TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 50 - Ocak 2017

Yarışma




KARAMÜRSEL BELEDİYESİ BALIK ADASI SOSYAL TESİSLERİ



Tasarım: Dr. İbrahim Türkeri, Gönül Karademir Türkeri
Tasarım: Dr. İbrahim Türkeri, Gönül Karademir Türkeri
Marmara Depremi sonrası Karamürsel kıyı şeridinin devamlılığında topoğrafik nedenlerle oluşagelen proje alanı, mevcut durumu itibari ile tüm düzenleme çalışmalarına rağmen balıkçıların ihtiyacını karşılayamayan ve kıyı kullanımını zenginleştirmeyen artifactlardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda zemin güçlendirmesi yapılması koşulu ile balıkçıların balıklarını satabileceği ve Karamürsel mutfağının sergilenebileceği bir sosyal tesis olarak kurgulanması hedeflenmiştir.



Ada üzerinde yeni bir zemin örgütlenmesi ile kıyı sürekliliğinin tanımlı bir devamı olan dış mekânlar sistemi önerilmiştir. Böylelikle fiziki çevrenin daha nitelikli kullanımına izin vereceği öngörülerek kentin gündelik hayatına ve kıyı ile olan ilişkilerine eklemlenen açık ve yarı açık alanlar tahayyül edilmiştir. Program gerekliliklerini yerine getirirken, dış mekân oluşumunun çevresel ilişkilere katkı sağlayacak kentsel bir mekân üretilmesi amaçlanmıştır. Servis ilişkilerini ve kapalı mekân kurgusunu üstlenen ana kütle kıyıya lineer olarak konumlandırılmıştır. Kentin kıyıya dik uzanan sokakları referans alınarak çelik konstrüksiyondan oluşan parçalı bir bünye önerilmiştir. Bu parçalı kurgu ile kıyının geride kalan kısımlarının görüntüsü engellenmemiş ve kuzey rüzgârlarına karşı dayanımı sağlanmıştır.

 

Ana omurganın uzantıları olan ve açık alan ilişkilerine eklemlenen teraslar da aynı sürekliliğe dahil olmakta ve çelik konstrüksiyondan oluşmaktadır. Kesit ilişkilerinde de ifade edildiği üzere çelik konstrüksiyon üzerine “dere taşları istifleme” önerilmiştir.

Konstrüksiyona istiflenen bu dere taşları, çatının şeffaflaştığı kısımlarda güneş kontrolünü sağlamak amacıyla kostrüksiyonun altında askıya alınmaktadır. Yine; tören alanı, festival ve kıyı ilişkilerini katmanlı olarak çoğaltmak amacıyla adanın batı yönünde tasarlanan açık amfi de çelik konstrüksiyon olarak kurgulanmıştır.


Çelik Yapılar - Sayı: 50 - Ocak 2017



© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton