TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 7 - Yıl: 2010

Ödüller


Birinci Ödül

Mehmet Akargül (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Mehmet Özkan Aslan (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Yalçın Barut (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Hüseyin Polat (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) Uludağ Üniversitesi
Mehmet Akargül (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Mehmet Özkan Aslan (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Yalçın Barut (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Hüseyin Polat (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
Uludağ Üniversitesi
 
Faruk Akargül (Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü)
Bozok Üniversitesi

Mimari Rapor
Proje, Türkiye’nin sanat eğitiminde ve sosyal alanlarda insanların her zaman dikkatini cezbeden şehri İstanbul’da tasarlanmıştır. İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olma sürecinde ve bu süreçten sonra İstanbul’da düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili mevcut yoğunluğu barındıramamış; buna ek olarak gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde şehir dışından gelen yoğunluğu ağırlayamamıştır.

Tüm bu nedenlerden dolayı sanatın toplumsal süreç açısından fırsatçı olma yönünde düşünerek; proje alanı olarak Taksim, Kadıköy, Bakırköy, Bostancı, Zeytinburnu, Fenerbahçe ve etkinlikler çerçevesindeki mekânlar seçilmiştir. Çünkü İstanbul’da etkinlik süreçleri, sanat ve kültürel faaliyetleri yoluyla insanların kendilerini ifade edebilmelerinin, bu faaliyetler karşısında edilgen ve seyirci konumundan sıyrılıp etkinliklere katılarak birçok praktikle tanışmasının önünü açacaktır.

Proje kapsamında, sanat altyapılarının zenginleştirilmesini, çoklaştırılmasını ve etkinliklerin tüm İstanbul’da yaygın kullanılmasına olanak veren bir mimari yorumla dünya kültür ve sanatlarını İstanbul’a taşıyan etkinliklerden, müzelerden, sergilerden, festivallerden insanların daha kolay yararlanmasını amaçlamaktayız.

Tüm bu düşüncelerden hareketle, insan-kent-sanat ilişkisinin irdelendiği tasarımda kentin yaşantıya dahil olduğu geçirgen strüktür, projenin kente açıldığı meydanlardan beslenerek yaşantıyı değişken kılar. Hızlı kurulabilen, kolay taşınan çelik borular geçirgenlik fikrini destekleyici olarak tercih nedeni olmuştur.

Mühendislik Raporu
Yapının mimari tasarımı oluşturulurken yapının statik planı da birlikte düşünülmüştür. Yapının statik planında tasarımla estetik ve kullanım açısından uyum içerisinde çalışması hedeflenmiştir.

Yapının tasarım ölçütleri düşünüldüğünde statik plan son derece rasyonel ve basit bir taşıyıcı prensiple çözülmüştür. Yapıya etki eden yüklerin hesabında TS 498 ‘’Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri’’ esas alınmıştır. Deprem yüklerinin hesabında ise “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY)– 2007” dikkate alınmıştır.
 
Statik planında yük tipleri, yük kombinasyonları, taşıyıcı sistem mesnet koşulları gibi bilgiler belirlendikten sonra SAP2000 V.11.0.0 yapısal analiz programı kullanılarak yapının çerçeve modeli oluşturulmuştur. SAP2000 programı ile yapıda oluşan stres gerilmeleri hesaplanmıştır.

Yapının mimari tasarım ilkesi gereği, boruların yere oturduğu bölgelerde kullanılan betonarme yastık takozlar yardımıyla yukarıdan gelen yüklerin etkisiyle yapının yanlara doğru açılması önlenmiştir. Yapıda Borusan Mannesmann ürünlerinden 2540 mm çaplı çelik borular kullanılmıştır. Yapının oluşturulmasında kullanılan borular yapının prefabrike üretimi sayesinde hem kullanım, hem de üretim kolaylığı sağlamıştır.

Oluşturulan yapıda 7850 kg/m3’lük ST37 türü çelik kullanımında x1.52 – x0.12 = 7.037 formülü kullanılarak boruların ağırlıkları hesaplanmıştır. Bu formül yardımıyla 1 metrelik bir kesitin ağırlığı 250 kg/m3 olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplar doğrultusunda kullanılan boruların üzerlerine gelen yükü rahatlıkla taşıyabildiği görülmüştür.

Tasarlanan yapıda %100 oranında Borusan Mannesmann ürünleri kullanılmıştır.
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton