TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 7 - Yıl: 2010

Ödüller


Mansiyon 2

Gizem Boztepe (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) İstanbul Üniversitesi Fırat Doğan (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) İstanbul Teknik Üniversitesi
Gizem Boztepe (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
İstanbul Üniversitesi

Fırat Doğan (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimari Rapor
Proje arazisi

Proje arazisi, kentsel bağlamda yüksek potansiyel barındıran Perşembe Pazarı’nda yer alır. 1980’ler sonrasında dönüşüme uğrayan bölge halen bir kimliğe sahip değildir. Bu nedenle hakettiği müze sayısına sahip olmayan İstanbul’da, Haliç’te oluşan kültür aksına eklemlenen bir modern sanatlar müzesi düşünülmüştür. Müze, dönüşüm ile ortaya çıkan kıyı parkına yerleşir. Kıyı bandında yer alan bu park gerek donatı eksikliğinden, gerekse mekânların tanımsızlığından ve çevresi ile kurduğu zayıf bağlantıdan dolayı kullanılmaz. Modern sanatlar müzesi bu noktada çevresinde bulunan Tersane Caddesi’ndeki işyerlerine ve kara ulaşımının yer aldığı Kemeraltı Caddesi’nin devamında Balık Pazarı’na referans verir ve bölgeyi deniz ulaşımına da açan bir zemin kurgusu oluşturur.

Sergileme
Sergileme kavramı (hem bir odak hem de transit geçiş noktası olabilecek bölgede olması nedeniyle), sergilenme süresi ile gezmeye harcanan zamana göre sınışanır. Geçici ve küçük sergiler zeminde kamusal alanın içinde, belli süre sergilenen koleksiyon ve meserler daha özelde, kalıcı sergi ise müze gezintisinin son noktasında bulunur. Yaya akışının hızlı ve kısmen transit olduğu zeminde panolar, saçak altı mekânlar ve ‘’hızlı’’ bir şekilde gezilebilen küçük ölçekte geçici sergiler yer alır. Bu mekânlar parçalanarak yaya akslarının kıyıya ve iskelelere bağlanmasına izin verir.

Özel sergileme alanları kendini dışarıdan soyutlayacak şekilde metal kabukla çevrilir “lineer” mekânların uçları Galata Köprüsü, Süleymaniye, Eyüp gibi kentsel vistalara yönelir ve var olanı sunmanın da eser olduğu modern sanatta, kentte sergilemeye katılır. Bu düğüm noktaları performans, dinlenme ve seyir alanları olarak düzenlenir.

Mühendislik Raporu
Yapının statik planı, mimari tasarımı ile birlikte düşünülmüş; yapının estetik ve kullanım amacına yönelik olarak ekonomik olması  amaçlanmıştır. Bu nedenle çelik çerçeve taşıyıcı sistem tercih edilmiştir. Bu sayede deprem yüklerine karşı da önlem alınmıştır.
 
Yapıya etki eden yükler hesaplanırken TS 498 “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri” esas alınmıştır. Deprem yüklerinin hesabında ise “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007” kullanılmış, binanın 1. derece deprem bölgesinde bulunması ve Z3 sınıf zemine sahip olması dikkate alınmıştır.

Yapının statik analizi “SAP2000 V.10 non-linear” yapısal analiz programı ile yapılmıştır. Statik analiz aşamasından sonra yapının profilleri Borusan Mannesmann profillerinden teşkil edilmiştir. Tüm bu hesaplar ve analizler TS 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri), Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik - 2007 ve TS648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları) standartları ışığında yapılmıştır. Taşıyıcı sistemde yalnızca Borusan Mannesmann profilleri kullanılmıştır. Üretim ve montaj kolaylığı sağlamak, maliyeti düşürmek amacıyla bütün elemanlar 260x260x10 kare profilinden oluşturulmuştur. Bu şekilde Borusan Mannesmann ürünleri, metrajın %100’ünü oluşturmuştur. Kullanılan profil özellikleri ve metrajı aşağıdaki gibidir.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton