TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 52 - Ağustos 2017

Yarışma
SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI KAZANANLARI BELİRLENDİÇelik Yapılar Öğrenci Yarışmalarının 14’üncüsü SteelPRO 2017 Yarışmasına, 77 öğrencinin ve 14 danışmanın emekleri sonucunda 23 proje katıldı.
Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında düzenlenen Çelik Yapılar Öğrenci Yarışmalarının 14’üncüsü SteelPRO 2017 Yarışmasına, 77 öğrencinin ve 14 danışmanın emekleri sonucunda 23 proje katıldı. Teslim edilen 23 proje 2 Haziran 2017 Cuma günü Arkitera koordinasyonunda toplanan Jüri tarafından değerlendirildi.
Jüri üyeleri: Melike ALTINIŞIK, Bünyamin DERMAN, Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER, Dr. Selçuk İZ, Serdar KARAHASANOĞLU, Nevzat SAYIN (Jüri Başkanı), Prof. Dr.Cavidan YORGUN

Jüri Raportörü Özüm İTEZ tarafındankaleme alınan Jüri Raporu’na göre, 1. Turda 3 proje sunum eksikleri nedeniyle, 2. Turda jüri değerlendirmesi sonucunda 8 proje elendi. 3. Tura kalan 12 projeden aşağıdaki beş proje Yarışma Şartnamesi’nde belirtildiği gibi Eşdeğer Ödüle değer görüldü. Eşdeğer Ödül sahiplerinin aşağıdaki sıralaması, derecelendirme olmayıp proje numarasına göre dizilmiştir.

 

Proje No: 4

Mustafa PARLAK, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık

Berat EKŞİ, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Murat Ümitcan ACAR, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Pınar BEYAZIT, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık

 

Proje No: 6

Can KALINSAZLIOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık

Selanur DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık

Hüseyin İNCE, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

 

Proje No: 10

Ahmet BARIŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık

Osman Can BAGATIR, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık

Burak GÜZEL, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık

Alp YURDAKUL, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

 

Proje No: 16

Samet KUZU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık

Mehmet Onar DİNÇER, Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

 

Proje No: 20

Bilal TOĞRUL, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

İdris DEMİRLİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

Ümit Nurullah YÜRÜK, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık

Abdüsselam ŞAHİN, İstanbul Teknik Üniversitesi İnş. Mühendisliği 

 

2016 ve 2017 yılında yapılan öğrenci yarışmalarında derece alanlardan biri, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından tek yıllarda gerçekleştirilen Europe Steel Design Student Awards ödüllerine aday gösteriliyor. ECCS yarışmasının Ödül Töreni 14 Eylül 2017 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirilecek.SteelPRO 2017 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jüri Değerlendirme Raporu

2 Haziran 2017 2 Haziran 2017 tarihinde, Arkitera Mimarlık Merkezi’nde, jüri üyelerinin tümünün katılımı ile gerçekleşen toplantıda yarışmaya gönderilen 23 proje değerlendirilmiştir. 1. turda elenen projeler 11 No’lu proje mimari ve statik raporu olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. 18 No’lu proje mimari rapor olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. 23 No’lu proje mimari proje teslimi yapılmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. 2. turda elenen projeler Mimarlık ve mühendislik yaklaşımları arasında süreklilik sorunu olan, genel kurgu açısında tutarlı bulunmayan, şartnamedeki beklentileri yeterince karşılamayan 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 19 No’lu projeler, jürinin oy birliği ile bu aşamada elenmiştir.

3. turda elenen projeler Yer seçimi, ölçek ve dil özellikleri ile şartname beklentilerini yeterince karşılamayan, ana fikir ile detaylar açısından aynı gelişmişlik düzeyini barındırmayan, mühendislik açıklama raporlarında şartname kriterlerini yeterince sağlamayan, 1, 5, 12, 15, 17, 21, 22 No’lu projeler, jürinin oy birliği ile bu aşamada elenmiştir.

Ödül grubuna seçilen projeler 4 No’lu proje Küçük bir deniz kenarı yerleşmesinin niteliğine uygun olarak yerin ruhunu taşıyan çelik yapı, mimari ve mühendislik olarak amaca uygun, basit, kullanışlı ve alışkanlıklar içinden olmasına rağmen yeni sıfatını da taşıyabilmesi, mühendislik açıklama raporlarında da gerek çelik kesitlerin boyutlandırılması gerekse şartnameye uygun açıklama raporlarının bulunması nedeniyle, oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür. 6 No’lu proje Deniz-kara birleşim ara kesitleriyle başa çıkamayan ve yüksek beton rıhtımlardan başka bir çözüm yolu yokmuş gibi davranma alışkanlığı olan kıyı kentlerinden İzmir’de, Karayollarının bıraktığı molozların yığılması ile oluşturulmuş rıhtımı, kullanışlı ve deniz ilişkisi geliştirilmiş bir kıyı profiline dönüştürebildiği, bunu yaparken çeliği insan ölçeği içinde topografya ile bütünleşik olarak kullanabilmesi nedeniyle, oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.10 No’lu proje Kıyıyı denizin içine iterek, suyla karanın ara kesitini yumuşatıp uzatan ve açık/kapalı alanları ile bir örüntü oluşturan küçük yapılar kompozisyonundankentsel bir mekân üretebilmesinin yanı sıra, çelik kullanımının ve mühendislik açıklamaraporlarının duyarlı ele alınışı ile oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür. 16 No’lu proje Deniz hamamı gibi geleneksel bir yapının özelliklerini bugüne taşıyarak, çelik gibi çağdaş ve sürdürülebilir bir malzemenin, getirdiği detay olanakları ile; yüzen yapı fikrini kolayca gerçekleştirilebilecek kullanışlı, zarif bir kentsel öğeye dönüştürebilmesi nedeniyle, oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür. 20 No’lu proje Yüksek kıyı profili nedeniyle denizle ilişkisi sorunlu olan bir şehirde, bu kıyının özgün özelliklerinden olan falezler içindeki derin mağara fikrini, çelik bir taşıyıcı örtü aracılığıyla, kara/deniz bağlantısını kolay ve üstelik çok etkileyici bir biçime dönüştürebilme beceresi nedeniyle, oy birliği ile eşdeğer ödüle layık görülmüştür.


Çelik Yapılar - Sayı: 52 - Ağustos 2017© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton