TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 2 - Yıl: 2005

Ödüller


BORUSAN Özel Ödülü

Gerek mimarlık, gerekse mühendislik yönünden iyi bir araştırma yürüterek tarihi çevrenin korunup değerlendirilmesi açısından iyi bir örnek oluşturması, iç mekân kurgusundaki zenginlik ve Borusan profillerini ciddiyetle ve doğru kullanmış olması nedeni ile Borusan Özel Ödülü’ne değer görülmüştür.
Jeong Hoon Ihm (İnşaat Mühendisliği)
Dan Isaacson (İnşaat Mühendisliği)
Hakan İsmail Ünsal (İnşaat Mühendisliği)
Volkan Türk (İnşaat Mühendisliği)
 
Boğaziçi Üniversitesi

 
Jüri Görüşü
Gerek mimarlık, gerekse mühendislik yönünden iyi bir araştırma yürüterek tarihi çevrenin korunup değerlendirilmesi açısından iyi bir örnek oluşturması, iç mekân kurgusundaki zenginlik ve Borusan profillerini ciddiyetle ve doğru kullanmış olması nedeni ile Borusan Özel Ödülü’ne değer görülmüştür.
 
Mimari Rapor 
Projeye başlamadan önce cevap aradığımız bazı sorular: Plastik sanatlar galerisinin sahip olması gereken standart özellikler var mıdır?
Bir plastik sanatlar galerisinin, bulunduğu coğrafyanın genel mimari özellikleriyle ne şekilde örtüşmesi gerekir? İnsanların plastik sanatlara ilgisiz olduğu, geleneklerine bağlı nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülkede, çelikten yapılmış bir plastik sanatlar galerisi nasıl yapılmalı? Nereye yapılmalı? İstanbul’da bu amaç için kullanılacak alternatif yerler neresidir?
Çelik yapı elemanlarının ve borunun yapı elemanı olarak kullanılmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Çelik yapı elemanlarının ve borunun hangi özellikleri nerelerde ve ne şekilde kullanılmalı?
Yaptığımız çalışmalar sonucunda proje kafamızda şekillenmeye başladı. Takım olarak galerinin sahip olması gereken özelliklere karar verdik;
• Plastik sanat galerisi elle yoğrulan her şeyi, resim, heykel, fotoğraf gibi şeyleri içerebileceği gibi, kendisi de bir sanat eseri olup onu yapanın becerisini sergileyebilir. • Galerinin dünyadaki benzerleri gibi sosyal mekânlar içermesi gerekir. • Galerinin, içinde bulunduğu coğrafyanın sosyal ve kültürel özellikleri göz önünde tutulduğunda gereken etkiyi gösterebilmesi için, hem Türkiye’nin tarihini yansıtması, hem de görsel olarak çevresiyle uyum sağlaması gerekmektedir.
• Türkiye’nin çeliğe geçiş sürecinde, toplumda yapı elemanı olarak kabul görmesi için, çeliğin ekstrem yapılarda kullanılması bir dezavantajdır.
• Genel görüşün aksine sadece ekstrem yapılarda değil, klasik yapılarda da avantajlı bir çözüm olduğu gösterilmelidir.
Galeri
Binanın iç kısmı çelikten oluşturduk. Yalnızca ön ve arka yüzde 4 metrelik döşeme ve taşıyıcı sistemi yıkılmadan bıraktık.
Bu sayede içerideki ziyaretçilerin galeri gezilerinin bir kısmını eski binada bir kısmını da modern çelik kısımda yapmalarını amaçladık. Dar bir açıklıktan geniş modern bir yapıya çıkan ziyaretçi böylece karşılaştırma şansı bulabilecekti. Binanın ön yüzünde bulunan geniş cam cephe kaplamasıyla hemen yanındaki geleneksel cephenin birbirleriyle kontrast oluşturmasını amaçladık. Binanın kimliğini ancak böyle bir dış görünüş yansıtabilirdi.
Etraftaki eski binaların cam üzerindeki yansıması aynı zamanda bir süreklilik oluşturup binayı çevresinin bir parçası yapabilir.
 
 
Mühendislik Raporu
Analiz Süreci
•Yapının tüm analizleri SAP2000 kullanılarak yapılmıştır.
•Yapı, analizi basitleştirmek ve güvenilirliğini artırmak için üç ana parçaya ayrılmıştır:
1- Ana çelik yapı,
2- Ön cephedeki camekân,
3- Çatı.
• Her bir bölüm için ayrı ayrı analiz yapılmış, hesaplanan yükler ana yapıya aktarılmıştır.
• Proje verileri (Z2 zemin, 2. Derece Deprem Bölgesi, kar yükü), gerekli standartlar ve yönetmelikler ile (TS 498, TS 648) uygun katsayılara çevrilmiş daha sonra hesaplarda kullanılmıştır.
• Yarışmanın konusu plastik sanatlar galerisi olduğu için yapı müze olarak kabul edilmiş, yönetmeliklerden ve standartlardan müzeler için gereken katsayılar alınmıştır.
• Yapının hem statik hem de dinamik analizi yapılmıştır. Dinamik analiz sonucunda uygun frekans bulununcaya kadar dizayn değiştirilip, hesaplar tekrarlanmıştır.
• Sismik yükler önce her bir bölüm için ayrı ayrı daha sonra bütün yapı için (ana çelik yapı, çatı, öndeki camekân bölüm ve eski yapı için) dikkate alınmıştır.
Dizayn Süreci
• Kullanılan yapı elemanlarının %95’i Borusan profillerinden seçilmiştir.
• Bazı bölgelerde mühendislik ve ekonomik açıdan daha uygun olacağı için I profili kullanılmıştır.
• Yapının genelinde çoğunlukla (549.39 m) 5 mm kalınlığında 100*150 Borusan kutu profili kullanılmıştır.
• Bağlantı yerlerinde:
1- Cam ile çelik arasındaki bağlantılar için örümcek cam tutucular,
2- Ana bağlantılar için kaynak ve küre,
3- Kutu yapı elemanlarının bağlantıları için vidalama yöntemi,
4- Zeminde ve eski yapıyla çelik yapının birleştiği yerlerde uygun ankraj yöntemleri kullanılmıştır.
• Eski yapının zemini kullanılacağından, yıkım sırasında oluşubilecek tek taraşı çökmeleri önlemek için uygun toprak yapısı araştırılmış, yer olarak arazinin çoğunun kayalık olduğu Beyoğlu seçilmiştir.
• Yıkım sürecinin fizibilite hesabı yapılmamış, ancak yapılabilirliğini göstermek amacıyla dünyadaki ve Türkiye’deki başarılı rehabilitasyon projelerine örnekler verilmiştir.© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton