TR|EN
Actual Content
Newsletter
Casp 2022
EUROCORR
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 22 - Şubat 2010

Yeni Projeler
Libya ANSOF İş MerkeziLibya’da, hazırlanmış mevcut bir masterplan dahilinde, verilmiş bir iz üzerinde tasarlanan bir yapı grubudur. Yaklaşık 100.000 m2 lik kapalı alan dahilinde otopark, alışveriş, konferans, toplantı ve ofis fonksiyonlarını içeren aynı nitelikte iki yapı bloğundan oluşmaktadır.


Mimar: Boran Ekinci Mimari Tasarım: Boran Ekinci Mimarlık Ltd. şti. Yardımcı Mimarlar: Yeliz Tekin Çimen, Deniz Okten, Evren Öztürk, Handenur Yazıcı Yüklenici Firma: System İnşaat ltd. şti. Yer: Libya-Tripoli Proje Tipi: İş merkezi (ofis,alışveriş,konferans…) Proje Tasarım Tarihi: Nisan-2009 İnşaat Alanı: 100.000 m2 Statik: Balkar Mühendeslik Ltd. şti. Elektrik: Esan Mühendislik Ltd. şti. Mekanik: Rota Mühendislik Ltd. şti. Libya’da, hazırlanmış mevcut bir masterplan dahilinde, verilmiş bir iz üzerinde tasarlanan bir yapı grubudur. Yaklaşık 100.000 m2 lik kapalı alan dahilinde otopark, alışveriş, konferans, toplantı ve ofis fonksiyonlarını içeren aynı nitelikte iki yapı bloğundan oluşmaktadır. Alışveriş, konferans ve toplantı alanları yapıların alt blok olarak adlandırabileceğimiz zemine oturan taban bölümlerinde konumlandırılırken, yükselen üst bloklar ofis katları olarak tariflenmiştir. Zemin kotunda çok sayıda çekirdeği birbirine bağlayan mekansal etki ve ölçeği çok kuvvetli bir iç dolaşım aksı tasarlanmış ve kat yüksekliğiyle de bu etki ve mekansal algı güçlendirilmiştir. Bloklar içinde devam eden bu dolaşım aksı yapılar arasında da bir saçak elemanı ile devam ettirilerek iki yapı bloğunu birbirine bağlayan bir süreklilik sağlanmıştır. Alt bloklarda katlar arasında tasarlanan köprüler, avlular ve galerilerle ve bunların farklı kullanımlarına bağlı olarak sürpriz mekanlar oluşturulmuş, zengin bir mekan kurgusu ve hareketlilik sağlanmıştır. Yapının cephesi cift cidarlı bir sistemden oluşur. Dıştaki cidar hafif yapı elemanlarından kurulu x-y-z yönünde modüler bir gölgelik sistemi olarak tasarlanmıştır. Strüktür sistemini saran içteki cidar tamamen cam olarak tasarlanmış ve bu şekilde iç mekan kalitesini arttıran bir şeffaflık elde edilmiştir. İki cidar arasında bırakılan boşluk ile doğal hava sirkülayonu oluşturulması ve iç mekanın iklimlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu sistem ile cephe yüzeyine gelen ısının belli bir oranda kesintiye uğratılması amaçlanarak bu etki desteklenmiştir. Zemin kotunda dış cidar sisteminde yapılan düzenlemelerle yapı bütünlüğü güçlendirilmiş ve avlu alanları tariflenmiştir.Çelik Yapılar - Sayı: 22 - Şubat 2010

Firmalarımızdan

Borusan Mannesmann Boru Sanayi
© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton