma fırsatı da olacaktır. Akademik çevrelere ilave olarak, kamunun ve sektörle ilgili sanayi kuruluşlarının da katkıda bulunabileceği ve yararlanabileceği CASP 2019 çalışmalarının sürdürülebilirliği ve sürekliliği iki yılda bir tekrarlanan etkinliklerle sağlanacaktır. Bunun için CASP konferansları; korozyon konusundaki yenilikleri paylaşmak ve ilgili tarafların alabilecekleri endüstriyel, akademik ve yönetsel önlemlere dikkatleri çekmek üzere tek yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere http://www.casp2019.org web sitesinden ulaşılabilmektedir. 
 
TUCSA bu çalışmaların her yıl çığ gibi büyüyeceğine, ülkemize ve insanlığa yararlı olacağına inanmaktadır.© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton