TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 50 - Ocak 2017

Haber
Yangın Tasarımı Kursu’nun İkincisi GerçekleştirildiYAPISAL ÇELİK-2 TASARIM kursu 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
 Merkezi (YAÇEM) bünyesindeki YAÇEM AKADEMİ tarafından, çelik yapılara ilişkin çeşitli konularda düzenlenen kurslardan biri olan YAPISAL ÇELİK-2 TASARIM kursu 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kursun birinci gününde Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen BEYHAN tarafından, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) esasları kapsamında, konum planı bağlamında yangın güvenliği, malzeme,kompartımantasyon ve kaçış yolları gibi konular bir tam gün süresinde katılımcılarla paylaşıldı. İkinci gün öğlene kadar Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar SELAMET tarafından Yangın Mühendisliğine Giriş kapsamında performans temelli yangın güvenliği konuları hakkında bilgi verildi.
Aynı gün öğleden sonra, Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı İlker İBİK tarafından BYKHY, çelik yapıların yangın dayanımları ve test uygulamaları ile test örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Üçüncü gün, Efectis Era’nın Gebze’deki laboratuvarında yapısal yangına ilişkin çeşitli sorular ve sorunlar tartışıldı. Bu kapsamda; Türkiye’de yangın mühendisliği gereksinimi, BYKHY’in performans esaslı olacak şekilde ve geniş katılımlı karma komisyon tarafından yeniden hazırlanması gerekliliği, ihmale uğrayan standartlarımızın gelişmesi için Yangın Ayna Komitesi’nin daha etkin hale getirilmesi gibi konular ele alındı. Bu verimli çalışmanın ardından, laboratuvarda yangın kapısı testleri gözlemlendi.


Çelik Yapılar - Sayı: 50 - Ocak 2017
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton