TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 7 - Yıl: 2010

Ödüller


Mansiyon 3

Alihan Aracı (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) İstanbul Üniversitesi Burcin Aracı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Gulnaz Ongun (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Alihan Aracı (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
İstanbul Üniversitesi

Burçin Aracı (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Gülnaz Ongun (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimari Rapor
“Kendini Sergileyen Bina” konseptiyle sunulan projede amaç, bir soruna çözüm getirmek değil, günümüzde kullanılması oldukça yaygınlaşan çeliğin çeşitli detaylarını görmemize olanak sağlayan bir tasarım oluşturmaktadır. Bina kendi kendine bir sergiyi meydana getirmektedir. Yani sergilenen şey, binanın kendisidir. Öncelikli amacımız, çelik yapıların ve çelik malzemenin özelliklerini vurgulamak, çeliğin sağladığı avantajları kullanmak ve göstermektir. Kullanım yüzdesinin artırılması için çeliğin özellikleri avantaj ve dezavantajları, uygulama esasları konusunda aydınlanmamız ve endüstrisini geliştirmemiz gerekmektedir.  Çeliğin sahip olduğu mekanik özelliklerine göre birlikte iyi projelendirildiği, fabrika ortamında imalatı yapıldığı ve uygulama esaslarına dikkat edildiği sürece dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanım yüzdesi hızla artacak ve endüstrisi dünya ülkeleri düzeyine ulaşacaktır. Burada görev, proje geliştiren konumunda olan mimarlara düşmektedir. Mimarlar tasarladıkları yapılarda çeliği her tür amaç için kullanabilecekleri bir malzeme olarak düşünmelidir. Binanın tasarımını oluşturan elemanları açıklayacak olursak, her cephede farklı malzemeler kullanılarak daha çok detay gösterilmesi sağlanmıştır. Binanın bütününde genel olarak saydam malzemeler tercih edilmiştir. Böylece döşemeden çatıya kullanılan her elemanın detaylarının ortaya konulması hedeşenmiş ve çelik malzeme vurgulanmıştır. Bina içinde asma katla, bina dışında ise cepheden çıkan çelik profillerle detayların yatayda görülmesi sağlanmıştır. Tasarım sürecinde etkili bir başka etken ise binanın taşınabilir olmasıdır. Bundan dolayı kaz ayaklarıyla oturtulan binada, en büyük tır ölçüleri dikkate alınarak bu ölçüleri geçmeyen bina parçaları oluşturulmuştur. Bina, belli zamanlarda farklı şehirlerde kendisini sergileyecek, ardından sökülerek başka bir şehre taşınacaktır. Böylelikle binanın farklı yerlerde kurulup sergilenmesi ve çeliğin daha çok yerde, daha çok kişiye tanıtılması sağlanacaktır.

Mühendislik Raporu
“Kendini Sergileyen Bina” konseptiyle sunulan proje; statik açıdan uygunluk ve mimari görsellik ön planda tutularak, ekonomik açıdan da uygunluk düşünülerek tasarlandı. Sistemin tüm yük hesaplamalarında;
• TS 498 Yapı Elemanlarının boyutlandırılması,
• TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve yapım kuralları
standartları göz önünde tutulmuştur. Borusan Mannesmann ürünlerinin atalet yarıçaplarının yüksek, eksenel yüklere karşı dayanımlarının oldukça yüksek olması mühendislik açısından ve estetik açıdan çok başarılı bir görünüm elde edildiğinden mimari açıdan tercih nedeni olmuştur. Maliyet açısından da uygun olması işveren için de doğru bir seçim olacağından, projede Borusan Mannesmann kutu
profilleri kullanılmıştır. Binanın her cephesinde farklı cephe sistemleri uygulanmıştır. Yapının ön cephesinde ikinci katındaki profiller arasında kablolar kullanılarak mukavemet artırılmış, estetik açıdan da şık bir görünüm sağlanmıştır. Düşeyde 100x200 mm’lik kutu profiller kaz ayakları kullanılarak 6 metrelik akslarla ana taşıyıcı olarak yerleştirilmiştir. Yapının yer değiştirebilmesi açısından kaz ayakları uygun görülmüştür. 100x100 mm’lik kutu profiller her katın kendi başına taşınmasını sağlamak amacıyla ikişer metre aralıklarla kullanılmıştır. Yatayda ise kiriş olarak IPN 200 profil kullanılmıştır. Yapıda kullanılan kutu profillerin tamamı Borusan Mannesmann çelik yapı profillerinden seçilmiştir. Çelik profil özellikleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton