TR|EN
Actual Content
Newsletter
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 76 - Mayıs / Haziran 2022

Ürün
Belgelendirme ProgramıYapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) Genel Müdürü Aydın Kulaksız, TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın kapsadığı alanları ve programın sağladığı avantajları kaleme aldı.
Güvenli yapıların üretilebilmesi için tasarım ve malzemeden başlayarak seçimlerin doğru yapılması, uygulayıcıların mesleki açıdan yeterli niteliklere sahip olması büyük bir önem taşır. Bunun yanı sıra kontrolü sağlayan kuruluşların da sürecin tamamını kurallara uygun bir şekilde kontrol etmesi gereklidir.Bir ürün veya hizmetin özelliklerinin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, şeffaf ve doğrulanabilir sistemlerle mümkündür. Kural olarak, ürünler, hizmetler, süreçler, insanlar ve sistemler sertifikalandırılabilir. Belgelendirmeler ve temel alınan uygunluk değerlendirmesi genellikle bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülür.Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM), kuruluşlara TUCSAmark Belgelendirme Programı esaslarına dayalı belgelendirme hizmeti vermektedir. YAÇEM, TUCSAmark Belgelendirme Programı çerçevesinde belgelendirilmek için kurum ve kuruluşların nasıl başvuracaklarını, belgelendirme gereksinim ve aşamaları ile belgenin düzenlenmesi ve yürütülmesiyle ilgili esasları düzenler. Belgelendirme sırasında başvuran kuruluşa ilişkin denetimler yapılırken, aynı zamanda taşeron yönetimi konuları da incelenir. TUCSAmark Belgelendirme Programı prosedürlerinin gereklerine tam olarak uygunluğunu teyit edilen kuruluşlar YAÇEM tarafından belgelendirilir.TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın temel amacı çelik yapıların can güvenliğini sağlayacak şekilde daha güvenli, kaliteli ve nitelikli yapılması için çelik yapı değer zincirinde yer alan kuruluşların yeterliliklerini belirlemek ve belgelendirmektir. Dolayısıyla bu belgelendirme sisteminden aşağıdaki paydaşların yararlanması hedeflenmiştir:


 • Kamu ve özel yatırımcı,

 • Yüklenici,

 • Kurulumcu,

 • Fabrikatör / atölye sahibi,

 • Tasarımcı,

 • Malzeme üreticisi,

 • Son kullanıcı.


Bunun için çelik yapı sektör kuruluşları, iş konuları ve faaliyetlerine göre sınıflandırılmakta ve bu gruplara göre teknik altyapı ve donanımları ile personel, kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri ve uygulama referansları mali büyüklükleri ve uluslararası standart ve gereklilikler esas alınarak denetimleri yapılmaktadır. Denetim sonucuna göre firma, değerlendirilmek suretiyle derecelendirilerek yeterlilik ve yetkinliklerine göre belgelendirilmektedir. Bu belge:


 • Gerek müteahhit, gerek yatırımcı için; firma hakkında sağladığı güven ve ayrıntılı bilgi ile daha uygun ve güvenilir firma seçme olanağı vermektedir.

 • Belgelenen kuruluş için; pazarlama konusunda ayrıcalık vermekle birlikte, puanlama sistemi nedeniyle de firmanın kendini değerlendirmesine ve geliştirmesine de olanak sağlamaktadır.


 TUCSAmark Yeterlilik Belgeleri iştigal alanlarına göre aşağıdaki başlıklardan oluşur:


 1. TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik Belgesi.

 2. TUCSAmark Yapısal Çelik Yüklenici Yeterlilik Belgesi.

 3. TUCSAmark Yapısal Çelik Tasarım Yeterlilik Belgesi.

 4. TUCSAmark Üretici Yeterlilik Belgesi.

 5. TUCSAmark Çelik Boya İşleri Yeterlilik Belgesi, günümüz pazar koşulları, gelişen boya ve kaplama teknolojileri nedenleriyle ihalelerde daha seçici olmak zorunda olan işveren ve çelik işleri yüklenicilerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu program tesis sahiplerine boya ve kaplama işleri için en yeterli tesis ile çalışmaları için belgelendirilmiş bir yol göstericidir. TUCSAmark belgesine sahip bir yüklenici, İşçi Sağlığı Güvenliği (İSG) ile çevreye uyum konusundaki standartlara uygun olarak yüksek kalitede iş üretmek için yeterli deneyime, bilgiye ve teçhizata sahip olacaktır. TUCSAmark Çelik Boya İşleri Yeterlilik Belgesi, boya ve kaplama işi yapan yükleniciler ile denetim hizmeti veren kuruluşlar için hazırlanmış bir kalite programıdır. Bu program, hangi işin hangi standarda göre yapılacağı konusunda da bir yol gösterici niteliğindedir.

 6. TUCSAmark Galvaniz İşleri Yeterlilik Belgesi.

 7. TUCSAmark İhale Ön Yeterlilik Belgesi.


TUCSAmark Belgeli Firmaları Farklı Kılan Nedir?

Yatırımcı, işveren ve yükleniciler açısından:

a. Aşağıdaki nedenlerle uygun firmalara ulaşma olanağı sağlar;

(1) Belgelendirilen firmaların altyapı, bilgi ve deneyim açısından teknik yeterliliği denetlenmiş, faaliyet grubuna göre hangi uygulama türünde (EY, BY, SY…) yeterli olduğu ve taşeron yönetim yetenekleri belirlenmiştir.

(2) Kalite yönetim, çevre, İSG yönetim sistemleri ilgili standartlara göre derecelendirilmiştir.

(3) Yukarıda belirtilen konulardan her biri ayrı ayrı derecelendirildiğinden, işverenin önceliklerine göre seçim yapma olanağı (işverenin önceliği teknik, mali veya İSG olabilir) vermektedir.

b. Mali konularda:

(1) TSE CEN/TR 13833 standardı paralelinde mali büyüklüğü (M1, M7) ve mali risk analizi yapılarak sürdürülebilirliği denetlenir.

(2) Mali değerlendirme sonucunda, projeyi şartname gerekleri ve özel isteklere uygun olarak, zamanında tamamlayıp tamamlayamayacağı önceden tahmin edilebilir.

(3) Etik açıdan, sigortasını, vergisini ödeyen insana ve çevreye duyarlı olan, toplumsal sorumluluklarını yerine getiren kuruluşlarla çalışma olanağı elde edilir.Çelik yapı kuruluşları açısından:

a. Kuruluşların çelik yapı sektöründeki yeterliliğinin onaylanması.

b. Ulusal ve uluslararası ihalelerde firmanın güvenilirliğini ve farklılığını kanıtlama imkânı.

c. Rekabet gücü artışında önemli ivme kazanımı.

d. Proses iyileştirmeleri ve teknolojik gelişmelerin takibi ile verimliliğin arttırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması.

e. Bilinçli müşterilere erişim imkânı.

f. Müteahhitin TUCSAmark belgesine sahip olması halinde, tahsilat yönetiminde kolaylık

mali stabilite.

g. Sürdürülebilir iş temini.

h. Sürekli gelişim imkânı.Çelik yapı sektörü açısından:

a. İlgili yönetmelik, standart (norm, kod) ve teknik şartname gereklerinin eksiksiz uygulanması için olanakların yeterli olduğunun belirlenmesi.

b. Çelik yapının diğer yapılara göre avantajının somutlaştırılması.

c. Deprem kuşağındaki ülkemizde çelik yapının kullanımının yaygınlaşması.

d. Tasarım, malzeme, imalat, uygulama ve her safhada denetimden oluşan GÜVENLİ YAPI zinciri üzerindeki aşamaların kalitesinin ve güvencesinin arttırılması.

e. Haksız rekabetin engellenmesi.

f. Uluslararası pazara üretim kabiliyetinde ve rekabetçilikte artış sağlanması.TUCSAmark Belgesi’nin Süresi Nedir?


TUCSAmark Belgeleri geçerlilik süresi, periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi kaydıyla 3 (üç) yıldır. Her yıl yapılacak periyodik denetimler ile belgenin sürdürülebilirliği sağlanır. Üçüncü yılın sonunda yeniden belgelendirme denetimleri yapılarak başlangıç süresi değişmemek kaydıyla yeniden belgelendirme yapılır.TUCSAmark sertifikası, bir şirketin veya departmanın operasyonel süreçlerini doğrulanabilir prosedürlere göre yürüttüğünü onaylar. Bu şeffaflığı da sağlar. Süreçler, diğer tüm yetkili kullanıcılar için anlaşılır ve tekrarlanabilir niteliktedir. Sertifika, her durumda bir güvenlik parçasıdır.Daha fazla bilgi için tucsa@tucsa.org adresine yazabilirsiniz.


Çelik Yapılar - Sayı: 76 - Mayıs / Haziran 2022

Kendimizi Sınayalım

KENDİMİZİ SINAYALIM SORU 76© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton