TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 7 - Yıl: 2010

Ödüller


Üçüncü Ödül

Seda Döner (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Mehmet Hocaoğlu (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Kübranur Kesepara (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Gkiouler Sakir (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Oğuzhan Toğay (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü) Deren Uysal (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Dokuz Eylül Üniversitesi
Seda Döner (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Mehmet Hocaoğlu (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Kübranur Kesepara (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Gkiouler Sakir (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Oğuzhan Toğay (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Deren Uysal (Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Dokuz Eylül Üniversitesi

Mimari Rapor
Fikir

Köy ile kent arasındaki ekonomik, kültürel, sosyal ve toplumsal farkların eritilmesi amaçlanmıştır. Bu fark, köy potansiyelinin açığa çıkarılmasıyla homojen duruma dönüştürülmüştür. Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde, mevcut yerdeki temel geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası alanda yer alması için eğitim verilecek mekânlar yaratılmıştır. Taşınabilir bir proje olmasından dolayı, yapı tek bir bölgeye göre tasarlanmamış, çeliğin modülerliğinden yararlanılarak sürdürülebilirlik başlığı altında örnek projelerle tüm farklı arazi tipolojilerine uygun olduğu gösterilmiştir. Cumalıkızık köyünün tarihî bir dokuda bulunması nedeniyle, projenin iki köyün birleşiminde yer alması uygun bulunmuştur. Eğimli arazide yapılan tasarımda, yükseklikten dolayı oluşan iklim sorunlarına çözüm öngörülmüştür. Akbez köyünde önerilen proje, merkezde mevcut dokunun sınırladığı alanda yer almıştır. Sert karasal iklimin görülmesi arazi seçiminde belirleyici kriter olmuştur.

Sistem
Ülkenin farklı yerlerine taşınacak olan tasarımda, çelik kullanımıyla malzemenin taşınabilirliği, montaj kolaylığı, hafişiği, modülerliği, diğer malzemelerle uyumu ve dayanımı vurgulanmıştır. Tasarımın taşınıyor olması seçilen malzemenin hem hafif, hem de her iklime uyum sağlar nitelikte olmasını sağlamıştır. Proje için önerilen çiftcam ve üzerine gelen mambran yüzey kaplamaları ile yalıtım için iki ayrı hava boşluğu oluşturulmuştur. İç mekân ve dış cephe kaplamalarında da kullanılan kompozit ahşap ile modülerlik vurgulanmıştır.

Cumalıkızık Köyü, Bursa
Eğimli arazide yer alan projede alan kısıtlaması olmadığından yayılan yapı çözümüne gidilmiştir. Birimlerin ilişkileri ve açık alan ihtiyaçları düşünülerek oluşturulan şemada giriş mekânından itibaren projenin tamamının algılanması amaçlanmıştır. Yönetimden başlayan kurgu ilk aşamada ana meydanı, kafeteryayı ve atölye mekânını bulurken sonraki aşamada kütüphaneye, seminer mekânına ve bunlara ait açık alana geçişi sağlar. Böylece genel akış sağlanmış olur. Köy halkının yöreye özel kendi yöntemleriyle yaptığı reçel, marmelat, hamur işi, vb. besin ürünlerinin verimini artırmak ve satışını daha geniş bir platforma taşımak amaçlanmıştır. Ürünlere özel kavanozlama, şişeleme gibi yöntemlerin tasarım öğesine dönüştürülmesi için eğitim mekânları yaratılmıştır.

Akbez Köyü, Hatay
Mevcut dokunun sınırladığı düz arazide yer alan projede yükselen yapı çözümüne gidilmiştir. Birimlerin ilişkileri düşünülerek sisteme bir sirkülasyon kulesi önerilmiştir. Manzara yönelimlerine göre açık ve yarı açık alanlar oluşturulmuştur. Giriş kotunda yönetim ve kafeterya ile başlayan kurgu; birinci katta seminer ve atölyeyi, ikinci katta ise kütüphaneyi bulur. Böylece düşeyde akış sağlanmış olur. Köy halkının mevcut geçim kaynağı üzüm ve zeytin yetiştiriciliğidir. Burada üretilen zeytin ve üzümün verimini artırmak ve satışını daha geniş bir platforma taşımak amaçlanmıştır. Mevcutta üretimi devam eden zeytinyağı, sabun, marmelat vb. ürünlerin yanında, alternatif ürünlerin (kozmetik ürünler, şarap vb.) üretilmesi ve yeni alanlarda kullanılması, üretimin daha geniş platformlara ulaşması amaçlanarak (sunum, şişeleme paketleme vb.) eğitim mekânları tasarlanmıştır.
 
Mühendislik Raporu
Yapı, tasarım ve statik hesaplamaları sırasında mimarlık ve mühendislik kapsamında uygulama kolaylığı açısından ele alınmıştır. Yapının statik tasarımında kullanılan yönetmelikler esas olarak alınmış ve bu standartlara uygun olması sağlanmıştır.

Kullanılan yönetmelikler: 
1. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007,
2. TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri,
3. TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları.

Yapı tasarımında yapının taşınabilir olması amaçlandığından; kullanılan temel sisteminde çelik profiller zeminin 2,0 metre derinine döşenmiş ve bu sistemin profil seçimi yapılırken üç katlı tasarlanan Akbez projesi (dolayısıyla yükü en çok olan sistem) göz önüne alınmıştır. Yapıların bulunduğu bölgeler 1. dereceden deprem bölgeleri değerlerine, gerekli periyot ve deprem yükleri hesabı ise deprem yönetmeliğine göre hesaplanmış ve yapının bu yükler altında ve periyot durumunda gerekli statik ve dinamik davranışları incelenmiştir. Yapının analiz modellerinde kullanılacak malzeme, yük tipleri, yük kombinasyonları, taşıyıcı sistem mesnet koşulları gibi bilgiler belirlendikten sonra SAP2000 V.14.0.0 yapısal analiz programı kullanılarak yapının çerçeve modeli oluşturulmuştur. Aynı zamanda yapının gerekli analizleri SAP2000 programından doğrulanmıştır. Çelik konstürksiyonun %98’i Borusan Mannesmann profilleri kullanılarak oluşturulmuştur. Yapıda; kirişlerde 200x100x10, kolonlarda 200x150x10, temellerde ise 200x200x10 profiller kullanılmıştır. Kullanılan kirişlerde yalnızca geniş açıklıkların geçildiği yerlerde st 52 standartlarında çelik kullanılmıştır. Kolonlarda da, geniş açıklıkların geçildiği yerlerde st 52 kiriş kullanılmıştır. Geri kalan profillerin tamamı ekonomi de göz önüne alarak st 37 standartlarında tasarlanmıştır.

Kullanılan Profil Kalınlığı(mm) Standart Kullanıldığı Yer Metraj
200x100 10 st 37 Kiriş 445
200x100 10 st 52 Kiriş 65
200x150 10 st 37 Kolon 132
200x150 10 st 52 Kolon 30
200x200 10 st 52 Temel 86
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton