TR|EN
Actual Content
Newsletter
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 52 - Ağustos 2017

Projeler
ENKA Enerji Yönetim Ofisi


Yazı: Gökhah AVCIOĞLU
Söz konusu yapı, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (“ENKA”)’nin Sakarya’da bulunan doğal gaz kombine çevrim enerji santrallarının (“ENKA Santral”) İşletme ve bakım yönetim kadroları için inşa edilmiş bir binadır.

Mimari Tasarım

Söz konusu yapı, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (“ENKA”)’nin Sakarya’da bulunan doğal gaz kombine çevrim enerji santrallarının (“ENKA Santral”) işletme ve bakım yönetim kadroları için inşa edilmiş bir binadır. Bilindiği üzere ENKA, Türkiye ve dünyanın önde gelen mühendislik ve inşaat şirketidir. Bahse konu yatırım ile de ENKA, Türkiye Enerji Piyasası’nın en önde gelen elektrik üreticisi olarak görev yapmaktadır. ENKA Santral yönetimi, santrallarının işletmesi boyunca oluşan koşullar ve ek ihtiyaçlar neticesinde mevcut  idari/yönetim binasının yenilenmesine karar vermiş; GAD Mimarlık Gökhan Avcıoğlu’ndan burası için bir ofis yapısı tasarımı istemiştir.

Bu çerçevede, ENKA Santrallarının mevcut iş süreçleri ve yeni ihtiyaçları dikkate alınarak bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Murat Pilevneli, 2000 yılında yapmış olduğu bahçe peyzajını dikkate alarak ve mevcut ağaçları koruyarak yeni bir iç ve dış mekan peyzaj tasarımı oluşturmuş ve yeni diktiği zeytin ağaçları ve bazı mimari ayrıntılarla bahçe peyzajını zenginleştirmiştir.

 

ENKA özellikle bu tur işlerde çelik malzemeye yakın bir kuruluştur. Bünyesinde çelik imalat şirketi mevcuttur. Biz tasarımlarımızda kendimize en uygun olanı kullanmaya çalışıyoruz. Burada da çelik bir yapının uygun olduğunun farkındaydık. Buna benzer bir yapıyı uzun yıllar önce Yalova Elyaf ’a yapmıştık. Borusan Park Orman’da da denedik, sonrasında da çelik yapılar yaptık. Biz çeliğe yapı malzemesi olarak sık yer veriyoruz, özellikle taşıyıcı sistem olarak düşünüyoruz. Çelik Türkiye’de genel olarak betonarmeye nazaran istediğimiz mesafeyi henüz kat edebilmiş olmasa da bizim için fark etmiyor, müşterilerimiz bize güveniyor, biz de yapıyoruz.

 

Çelikle çalışırken bütün detayların çok üzerinde durulmuş, detayların tümünün, yangınla ilgili kısmı da dahil çalışılmış olması lazım. O sabır daha Türkiye’de oluşmamış durumda denebilir, sabır çile ile eş görünüyor. Çelikte proje süresi daha uzun ama bütün detayları çözünce de uygulaması daha hızlı sürüyor. Bu projede çok detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. Çelik malzeme ile daha hafif bir sistem kurgulandı. Çelik elemanlardan oluşan bir yapı bu. Boru profiller, kutu profiller, I profillerden oluşan bir düzeni var.

 

9.000 metrekarelik açık alanda yaklaşık 5.000 metrekarelik ofis yapısı. Tek katlı seyreden ama kimi yerlerde de üst katlar, teraslar oluşturulmuş bir yapı. Santral çalışanları ve yöneticileri için çalışma alanları, farklı büyüklüklerde toplantı salonları, yemekhane gibi yerleşimlerden oluşuyor.

 

Bir yapıya çelikle başladığınızda üç ana başlık var.

Birincisi program, fonksiyon yani. Nasıl bir şey oluşacak, kaç katlı, bir katta bitebilir mi, ikinci kat nerede olmalı? Bu program ne kadar döşeme yapacağınızı veriyor size. İkincisi strüktür. Strüktür de sonuçta nasıl taşıtacağınızı anlatıyor. Üçüncüsü de materyal.Çelik taşıyıcının dışında, yapının dışındaki zarf nasıl olacak, bu malzemelerin ilişkileri nasıl olacak? ENKA Santralları ofisinde biz maksimum gün ışığı alabilecek, en az yapay ışık kullanılabilecek, günün geç saatlerinde de kullanılabilecek, aynı zamanda ısıtma soğutmasında da sorun yaşanmayacak bir tasarım ilkesi üzerinde durduk.Ki burada bir enerji sorunu yok, enerjiyi zaten kendileri üretiyorlar ama bu konu,har vurup harman savuralım denecek bir alan değil. Dolayısıyla burada kapalı alan lar, açık alanlar ve aralarda küçük avlularla kompoze edilmiş bir sistem var. Kimi yapılarda bir manzara yönü vardır ama aslında bütün hikaye alandaki ilişkiyi doğru tasarlamak, binanın kendi içerisindeki akışkanlığını doğru kurmaktır. Mekan mekan, durum durum taşıyıcı sistem ile programı birlikte düşünüyorsunuz. Bu yapıda da çeliğin tüm özelliklerine yer vererek, kapatmadan göstererek etkili olmasını önemsedik. Ne de olsa duvarın içinde kalabilecek şeyi kapatmayıp açığa çıkardığınız zaman orada mimarlık başlıyor. Basit ifadesiyle “Alt mekan, üst mekan, iki duvar, bir camekan” bir proje bu. Tekerleme gibi ama öyle. Basit ancak iyi detaylandırılmış bir yapı. Açık cam yüzeylerin dışında “Profilit” diye bir malzeme kullandık burada. U şekilde dökülen cam bir malzeme. İki tanesini içi içe geçirerek çalıştırıyorsunuz. 6 metrelik cam malzemeyi keserek, birleştirerek camdan dış duvar ördük burada.Ofisin tesisle uyumuyla, çelik taşıyıcı sistemiyle, çatısıyla, cam duvarlarıyla, yarattığı şeffaflık ve zariflikle, iç mekan tasarımında çeliğin estetik değerinin ortaya çıkmasıyla ve hepsinden önemli deprem bölgesinde güvenli bir çelik yapı duruşuyla ENKA’ya olduğu kadar tüm Türkiye’ye kazandırılmış örnek bir çelik yapı ortaya çıkartılmış oldu bu yapıyla.

 

STATİK PROJE KONSEPTİ

 

Yapısal Sistem Genel Tanımı:

Bina Oturumu:A1 13,50 m x 30,00 m

A2 13,50 m x 48,00 m

A3 13,50 m x 27,00 m

A4 13,50 m x 35,00 m

B 21,00 m x 31.00 m

Tipik Akslar:1,20 m / 5,25 m

 

Kat Yükseklikleri: Zemin Kat: 4,83 m ve 5,74 / 1.Kat : 4,31 m

Temel Sistemi:15 cm BA Döşeme + 82 cm

Dolgu + 40 cm Radye

Taşıyıcı Sistem: Betonarme Temel Çelik Taşıyıcı

 

Hesap ve Tasarım İlkeleri Yapının temel betonu C25 hazır beton donatı çeliği ise S420 olacaktır. Mesnet Reaksiyonları listesinin ardından depremli

ve depremsiz durum için zemin gerilmeleri ile donatı ihtiyaçları görseli SAFE V.12 ile hazırlanmıştır.

 

Çelik Yapının Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

(2007) çerçevesinde bina SAP2000 yazılımı

ile modellenmiş ve yapılan tüm hesaplar

ve tahkikler bu yazılım sonucu elde edilen

değerlere göre yapılmıştır.

 

Malzeme Bilgileri ve Hesap Kabulleri

Çelik: St37/ St44

Çeliğin Çekme Dayanımı: 3700kgf/ cm² /

4400 kgf/cm²

Çeliğin Akma Sınırı: 2400kgf/ cm² /2800

kgf/cm²

Çeliği Elastisite Modülü: 200000 Mpa

 

Kullanılan Profiller

Kutu:70x50x4 180x100x6 120x60x5

250x100x10 250x100x6

Boru:D114 3X5

Taşıyıcı sistem elemanlarının seçiminde

kolon ve kirişler kutu profil çapraz elemanlar

ise boru profil olarak seçilmiştir.

 

Malzeme Kaliteleri

Yapısal Çelik Kalitesi: ST37 / ST44

Beton Sınıfı: C25

İnşaat Demiri: S420 


Çelik Yapılar - Sayı: 52 - Ağustos 2017© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton