TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 2 - Yıl: 2005

Jüri Toplantı Tutanağı


PROSTEEL 2005 Çelik Yapı Projesi Öğrenci Yarışması Plastik Sanatlar Galerisi Tasarımı Jüri Toplantısı Tutanağı

Yarışmaya 31 projenin katıldığı, katılan projelerin öngörülen katılım tarihine ve şartnameye uygun olarak teslim edildikleri saptandı. Yarışmacılardan maket istenmemiş olduğu için 7 sıra numaralı ekibin teslim ettiği maket değerlendirme dışı bırakıldı.a
Yer: İTÜ Mimarlık Fakültesi / Taşkışla 102 No’lu Salon
Tarih: 04 Nisan 2005, Saat: 09.30-17.00
Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Gülay Altay (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Harun Batırbaygil (Yıldız Teknik Üniversitesi), Necati Çeltikçi (İnş. Y. Mühendisi), Doğan Hasol (Dr. Y. Müh. Mimar, Jüri Başkanı), Yaşar Marulyalı (Y. Müh. Mimar), Prof. Dr. Nesrin Yardımcı (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Raportörler: Banu Uçak (Mimar) / Araş. Gör. Dilek Yıldız (İTÜ)
 
Yarışmaya 31 projenin katıldığı, katılan projelerin öngörülen katılım tarihine ve şartnameye uygun olarak teslim edildikleri saptandı. Yarışmacılardan maket istenmemiş olduğu için 7 sıra numaralı ekibin teslim ettiği maket değerlendirme dışı bırakıldı.
Oturum başında jüri başkanı Doğan Hasol tarafından, ilan edilen şartname, proje verileri ve projelerde aranacak nitelikler okundu. Projelerin değerlendirilmesinde bu veriler ve şartname koşullarının titizlikle göz önünde tutulması kararlaştırıldı.
Jüri yarışmaya gönderilen çalışmaların nitelikli ve sayıca çok olması nedeni ile, ilan edilmiş ödüllere ek olarak üç adet Teşvik Ödülü verilmesini önermeyi kararlaştırdı.
Jüri ayrıca, ödüllerin dışında kalan, ancak şartname koşullarını yerine getiren bütün yarışmacı ekiplere birer Katılım Belgesi verilmesini, gelecek yılki yarışmada ilk üç ödül ve Borusan Özel Ödülü’nün yanı sıra 3 adet Mansiyon’un da ödüllere eklenmesinin organizasyona tavsiye edilmesini kararlaştırdı.
Jüri üyelerinin, projeleri bireysel olarak incelemelerinden sonra eleme turlarına geçildi.
 
I. ELEME: Yapılan değerlendirme sonunda 14 – 15 - 19 – 25 – 27 – 29 – 30 sıra numaralı projelerin elenmelerine oybirliği ile karar verildi.
 
II. ELEME turuna geçildi. Genel kavram, önerilen mimari çözümler, seçilen strüktürler ve çözümdeki tutarsızlıklar nedeniyle 6 – 10 - 11 – 13 – 17 – 18 – 26 – 31 sıra numaralı projelerin 2. eleme turunda elenmelerine karar verildi.
 
III. ELEME turunda;
3 sıra numaralı projenin 4-2
5 sıra numaralı projenin 4-2
8 sıra numaralı projenin 5-1 oyçokluğu ile
16 sıra numaralı projenin oybirliği ile
21 sıra numaralı projenin 5-1 oyçokluğu ile
24 sıra numaralı projenin oybirliği ile
28 sıra numaralı projenin oybirliği ile
elenmelerine karar verildi.
 
IV. ELEME: 9 sıra numaralı projenin; müzedeki teşhir alanlarının çok parçalanmış olması ve strüktür çözümlerinin ifadesindeki yetersizlik nedeni ile 2 olumlu oya karşılık 4 olumsuz oy ile elenmesine,
22 sıra numaralı projenin; seçtiği tarihi çevrede önerdiği çözümün doğruluğuna karşın strüktür raporunun yeterli ifadeye kavuşamaması nedeni ile 2 olumlu oya karşılık 4 olumsuz oy ile elenmesine karar verildi.
Dört aşamada yapılan elemelerden sonra 1 – 2 – 4 – 7 – 12 – 20 – 23 sıra numaralı projelerin finale kaldıkları saptandı.

TEfiVİK ÖDÜLLERİ
(eşdeğer olarak)
1 sıra numaralı proje:
Stüktür sisteminin mimari çözümle bir bütünlük içinde düşünülmemiş olması ve yapının Taksim Meydanı ile bütünleşememesine karşılık İstiklal Caddesi aksından gelen yaya trafiğinin yapı içine alınarak yapıya katılması ve mimari tasarı mdaki olumlu yönleri dikkate alınarak Teşvik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
2 sıra numaralı proje:
Sadelikten uzaklaşan formun zorlaması nedeniyle strüktür çözümünün yeterli olgunluğa ulaşamadığı görülmüş, ancak mimari form arayışı ve mimari çözümüyle Teşvik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
4 sıra numaralı proje:
Seçilen forma göre strüktür sistemi ağır, yapının bağlamı ile kurduğu ilişki zayıf bulunmuş, buna karşılık Mies van der Rohe’ye referans veren çelik ve camdan oluşan yalınlık arayışı ve içteki etkinliğin yarı saydam cephe yolu ile dışarıya yansıtılmasındaki olumlu çözümü nedeni ile Teşvik Ödülü ile değerlendirilmesine karar verilmiştir.

BORUSAN ÖZEL ÖDÜLÜ
7 sıra numaralı proje: Gerek mimarlık, gerekse mühendislik yönünden iyi bir araştırma yürüterek tarihi çevrenin korunup değerlendirilmesi açısından iyi bir örnek oluşturması, iç mekân kurgusundaki zenginlik ve Borusan profillerini ciddiyetle ve doğru kullanmış olması nedeni ile Borusan Özel Ödülü’ne değer görülmüştür.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
20 sıra numaralı proje: İyi bir şekilde çözülmüş olan rasyonel formun yeni bir anlayışla ele alınması, çelik strüktürün dışarıdan algılanacak şekilde ortaya konması, meydana bakan cephenin interaktif biçimde meydan yaşamına katılması, mimari ve strüktürün birbirine uyumu nedeni ile Üçüncülük Ödülü’ne değer bulunmuştur.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
12 sıra numaralı proje: İç mekânın büyük sergilemelere olanak tanımaması olumsuzluğuna karşılık, mimari fikrin ustaca çözümü, anlatımdaki sadelik, mimari ile strüktürün uyumu, mekân kurgusundaki tutum ve fikrin iletilmesindeki başarısı nedeniyle İkincilik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
23 sıra numaralı proje: Plan ve perspektişerdeki çizim uyumsuzluklarına ve strüktür sisteminin mimari planlara ve kesitlere tam yansıtılmamış olmasına karşın, önerilen yapının genel kütle ve mekân tavrındaki başarı, cephelerde ahşap ve çeliğin uyumlu şekilde bir arada kullanılması, eğimli arazi ile sağlanan uyum ve yaratılan bütünlük ve projenin geneldeki yaratıcı tavrı nedeniyle Birincilik ödülü’ne değer bulunmuştur. 
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton