TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Etkinlikler > Yarışmalar > SteelPRO
Yarışma: 2 - Yıl: 2005

Jüri Toplantı Tutanağı


PROSTEEL 2005 Çelik Yapı Projesi Öğrenci Yarışması Plastik Sanatlar Galerisi Tasarımı Jüri Toplantısı Tutanağı
Yarışmaya 31 projenin katıldığı, katılan projelerin öngörülen katılım tarihine ve şartnameye uygun olarak teslim edildikleri saptandı. Yarışmacılardan maket istenmemiş olduğu için 7 sıra numaralı ekibin teslim ettiği maket değerlendirme dışı bırakıldı.a

Ödüller


Birinci Ödül
Plan ve perspektişerdeki çizim uyumsuzluklarına ve strüktür sisteminin mimari planlara ve kesitlere tam yansıtılmamış olmasına karşın, önerilen yapının genel kütle ve mekân tavrındaki başarı, cephelerde ahşap ve çeliğin uyumlu şekilde bir arada kullanılması, eğimli arazi ile sağlanan uyum ve yaratılan bütünlük ve projenin geneldeki yaratıcı tavrı nedeniyle Birincilik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
İkinci Ödül
İç mekânın büyük sergilemelere olanak tanımaması olumsuzluğuna karşılık, mimari fikrin ustaca çözümü, anlatımdaki sadelik, mimari ile strüktürün uyumu, mekân kurgusundaki tutum ve fikrin iletilmesindeki başarısı nedeniyle İkincilik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
Üçüncü Ödül
İyi bir şekilde çözülmüş olan rasyonel formun yeni bir anlayışla ele alınması, çelik strüktürün dışarıdan algılanacak şekilde ortaya konması, meydana bakan cephenin interaktif biçimde meydan yaşamına katılması, mimari ve strüktürün birbirine uyumu nedeni ile Üçüncülük Ödülü’ne değer bulunmuştur.
BORUSAN Özel Ödülü
Gerek mimarlık, gerekse mühendislik yönünden iyi bir araştırma yürüterek tarihi çevrenin korunup değerlendirilmesi açısından iyi bir örnek oluşturması, iç mekân kurgusundaki zenginlik ve Borusan profillerini ciddiyetle ve doğru kullanmış olması nedeni ile Borusan Özel Ödülü’ne değer görülmüştür.
T1 Teşvik Ödülü
Seçilen forma göre strüktür sistemi ağır, yapının bağlamı ile kurduğu ilişki zayıf bulunmuş, buna karşılık Mies van der Rohe’ye referans veren çelik ve camdan oluşan yalınlık arayışı ve içteki etkinliğin yarı saydam cephe yolu ile dışarıya yansıtılmasındaki olumlu çözümü nedeni ile Teşvik Ödülü ile değerlendirilmesine karar verilmiştir.
T2 Teşvik Ödülü
Sadelikten uzaklaşan formun zorlaması nedeniyle strüktür çözümünün yeterli olgunluğa ulaşamadığı görülmüş, ancak mimari form arayışı ve mimari çözümüyle Teşvik Ödülü’ne değer bulunmuştur.
T3 Teşvik Ödülü
Strüktür sisteminin mimari çözümle bir bütünlük içinde düşünülmemiş olması ve yapının Taksim Meydanı ile bütünleşememesine karşılık İstiklal Caddesi aksından gelen yaya trafiğinin yapı içine alınarak yapıya katılması ve mimari tasarımdaki olumlu yönleri dikkate alınarak Teşvik Ödülü’ne değer bulunmuştur.

Dördüncü Turda Elenenler


Üçüncü Turda Elenenler


İlk Turda Elenenler


© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton