TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 7 - Yıl: 2010

Ödüller


Teşvik Ödülü 1

Gürcan Demirtaş (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Nevzat Kasal (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Yusuf Uyar (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Uludağ Üniversitesi Yunus Emre Erdem (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Pamukkale Üniversitesi
Gürcan Demirtaş (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Nevzat Kasal (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Yusuf Uyar (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Uludağ Üniversitesi

Yunus Emre Erdem (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Pamukkale Üniversitesi

Mimari Rapor
Acil barınma

• Depremzedeler acil barınaklara hızlı bir şekilde yerleştirilmelidir.
• İlkyardım ve yeme-içme gibi zorunlu ihtiyaçlar karşılanmalıdır.
• Hızlı lojistik destek sağlanabilmelidir.
 
Geçici barınma
• Depremzedeler daha güvenli olan geçici barınak alanlarına yönlendirilmelidir.
• Geçici barınaklar kalıcı konut tasarımının yapıtaşı olan farklı tipteki modüllerden oluşması öngörülmüştür.
• Bu modüller prefabrikasyonu kolay ve hızlı kurulabilmektedir.

Kalıcı konut
• Depremzedeler son aşama olan kalıcı konut alanlarına yönlendirilmelidir.
• Tasarımın modüler kurgusu ve prefabrikasyonu kolay olması kalıcı konutların hızla inşa edilmesini sağlamaktadır.
• Modülasyon sayesinde farklı konut tipleri kurgulanmıştır.
• Konut yerleşkesinin yarı kamusal alan olarak işlev görmesi öngörülmüştür. Bu yüzden açık alan düzenlemeleri, ortak sosyal mekânlar ve ikincil kullanım alanları (kafe, satış birimleri) çözülmüştür.

Kalıcı konut sorunu
 Ülkemizdeki afet sonrası kalıcı konutlarda, konutların kullanılmadan terk edilmesi ya da kiraya verilerek yerleşim sorunlarının sahiplenilmemesi gibi birçok soruna rastlanmaktadır. Bunun temelinde yatan ana neden “kullanıcılarıyla uyumsuz ve ihtiyaçlara göre dönüştürülmesi mümkün olmayan yaşam alanları”dır. Afet sonrası yerleşimlerde rastlanan bu sorunlar kullanıcılarda ciddi hoşnutsuzluklar yaratıp yerleşim kalitesini, sürekliliğini hatta kullanıcıların yaşamlarını sosyokültürel, psikolojik, ekonomik yönleriyle olumsuz etkileyerek yaşamın sürdürülebilirliğini engellemektedir.

Çözüm
Bu sorunlar, kalıcı konutu biçimlendiren mimari, yapısal özellikler ve üretim süreci ile ilgili olarak üç temel alanda ortaya çıkan esneksizliklerle ilişkilidir. Bu nedenle, bu tür sorunların oluşmasını engelleyecek ve öngörülemeyecek sorunların ise kullanım aşamasında çözülebilmesine olanak tanıyacak “esnekliklerin”, kalıcı konutun bütün bileşenlerine ve üretim sürecine uygulanması afet sonrası yerleşim anlayışı açısından tek çözüm olarak görülmektedir. Proje, Türkiye’de deprem sonrası kalıcı yerleşmeler için bir fikir niteliğindedir. Tasarım olası bir deprem sonrası, kentsel yaşantı kriterleri düşünülerek, yeni kalıcı yerleşme alanlarına yönelik düşünülmüştür. Projenin modüler ve prefabrikasyonu kolay olması nedeniyle Türkiye’de deprem sonrası kalıcı yerleşmelere rahatlıkla uygulanabilmesi öngörülmüştür.

Mühendislik Raporu
Proje, deprem sonrası kalıcı konut sorununa bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle hızlı kurulabilmesi için malzemenin prefabrike standart elemanlardan oluşması öngörülmüştür. Standart kolon, kiriş döşeme ve kompozit paneller kullanılmıştır. Tasarımın yapımında kullanılacak malzeme, yük tipleri, yük kombinasyonları, taşıyıcı sistem mesnet koşulları belirlendikten sonra SAP 2000TM programı kullanılarak tasarımın strüktür modeli oluşturulmuştur.

Tasarım standartı olarak;
• TSE 648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları)
• TSE 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri)
• ABYYHY (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik)’lerden yararlanılmıştır.
 
Hesaplamalar sonucunda strüktür sisteminde: kolonlarda HEB500, ana kirişlerde INP400, ara kirişlerde ise INP240 çelik profilleri kullanılmıştır. Sistemin hızlı kurulabilmesi için kolon ve kirişler birbirine bulon sistemiyle bağlanmıştır. Döşemeler, basit mesnetli trapez ve dolgu betonu olarak oluşturulmuştur. Projede yer alan duvarlar kompozit panel olarak tasarlanmıştır. Deprem ve rüzgâr yükleri altında strüktürün yapabileceği yer değiştirmelerini önlemek için gerekli görülen yerlere çaprazlamalar atılmıştır. Kullanılan profil çeşidi minimum tutularak malzemede standartlaşmaya gidilmiştir.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton