TR|EN
Actual Content
Newsletter
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Publications > Çelik Yapılar
Sayı: 62 - Aralık 2019

Projeler
SteelPRO 2019 Mansiyon Ödülü Göksu Parkı Çelik Yaya KöprüsüTasarlanan çelik köprü ile parkın iki yakasının ilişkilendirilmesi, sürekliliğe katkı sağlanması, ulaşımda yaşanan zorluğun ortadan kalkması öngörülmüştür. Tasarlanacak çelik köprü ile Ankara için önemli bir landmark olan Göksu Parkı gölet’i daha cazip bir merkez haline gelecektir.

Proje Ekibi


Erkan Turan (Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh.)


Büşra Özdemir (Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh.)


Merve Coşkuner (Gazi Üniversitesi, Mimarlık)


Sevde Alpaslan (Gazi Üniversitesi, Mimarlık)


Danışmanlar


Prof.Dr.Süleyman Adanur Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat  Mühendisliği


Dr.Fulya Özmen Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi


Mimari Açıklama Raporu


Ankara'nın en büyük parklarından olan Göksu Parkı Eryaman semtinde bulunmakta olup , toplam 508.000 m2 kullanım alanına sahiptir. Bu alanın 127.189 m2'si göletten oluşmaktır. Göksu Parkı piknik alanları , yürüyüş yolları, kafeleri, lunaparkı ve camisiyle halkı ve turistler tarafından oldukça ziyaret edilen bir uğrak alanıdır.


Park alanının beşte birini kaplayan gölet amatör balıkçılık açısından da dikkat çekmektedir.


Gölette 9 küçük iskele bulunmakta fakat bunlar su üstünde vakit geçirmek, oturma için elverişli değildir. Ayrıca göl açıklığı 150-350 metreye kadar değişmekte ve karşıya geçiş imkanı bulunmamasından ötürü ziyaretçiler için zorluk oluşturmaktadır.


Göksu Parkı hem sosyal bir landmark olması hem de karşıya geçiş zorluğu yaşanmasından ötürü inşa edilecek çelik köprü için proje alanı olmasına karar verildi.


Köprünün konumu olarak ise gölet üzerinde bulunan adanın ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi gören bir bölge olması, park da bulunan Göksu Park Cami'nin de park ziyaretçilerinin dışında ibadet amacıyla da ziyaret edilmesinden dolayı , ibadet için gelen ziyaretçileri sosyalleştirmek , park bünyesine katmak , onların da parkın diğer tarafına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla köprünün ada ve cami aksı arasında konumlandırılmasına karar verildi.


Tasarım. İnşa edilecek köprünün sadece bir geçit görevi görmesinden öte sosyal bir işlev üstlenen , parkın iki yakası arasındaki arasında ki sürekliliğe katkı sağlayan bir eleman olması birincil amaç olarak göz önünde bulunduruldu. ayrıca suyun üstünde vakit geçirilmesini sağlamak, göl alanını da sürekliliğe katmak için köprünün ortasında aşağı inen bir kolla ulaşılan dinlenme alanı tasarlandı. 120 metre açıklıklı köprünün toplam genişliği 8 metre olmakla beraber sağ ve sol yan kanatlar 2,5 metre , ortadaki dinlenme alanına ulaşan kol 3 metre genişliktedir. Engelli vatandaşlarımız içinde tasarım zemine sıfır başlayıp , köprü içinde yüzde 7.5 eğimli engelli rampası ile orta kısımda ki 140m2 alana geçişleri kolaylaştırılmıştır. Sürdürülebilir olması açısından yürüme yolunu sedir ağacından yapılmasına karar verildi. Mühendislik açısından bölgenin deprem ve rüzgar alma parametreleri göz önünde bulundurulup rasyonellik dışına çıkılmadan tasarım kararlarının verilmesi tamamlandı.


Sonuç. Sonuç olarak tasarlanan çelik köprü ile parkın iki yakasının ilişkilendirilmesi, sürekliliğe katkı sağlanması, ulaşımda yaşanan zorluğun ortadan kalkması öngörülmüştür. Tasarlanacak çelik köprü ile Ankara için önemli bir landmark olan Göksu Parkı gölet’i daha cazip bir merkez haline gelecektir.


Mühendislik Açıklama Raporu


Yapının mimari tasarımı oluşturulurken yapının statik tasarımı ile uyum içinde olacak yapı formunun yakalanması hedeflenmiştir.


Yapının statik planında estetik olması ve ekonomik kesitler ile boyutlandırılmasına dikkat edilerek , çelik ve işçilik imalatını kolaylaştıran kullanım kolaylığı sağlayan tasarım çalışması hedeflenmiştir.


Yapının 120m açıklıklı 8m genişlikli yaya köprüsü olmasından dolayı alttan kafes sistem ve yandan taşıyıcı kemer sistemi düşünülüp tasarım sürecinde mimariye etki edilmiştir. Bu tasarım düşünüldüğünde statik plan gerçekçi ve basit bir yaklaşımla çözülmüştür.


Yapının tasarımında farklı taşıyıcı sistem tasarımları rhinnoceros6 programıyla tasarlanmış , nihai tasarıma karar verildikten sonra , analiz aşamasında yük tipleri, yük kombinasyonları, taşıyıcı sistem mesnet koşulları gibi bilgiler belirlendikten sonra SAP2000 V.20.0.2 yapısal analiz programı kullanılarak yapının modeli oluşturulmuştur.


SAP2000 programı ile yapıda oluşan gerilmelerde hesaplanmıştır. Son olarak uygulama projesi için tekla Structure 2018 Programında , yapının uygulama projesi hazırlanıp , İdeaStatica programı ile bağlantı elemanların denetimi yapılmıştır.


Proje kapsamında yapılacak olan çelik yapı yaya köprüsünün projelendirilmesi ve tasarım hesaplarının yapılmasında ilgili güncel Türk şartnamesine uyulmuştur.


Şartnameler


1/9/2016 tarihli T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 


TS EN 1991-1-3 Yapılar üzerindeki etkiler


- Kar yükleri


TS EN 1991-1-4 Yapılar üzerindeki etkiler -


Rüzgar Yükleri


TS498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yük değerleri


TBDY 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği


Tasarlanan yaya köprüsü çelik konstrüksiyon, temele boru kiriş ve kemerler ile birlikte ankastre olarak bağlanmıştır ve SAP2000 sonlu elemanlar analiz programı ile 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Yapının tasarımında kullanılan profillerin, malzeme kaliteleri şartnamede istendiği gibi belirlenmiştir. Sonlu elemanlar modeline yapılan tüm yüklemeler, "yük kriterleri" başlığı altında yönetmeliklere uygun şekilde ayrıntılı olarak sunulacaktır. 


Çelik Yapılar - Sayı: 62 - Aralık 2019© 2014 - Turkish Constructional Steelwork Associaton