TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 2 - Yıl: 2005

Ödüller


T3 Teşvik Ödülü

Strüktür sisteminin mimari çözümle bir bütünlük içinde düşünülmemiş olması ve yapının Taksim Meydanı ile bütünleşememesine karşılık İstiklal Caddesi aksından gelen yaya trafiğinin yapı içine alınarak yapıya katılması ve mimari tasarımdaki olumlu yönleri dikkate alınarak Teşvik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
Tuğrul Bozdemir (İnşaat Mühendisliği)
Ebru Erkut (Mimarlık Fakültesi)
 
İstanbul Teknik Üniversitesi

 
Jüri Görüşü
Strüktür sisteminin mimari çözümle bir bütünlük içinde düşünülmemiş olması ve yapının Taksim Meydanı ile bütünleşememesine karşılık İstiklal Caddesi aksından gelen yaya trafiğinin yapı içine alınarak yapıya katılması ve mimari tasarımdaki olumlu yönleri dikkate alınarak Teşvik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
 
Mimari Rapor 
İstanbul, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok kültürlü bir kent... Yüzlerce yıllık tarihi olan bir sanat merkezi... Bir metropolitan... Ve Taksim... Kentin göbeği, merkez noktası, buluşma, alışveriş, eğlence, gezme, görme yeri. Her turistin uğramadan edemediği, her İstanbullu’nun mutlaka gitmiş olduğu, her türlü toplu taşımanın bulunduğu, her yöne aktarmaların yapıldığı bir mekândır. Böylesi önemli bir yerin meydanına, “Plastik Sanatlar Galerisi” inşa etmek ise kente, kentliye bir parça sanat sunmak demektir. Yürürken, beklerken insanda merak uyandıracak, insanı kendine çekecek bir sanat galerisi... Bir sokak sergisi anlayışından yola çıkarak çevreyle ilişkisi serbest bırakılmıştır. Kente ve kentliye açık bir sanat galerisidir. Meydandan geçerken içine girip gezebileceğiniz bir mekândır. Sadece galeriye girip sanat eserlerini görme amacıyla insanları bekleyen bir tasarım olma özelliğini taşımamaktadır. Yapının bulunduğu alan, gün içinde hareketin, beklemenin ve geçişmelerin yoğun olduğu bir bölgededir. Bu durum göz önünde bulundurularak yapı, bu hareketliliği engelemeyecek şekilde konumlanmıştır. Alt katın yolla ilişkisi kesilmemektedir. Yayalar, galerinin içine girip geçebileceklerdir. Aynı zamanda farkında olmaksızın kültürel bir eylemde bulunmuş olacaklardır. Bu meydanın mevcut durumuna zarar vermeden, aksine ona yeni kimlikler kazandıran bir yapı inşa ederken çelik kullanımını ve çeliğin fonksiyonelliğini en üst seviyede kullanmak amaçlanmıştır. Hem görsel algılamada hem de taşıyıcılıkta fonksiyonelliğini artırırken olabildiğince hafif bir strüktür yaratılmaya çalışılmıştır. Dikdörtgen prizmayı dört yandan saran bir taşıyıcı sistem olma özelliğini taşımaktadır. Hem planda hem de cephelerde farklı hareketler yaratmaktadır. Taşıyıcı strüktür ana kütlenin kurgusunun içinde erirken aynı zamanda temel öğe olarak kendini vurgulamaktadır. Ana kütlenin önünde bulunan su, iç mekânla dış mekân arasındaki akıcılığı ve yapının şeffaşığını vurgulayan semboldür. Ana prizmanın içinde farklı uzunluklarda, kapalı mekânlar bulunmaktadır. Bu mekânlar, sergileme şekline farklı boyut getirmesi açısından önemlidir. Farklı temaların işlendiği, tek bir sanatçıya ait eserlerin sergilendiği ya da belli sanat alanlarına ayrılmış mekânlar olarak kullanılmaya imkân vermektedir. Aynı zamanda içeride kullanılan perdeler, gerektiğinde multimedya gösterisine ve dijital sunumlara imkân vermektedir. Ayrıca duvarın cephesi de çeşitli gösteriler için kullanılmaktadır. Yapıya bitişik platform, tarihi duvara daha yakından ve yüksekten bakabilme ve multimedya gösterilerini izleme amacını taşımaktadır. Kullanılan malzemeler, taşıyıcıda tamamen çelik borular, cephede normal ve mat cam ve rampanın kaplamasında ise ahşaptır. Çelik borular birbirine kaynaklanma yöntemiyle birleştirilmiştir. Taşıyıcı niteliği olmayan borular, elektrik tesisatının geçişi için kullanılmıştır. 
 
Mühendislik Raporu
Yapının Tanımı
Yapı planda; uzun doğrultuda 64,8 m, kısa doğrultuda 6 m, kesitte ise; yükseklik olarak 3,3 m ve 3,85 m olmak üzere iki kattan meydana gelmektedir. Boru profillerden meydana gelen ve her iki yönde oluşturulan çerçeve sistemi, içindeki galeri ölü ve hareketli yüklerini ve kendi ölü yükünü taşımaktadır. Aynı zamanda deprem yükünü de güvenle zemine kadar iletmektedir. Çerçevelerin çok sık kullanılması dolayısıyla deprem etkisi için çelik düşey çapraz sistemi kullanılmasına gerek yoktur. Ayrıca galerilerin konstrüksiyonu kutu profil ve bina konstrüksiyonundan ayrı olarak düşünülmüştür. Binanın kendi ölü yükünü, galeri ölü ve hareketli yükünü, ayrıca deprem yüklerini zemine güvenle taşıması gerekmektedir.
Galeri taşıyıcı sistemi olarak kutu profil düşünülmüştür. Kutu profillerden oluşturulan çelik karkas betonarme döşemeye ankre edilmektedir. Aşağıdaki şekilde taşıyıcı sistem gözükmektedir. Buradaki düşey ve yatay çaprazlar hem stabilite sağlamakta hem de deprem etkisini betonarme döşemeye iletmektedirler. Yapının
SAP2000’de Çözülmesi
Yapı SAP2000’de üçboyutlu olarak modellenmiştir. Sistemin genel görünüşü aşağıdaki gibidir. Ölü ve hareketli yükler kirişlerin yük alanlarına göre dağıtılmıştır. Deprem etkisi için, zemin deprem spektrumu SAP2000’e tanımlanmıştır. Kirişlere eklenen yüklere göre kütleler otomatik hesaplanmakta, deprem etkileri otomatik hesaplanmaktadır. Üç adet kombinasyon tanımlanmıştır, H Yüklemesi (Ölü+Hareketli), HDX Yüklemesi (Ölü+Hareketli+X Yönü Deprem) ve HDY Yüklemesi (Ölü+Hareketli+Y Yönü Deprem). Yapının kısa doğrultudaki moment diyagramı aşağıdaki gibidir. Bu değerlere göre seçilen boru kesiti Ø165,3x6,3’tür. X doğrultusundaki yer değiştirme durumu şöyledir: Birinci Kat yer değiştirmesi 4,10 mm; İkinci Kat yer değiştirmesi 7,83 mm; Birinci Kat için sınır değeri 0,0035x3300 = 11,5 mm; İkinci Kat için sınır değeri 0,0035x7150 = 25 mm’dir. Görüldüğü gibi yer değiştirme açısından da kesit uygundur.

© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton